Anatomie şi fiziologie umană descriptivă şi aplicată

Anatomie şi fiziologie umană descriptivă şi aplicată
Preț: 57,95 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
Editura:
Anul publicării: 2019
Pagini: 420

DESCRIERE

Anatomie şi fiziologie umană descriptivă şi aplicată - Mihaela Alexandru, Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihăilescu
 
... cartea serveşte formării viitoarelor cadre în domeniul de învăţământ sanitar, în oricare disciplină prevăzută în programa analitică. Deci, în învăţământul de profil sanitar, anatomia şi fiziologia umană sunt studiate pentru a deschide o cale înţelegerii fenomenelor morbide, ca localizare, mecanism de producere şi cauzalitate. Aşadar, cunoştinţele de anatomie şi fiziologie trebuie să fie nu numai descriptive, ci şi aplicate, iar datele trebuie puse în serviciul ocrotirii sănătăţii.
 
Volumul are un scop didactic bine definit: să stabilească relaţia între diferitele organe, sisteme, aparate şi funcţiile lor, şi patologia care le afectează. Astfel, elevii se vor familiariza mai uşor cu o cunoaştere logică şi ordonată a fenomenului morbid.
 
Adresabilitate: Asistenți medicali, elevi din şcolile postliceale sanitare, nurse, infirmiere.
 
