Din tainele vieţii şi ale universului

Din tainele vieţii şi ale universului
-5,9%
Preț: 80,00 lei
85,00 lei (-5,88%)
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-9651-26-1
Editura:
Anul publicării: 2020
Pagini: 592

DESCRIERE

Din tainele vieţii şi ale universului - Scarlat Demetrescu
 
"M-am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de a cunoaşte marile mistere ce-l înconjoară.
 
Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea: "Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale universului?" Întrebarea e firească şi merită să primească un răspuns.
 
Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ. La aceste comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimişii săi.
 
Aşadar această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite de la marile Lumini cereşti.
 
Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care încă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai citească, deoarece, într-adevăr, le tulbură mintea şi mersul vieţii.
 
Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii.
 
Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. Într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca un animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri - culegând fructele arborilor, când prin câmpii - smulgând rădăcini şi tulpini suculente.
 
Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor.
 
Cu toată această ascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere. Într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor.

Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea, putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm.
 
Azi omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei, motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunoştinţe să fie atât de ascunse. Nu se mai şoptesc la ureche, nu se mai propovăduiesc prin păduri, temple ori munţi izolaţi, ca în alte vremuri, ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturora; dar chiar şi în zilele noastre încă nu pot fi înţelese decât de foarte puţini...
 
CUPRINS:
 
Inchinare
Precuvântare
Cartea întâia
Existenţa lumilor invizibile... 15
Corpul fizic al omului... 21
Trupul... 21
Corpul vital... 27
Centrele de activitate ale corpului vital... 34
Corpul planetar sau terestrian al omului... 49
Funcţiile corpului planetar... 53
Corpul solar... 61
Corpul gândurilor... 63
Moartea... 74
Actul morţii... 81
Concluzii... 104
Judecata, viaţa şi ocupaţia duhului... 106
Judecata duhului    106
Viaţa duhului în spaţiu... 109
Ocupaţia duhului în spaţiu... 114
Reîntruparea... 124
Argumente aduse în sprijinul legii reîntrupării... 138
Probele reîntrupării... 146
Procesul reîntrupării... 156
Regresie hipnotică... 174
Destinul omului... 180
Influenţa gândurilor, dorinţelor şi faptelor în formarea destinului... 182
Destinul colectiv    196
 
Cartea a doua
Comunicări din Cer... 203
Se cere tăcere iniţiatului... 203
Pământul este scena, iar oamenii sunt actorii... 206
Duhul îşi construieşte viitorul sistem cerebral conform destinului său... 227
Duhul nu mai revine pe urmele evoluţiei sale... 232
Trecutul şi viitorul... 234
Fiecare om are un veghetor... 237
Visul... 238
Idei despre creaţie... 242
Ierarhia cerească... 245
De ce a venit pe Pământ marele Guvernator solar?... 248
Combinarea şi asimilarea fluidelor... 250
Evoluţia duhurilor planetare... 252
Din ce este format un fluid?... 253
Pretutindeni există viaţă, deoarece pretutindeni există materie vie... 256
Evoluţia de la piatră la om... 259
Cititorii gândurilor... 263
Fotografierea duhurilor... 265
Omul trupesc este instrumentul duhurilor... 266
Cauza activităţii... 269
Copilăria duhului... 271
Opera materializărilor... 273
Producerea sunetelor şi vorbirii directe a duhurilor... 278
Păzirea legilor aduce fericire, încălcarea lor - nefericire... 283
Templul ştiinţei cereşti... 286
Există spirite care evoluat numai în spaţiu, fără să se întrupeze?... 288
Duhul-copil... 291
Rugăciunea poate înlătura legea divină?... 294
Iartă greşeala semenului tău!... 295
Despre timp şi spaţiu... 297
Văzul, auzul şi simţul duhului... 300
Scânteia divină este o unitate indivizibilă... 301
Crearea premergătorilor duhurilor... 303
înştiinţarea Tatălui divin despre tot ce se petrece în cosmos... 304
Forvispiile... 307
Forvispiile şi duhurile s-ar putea vedea... 308
Cei trei Guvernatori... 310
Conducerea Pământului... 311
Lumea spaţială a Pământului... 314
Botezul şi cordonul fericirii... 316
Judecata şi pedeapsa... 324
Omul trupesc este instrumentul de studiu al duhurilor cereşti... 326
Lucrarea Sfintei Treimi... 329
Acţiunea duhurilor... 331
Moartea spaţială... 334
Gândirea... 336
Ocupaţiile duhurilor întrupate... 337
Crearea duhului... 339
Rolul dreptaşului, stângaşului şi al celui-de-creştet... 342
Conducerea popoarelor... 345
Adevărul îşi are gradele lui... 349
Evoluţia ideilor... 350
Cauza şi efectul corespunzător... 354
Urmările încălcării legilor cereşti... 356
Formarea iniţiatului... 359
Ideile sunt forţe... 361
Despre fluide... 364
Ştiinţa Cerului... 366
Luna. Plecarea din acest sistem... 368
Suferinţa este pârghia evoluţiei... 371
Evoluţia se face în grupuri... 374
Cosmosul - creaţia... 376
Mişcarea şi viaţa soarelui... 380
Constituţia soarelui    ... 382
Sfera divină... 383
Duhul uman trece prin mai multe feluri de întrupări... 386
Laboratorul creaţiilor... 387
Plecarea duhurilor de pe planeta noastră... 390
Atractivul şi electrivul - magnetismul şi electricitatea... 393
Duhul cu cele şapte învelişuri... 399
Există specializare şi în Cer... 401
Activitatea divinului Tată central... 403
Diferite categorii de eteruri... 408
Eterul magnetic... 413
Şcoala duhului se face prin memorare... 415
Legea fizică şi legea morală... 418
Liberul arbitru... 420
Două forţe concură la evoluţia entităţii spirituale... 424
Mecanismul gândirii    ... 426
Omul e un mic univers... 431
Cele mai bune lecţii sunt câştigate prin dureri... 434
Visele... 439
Asocierile spaţiale... 444
Activitatea duhului este înscrisă în el... 447
Să slăvim pe unicul Tată divin... 449
Gradele spirituale se dau din planetă în planetă... 451
Cele trei mari acte ale vieţii umane... 456
Imbrăcarea duhului cu şapte învelişuri... 459
Civilizaţia de altădată... 462
Civilizaţiile din alte timpuri - potopul... 464
Pregătirea pentru plecare... 466
Progresul e continuu, dar în valuri... 468
Cele trei categorii de duhuri... 470
Soarele - razele cosmice... 474
Lumina şi căldura de la suprafaţa pământului... 477
Spaţiile sunt pline de unde-gânduri... 480
Intuiţia... 484
Trecerea materiei prime prin starea fluidică, gazoasă, lichidă şi solidă... 487
Ierarhia duhurilor planetei noastre... 490
Ideea este o fiinţă... 494
Adevărul deplin şi adevărul redus... 497
Crearea plantelor, animalelor şi omului... 499
Ierarhia în lumea duhurilor albe... 504
Mânuirea fluidelor... 505
întâi a fost creaţia fluidică, apoi cea solidă... 509
Propagarea Adevărului... 513
Forma corpurilor cereşti... 514
Duhul pleacă neştiutor de la Centru şi se înapoiază în glorie spirituală... 516
Ştiinţa revelată va lumina lumea... 518
Totul evoluează... 519
Formarea Sferei divine... 523
Reîntruparea este un examen necesar colectivităţii... 530
Construirea mineralelor, vegetalelor, animalelor şi a omului    ... 531
Creaţia Centrului... 534
Evoluţia se face individual, dar şi în colectiv... 537
Ciclurile evolutive... 539
Totul s-a născut din particule haotice... 542
Apariţia omului pe pământ... 544
In esenţa sa, duhul este format din trei particule... 546
Lumile se conduc prin puterea sugestiei... 550
Particulele vii alfa, beta şi gama... 553
In Cer se face teorie, iar pe pământ - aplicarea teoriei cereşti... 557
Orice duh transmite şi recepţionează idei... 560
Sfera divină şi familia umană... 563
Boala duhului... 565
Creatorii centrali... 572
Tatăl periferic... 574
Enunţurile Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh... 578
Cele trei zone ale Gloriosului periferic... 591
Totul trăieşte în sânul Tatălui... 594
Gloriile spirituale ale unicului Tată divin... 595
Ultimul meu cuvânt... 597

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0241 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.