CUPRINS:
Abrevieri, simboluri, unităţi de măsură
1. DATE FUNDAMENTALE DE ANATOMIE, CITOLOGIE SI HISTOLOGIE
1. 1.    Repere topografice şi dimensiuni ale corpului uman
§ Aplicaţii ale unor parametri ai corpului uman
1. 2.    Celula
§ Aplicaţii în patologia celulară
1. 3.    Ţesuturile
1. 3. 1.    Ţesutul epitelial
1. 3. 2.    Ţesutul conjunctiv
1. 3. 3.    Ţesutul muscular
1. 3. 4.    Ţesutul nervos
§ Aplicaţii în patologia tisulară
2. SISTEMUL OSOS ŞI ARTICULAŢIILE
2. 1.    Ţesutul osos
2. 2.    Procesul de osteogeneză
2. 3.    Scheletul
2. 3. 1.    Oasele craniului
2. 3. 2.    Scheletul trunchiului    
2. 3. 3.    Scheletul membrelor    superioare
2. 3. 4.    Scheletul membrelor    inferioare
§ Aplicaţii în patologia sistemului osos
 2. 4. Articulaţiile
§ Aplicaţii în patologia articulară
3. SISTEMUL MUSCULAR
3. 1.    Ţesutul muscular striat
3. 1. 1.    Structura histologică a muşchiului striat
3. 1. 2.    Compoziţia biochimică a muşchilor
3. 1. 3.    Fiziologia muşchilor  
3. 2.    Ţesutul muscular neted
3. 3.    Muşchii scheletici (musculatura somatică)
§ Aplicaţie în patologia sistemului muscular scheletic
4. SISTEMUL NERVOS
4. 1.    Celule si fibre nervoase
4. 1. 1.    Neuronul
4. 1. 2    Celulele gliale
4. 1. 3.    Fibrele nervoase
§ Aplicaţii in patologia celulelor si a fibrelor nervoase
4. 2.    Sistemul nervos central (SNC)
4. 2. 1.    Măduva spinării
§ Aplicaţii in patologia măduvei spinării
4. 2. 2.    Nervii spinali
4. 2. 3.    Trunchiul cerebral
4. 2. 4.    Nervii cranieni
§ Aplicaţii in patologia nervilor cranieni
4. 2. 5.    Diencefalul 132
4. 2. 6.    Nucleii cenuşii centrali (corpii striaţi)
§ Aplicaţie în patologia nucleilor cenuşii centrali
4. 2. 7.    Cerebelul (, creierul mic")
§ Aplicaţii in patologia cerebelului
4. 2. 8. Emisferele cerebrale (creierul)
§ Aplicaţie în patologia emisferelor cerebrale
4. 2. 9. Funcţiile superioare ale creierului
§ Aplicaţii în patologia unor funcţii superioare ale creierului
4. 2. 10.    Ventriculii cerebrali
§ Aplicaţie în patologia sistemului ventriculilor cerebrali
4. 2. 11.    Meningele
4. 2. 12.    Lichidul cefalorahidian (LCR)
§ Aplicaţie în patologia meninge/ui şi a lichidului cefalorahidian
4. 3.    Sistemul nervos vegetativ (SNV)
4. 3. 1.    Sistemul nervos simpatic
4. 3. 2.    Sistemul nervos parasimpatic
4. 3. 3.    Fiziologia sistemului nervos vegetativ
§ Aplicaţie în patologia sistemului nervos vegetativ
5. ANALIZATORII
5. 1. Analizatorul cutanat şi structura pielii
5. 1. 1.    Structura pielii
5. 1. 2.    Anexele pielii
5. 1. 3.    Funcţiile pielii
5. 1. 4.    Receptorii cutanaţi
5. 1. 5.    Căile sensibilităţii exteroceptive  
§ Aplicaţii în patologia pielii
5. 2.    Analizatorul vizual (optic) şi structura ochiului
5. 2. 1.    Globii oculari (ochii)
5. 2. 2.    Anexele ochilor
5. 2. 3.    Calea optică
5. 2. 4.    Fiziologia vederii
§ Aplicaţii in patologia ochiului
5. 3.    Analizatorul auditiv si structura urechii
5. 3. 1.    Componentele urechii
5. 3. 2.    Fiziologia auzului si calea auditivă
§ Aplicaţii în patologia urechii
5. 4.    Analizatorul vestibular
5. 4. 1.    Componentele sistemului vestibular
5. 4. 2.    Calea vestibulară
5. 4. 3.    Fiziologia analizatorului vestibular
§ Aplicaţie în patologia sistemului vestibular
5. 5. Analizatorul kinestezic
5. 5. 1.    Componentele analizatorului kinestezic
5. 5. 2.    Fiziologia analizatorului kinestezic
§ Aplicaţie în patologia analizatorului kinestezic
5. 6.    Analizatorul olfactiv
§ Aplicaţie în patologia analizatorului olfactiv
5. 7.    Analizatorul gustativ
6. APARATUL RESPIRATOR
6. 1. Căile respiratorii (aeriene) superioare
6. 1. 1.    Nasul şi cavităţile (fosele) nazale
6. 1. 2.    Faringele
6. 1. 3.    Laringele
§ Aplicaţie în patologia căilor respiratorii superioare
6. 2.    Căile respiratorii (aeriene) inferioare
6. 2. 1.    Traheea
6. 2. 2.    Bronhiile principale şi arborele bronşic
6. 2. 3.    Bronhiolele
§ Aplicaţie în patologia căilor respiratorii inferioare
6. 3.    Plămânii (pulmonii)
6. 4.    Pleura
6. 5.    Fiziologia respiraţiei
6. 5. 1.    Mecanica respiraţiei
6. 5. 2.    Schimburile gazoase
6. 5. 3.    Reglarea respiraţiei
§ Aplicaţii în patologia pulmonară
7. APARATUL CARDIOVASCULAR (CIRCULATOR) Şl SISTEMUL LIMFATIC
7. 7.    Inima (cordul)
7. 1. 1.    Structura inimii
7. 1. 2.    Vascularizaţia şi inervaţia inimii
7. 1. 3.    Proprietăţile miocardului
7. 1. 4.    Activitatea mecanică („de pompă") a inimii
7. 1. 5.    Activitatea electrică a inimii
7. 1. 6.    Zgomotele inimii
§ Aplicaţii în patologia cardiacă
7. 2.    Sistemul vascular
7. 2. 1.    Circulaţia sistemică (marea circulaţie)
7. 2. 2.    Circulaţia pulmonară (mica circulaţie)
7. 3.    Reglarea activităţii cardiovasculare
§ Aplicaţii in patologia vasculară
7. 4.    Sistemul limfatic
7. 4. 1.    Ganglionii limfatici
7. 4. 2.    Splina
§ Aplicaţie tn patologia splinei
7. 4. 3.    Vasele limfatice
7. 4. 4.    Funcţiile sistemului limfatic
§ Aplicaţie în patologia sistemului limfatic
8. SÂNGELE Şl LIMFA
8. 1.    Sângele
8. 1. 1.    Plasma sanguină
8. 1. 2.    Elementele figurate (celulele sanguine)
8. 1. 3.    Hemostaza şi coagularea sângelui
8. 1. 4.    Grupele sanguine fi factorul Rh
§ Aplicaţii în patologia sângelui şi a organelor hematopoietice
8. 2. Limfa
9. APARATUL DIGESTIV
9. 1.    Tubul digestiv
9. 1. 1.    Cavitatea bucală
9. 1. 2.    Faringele
9. 1. 3.    Esofagul
9. 1. 4.    Stomacul
§ Aplicaţie în patologia stomacului
9. 1. 5.    Intestinul subţire
9. 1. 6.    Intestinul gros (colonul)
§ Aplicaţie în patologia intestinală
9. 2. Anexele tubului digestiv
9. 2. 1.    Glandele salivare
9. 2. 2.    Ficatul
9. 2. 2. 1.    Configuraţia şi structura ficatului
9. 2. 2. 2.    Vascularizaţia nutritivă şi funcţională a ficatului. Inervaţia ficatului
9. 2. 2. 3.    Căile biliare intra- şi extrahepatice
9. 2. 2. 4.    Funcţiile ficatului  
§ Aplicaţie în patologia ficatului
9. 2. 3.    Pancreasul
§ Aplicaţie în patologia pancreasului
9. 2. 4. Peritoneul
9. 3. Fiziologia digestiei
9. 3. 1. Digestia bucală
9. 3. 2. Digestia gastrică
9. 3. 3. Digestia intestinală
9. 4. Absorbţia intestinală
9. 5. Funcţiile intestinului gros
10. APARATUL URINAR
10. 1.    Rinichii
10. 2.    Căile urinare
10. 3.    Fiziologia rinichiului. Formarea şi compoziţia urinei
103. 1.    Formarea urinei
10. 3. 2.    Rolul rinichiului în menţinerea volemiei
10. 3. 3.    Rolul rinichiului în reglarea tensiunii
10. 3. 4.    Rolul rinichiului în menţinerea echilibrului acido-bazic
10. 3. 5.    Reglarea activităţii renale
10. 4.    Fiziologia vezicii urinare
§ Aplicaţii în patologia rinichiului şi a căilor urinare
11. APARATUL REPRODUCĂTOR
11. 1.    Aparatul genital masculin
11. 1. 1.    Testiculul (gonada masculină)
11. 1. 2.    Fiziologia testiculului
§ Aplicaţie în patologia aparatului genital masculin
11. 2.    Aparatul genital feminin
11. 2. 1.    Ovarul (gonada feminină)
11. 2. 2.    Organele genitale feminine
11. 2. 3.    Ciclul menstrual
11. 2. 4.    Ovulaţia, fecundaţia şi nidaţia
11. 2. 5.    Glanda mamară
§ Aplicaţii în patologia aparatului genital feminin
12. GLANDELE ENDOCRINE
12. 1.    Hipotalamusul
12. 2.    Hipofiza (glanda pituitară)
12. 2. 1.    Lobul anterior al hipofizei (adenohipofiza)
12. 2. 2.    Lobul intermediar al hipofizei
12. 2. 3.    Lobul posterior al hipofizei (neurohipofiza)  
§ Aplicaţii în patologia hipofizei
12. 3.    Glanda tiroidă
§ Aplicaţii în patologia glandei tiroide
12. 4.    Glandele paratiroide
§ Aplicaţii în patologia glandelor paratiroide
12. 5.    Glandele suprarenale
12. 5. 1.    Corticosuprarenala
§ Aplicaţii în patologia glandelor corticosuprarenale
12. 5. 2.    Medulosuprarenala
§ Aplicaţie în patologia medulosuprarenalei
12. 6.    Pancreasul endocrin
§ Aplicaţie în patologia pancreasului endocrin
12. 7.    Testiculul (componenta endocrină)
§ Aplicaţie în patologia endocrină a testiculului
12. 8.    Ovarul (componenta endocrină)
12. 9.    Epifîza (glanda pineală)
13. METABOLISMUL. TERMOREGLAREA. NECESARUL NUTRIŢIONAL ŞI ENERGETIC
13. 1. Metabolismul intermediar
13. 1. 1. Metabolismul intermediar protidic
13 1. 2. Metabolismul intermediar lipidic
13 1. 3. Metabolismul intermediar glucidic
13. 1. 4. Interrelaţii in cadrul metabolismului intermediar
13. 4. Termoreglarea
13. 5. Necesitati nutritionale si energetice
§ Aplicaţie referitoare la carenţele alimentare
14. SISTEMUL IMUNITAR
14 1 Formaţiuni, structuri şi organe aparţinand sistemului imunitar
14. 1. 1.    Sângele
14. 1. 2.    Ganglionii limfatici şi alte formaţiuni limfoide
14. 1. 3.    Splina
14. 1. 4.    Timusul
14. 1. 5.    Sistemul reticulo-endotelial (sistemul fagocitar mononuclear)
14. 1. 6.    Reticulul măduvei hematopoietice
14. 1. 7.    Celulele Kupffer din ficat
14. 1. 8.    Insulele de macrofage din plămâni
14. 1. 9.    Componenta conjunctivă din ţesutul celulo-adipos subcutanat
14. 2.    Mijloace nespecifice de apărare a organismului
14. 3.    Mijloace specifice de apărare
Bibliografie selectivă

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0247 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.