Tratat de astrologie - Armand G. Constantinescu

Tratat de astrologie - Armand G. Constantinescu
Preț: 43,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-973-8454-10-1
Editura:
Anul publicării: 2019
Pagini: 464

DESCRIERE

Tratat de astrologie - Armand G. Constantinescu
 
Tratatul de Astrologie pe care-l dau publicităţii constituie, în primul rând, cinstirea unei vechi făgăduieli făcute cititorului cărţii mele "Cer şi destin", apărută în 1941. Timp de şase ani am avut această lucrare în vârful condeiului, însă am şovăit mult înainte de a o scrie, şi aceasta din două motive.
 
Am încercat mai întâi o ezitare din punctul de vedere al sensului pe care trebuia să-l dau învăţăturii astrologice: inegalabilă disciplină pentru a iscodi viitorul, sau altceva, nebănuit de profund?
 
Toţi misticii care s-au consacrat acestei nobile discipline s-au lovit de stânca liber arbitrului sau a fatalismului. Vâslaşi nepricepuţi, au încercat s-o ocolească, arborând fie un liber arbitru ţărmurit, fie o influenţă astrală capricioasă, dar cârmuită de vrerea omului. Alţii au promovat ideea unui fatalism pustiitor. Aceste maniere foarte comode pentru simplificarea sistemului de gândire şi pentru scopul mercantil al plasării tratatelor de astrologie dau cea mai periculoasă şi mai nenorocită perspectivă asupra unei lucrări de acest gen. O optică strâmtă, fără plan director în materie de Astrologie, poate oferi frecvent satisfacţii cercetătorului propriei sale ursite în compartimentele practice ale vieţii de fiece zi: sănătate, carieră, căsătorie, copii, avuţie etc.
 
Cercetarea astrologică poate duce la un rezultat mângâietor sau dramatic. în primul caz, va hrăni încrederea şi curajul; în al doilea caz, va hărăzi o grea descurajare. Astfel privită, ursita omenească va apărea ori ca un joc capricios al forţelor care ne înconjoară, ori ca o fatalitate neînduplecată.
 
Ceea ce va fi, însă, pur şi simplu deznădăjduitor, va fi lipsa completă de perspectivă a trăirii omeneşti de la leagăn până la mormânt.
 
Ce va trebui atunci să desprindem ca să luminăm existenţa umană şi ca să dăm un sens disciplinei astrologice? Un fapt elementar: acela că fiinţa omenească urmăreşte, în trăirea ei pământeană, un ciclu programatic, care se numeşte Destin, iar prin acesta se exprimă ideea cea mai minunată dintre toate, aceea a echilibrului care orânduieşte tot Universul. Evoluţia omului se face pe temeiul marii legi a armoniei universale, a legii iubirii care se împlineşte prin dăinuiri succesive, pe ideea consecinţelor din trecute vieţi, care perfecţionează sufletul - fărâmă din Dumnezeire - ce trebuie să se întoarcă în substanţa originară de unde a purces. Această evoluţie este riguros necesară, fiindcă omul este supus principiului manifestării duale şi contradictorii. (Armand G. Constantinescu)
 
CUPRINS:

VOLUMUL I
PREFAŢĂ... 15
CUVÂNT ÎNAINTE... 19
PARTEA I - ASTROLOGIA ŞTIINŢIFICĂ... 23
   ASTROLOGIA - DEFINIŢIE - ISTORIC... 25
   ZODIACUL - prezentare simbolică... 41
       Semne zodiacale... 43
       Semnele zodiacale după deosebita lor fire... 53
   PLANETELE... 58
       Planetele în semnele zodiacale... 66
       Planetele după deosebita lor fire... 93
   CASELE ASTROLOGICE... 96
       Semnele Zodiacului şi Planetele în casele astrologice... 102
       Clusterum de planete în casele horoscopice... 140
       Clusterum de planete în semnele zodiacale... 143
       Semnele interceptate în casele horoscopice... 144
       Stăpânii caselor horoscopului în diferite case... 152
       Casele astrologice derivate... 164
   ASPECTELE... 175
       Câteva reguli... 176
       Aspectele planetare... 183
   VARIA... 196
       Noduri lunare... 196
       Stele fixe... 196
       Punctele senzitive... 197
       Coeficienţii temperamentali... 202
PARTEA A II-A - INTERPRETARE ASTROLOGICĂ... 203
   CLIMATUL HOROSCOPULUI. VEDERE DE ANSAMBLU. GENERALITĂŢI... 206
   INTERPRETAREA DETALIATĂ A HOROSCOPULUI... 210
       Însuşiri psiho-temperamentale. Caracter... 210
       Sănătate. Boli... 211
       Averea... 213
       Fraţi, surori. Voiajuri mici. Înscrisuri... 215
       Tatăl. Căminul... 217
       Instincte... 218
       Munca obligatorie. Servitori. Animale mici... 220
       Căsătoria. Asociaţiile. Duşmanii făţişi. Procesele... 221
       Moartea. Moştenirile. Metamorfoza... 224
       Lungile călătorii. Visurile. Activitatea înalt intelectuală şi spirituală... 227
       Carieră. Situaţie socială. Onoruri. Distincţii... 229
       Prietenii. Protectorii... 231
       Duşmani ascunşi. Prigoană. Puşcăria... 232
       Sfârşitul vieţii... 234
       Lectură specială. Horoscop derivat... 235
       Interpretarea... 237
       Varia... 238
PARTEA A III-A - PROGNOZA - STABILIREA EVENIMENTELOR ÎN TIMP... 241
   DIRECŢIILE... 243
       Direcţiile simbolice... 243
       Diagrama existenţei... 249
       Interpretarea direcţiilor... 251
       Aplicaţie practică în cazul horoscopului nostru Tălmăcirea diferitelor direcţii... 260
   REVOLUŢIA SOLARĂ... 261
       Interpretarea horoscopului anual... 262
       Aplicaţie practică în horoscopul nostru. Revoluţia solară din 1909: Pneumonie... 265
       Revoluţia lunară şi a tuturor celorlalte planete... 269
       Horoscopul zilei... 269
   TRANZITE. CONSTELAŢII CARE SE REÎNTORC... 270
       Generalităţi... 270
       Durata tranzitelor... 273
       Tălmăcirea tranzitelor... 273
       Aplicaţia practică a tranzitelor... 284
       Diagrama tranzitelor... 285
       Tranzite pe epoci scurte. Tranzite zilnice... 285
PARTEA A IV- A - HOROSCOPIE CLASICĂ... 289
   Instinct. Sublimare în teatru - o mare artistă - Aristiţa Romanescu... 291
   Un mare om politic: Take Ionescu... 293
   Patriot şi om politic: Nicolae Filipescu... 295
   Tragedia de la Carlton. Neptun în VIII... 297
   Înalt funcţionar, comprimare intempestivă... 299
   Salvat de la comprimare prin protecţie. Revoluţia solară vorbitoare... 301
   Dispărut în război. Mort sau prizonier?... 303
   Revoluţie solară în cadrul unei operaţii de stomac... 305
   Falsa diagnoză medicală. Operaţie inutilă... 307
   Maladie fals diagnosticată, cu consecinţe nefaste... 309
   Chirurg şi pacient. Tema comparată în vederea unei intervenţii chirurgicale... 311
   O consultaţie macabră. Cancer discutabil... 313
   Accident de avion: aviator Puffi Popescu... 315
   Moarte prin explozie detectând mine pe câmpul de luptă... 317
   Un chirurg celebru: dr. Liviu Câmpeanu... 319
   Proces inhibitiv: violenţa sublimată în chirurgie... 321
   Un taumaturg român - dr. Leon Mirahorin... 323
   Blocaj erotic. Sublimare duhovnicească... 325
   Călugăr taumaturg... 327
   Blocaj erotic. Sublimare duhovnicească... 329
   Un văzător celebru: Francisc din Fatima - Spania... 331
   O văzătoare: Iacinta, văzătoare din Fatima... 333
   O văzătoare: Lucia Din Fatima - Spania... 335
   Magician... 337
   O problemă de comoară... 339
   Un scriitor de frunte: Vasile Militam... 341
   O glorie a ringului românesc: boxerul Lucian Popescu... 343
   Tema unui fost şef al siguranţei... 345
   Pierdere masivă de avere... 347
   Un criminal celebru: Vasile Caciuc... 349
PARTEA A V- A - HOROSCOPIE ESOTERICĂ... 351
   Fire complexă. Orientare haotică... 357
   Instincte. Constelaţie inhibitoare. Marchizul de Sade... 359
   Clusterum în casa a III-a: însuşiri complexe, dar nerealizate... 361
   Moarte sau avere. Proces alternativ... 363
   Boală karmică. Eczemă rebelă... 365
   Schizofrenie. Demenţă precoce. Mercur feral în casa I... 367
   Maladia lui Basedow. Schimbare de undă în psihism. Scara sunetului... 369
   Blocare psihică a sufletului după sinucidere. Indice evolutiv... 371
   Soţ dispărut în străinătate şi asasinat. Case derivate... 373
   Suflete surori. Născuţi în acelaşi an, lună, oră şi la 2 zile interval... 375
   Legea iubirii. Doi gemeni şi un frate. Problemă karmică... 377
   Copil-minune. Hexagrama lui Solomon. Final de ciclu... 379
   Moarte prin sărutare dumnezeiască. Jupiter în casa VIII-a... 381
   Ceasornicul lui Ahaz. Graţiere de la moarte... 383
   Horoscop de exemplu judecat din punct de vedere ezoteric... 385
   IN MEMORIAM... 386
PARTEA A VI-A - ASTROLOGIE ŞI CABALA... 389
   Naştere gemelară completată prin Kabala... 391
   Soarele în casa a VII-a: IBUR... 397
   Soarele în casa a VIII-a: DIBUC... 398
   Soarele în casa a VIII-a: karma reversibilă... 399
   Soarele în casa VIII-a la doi copii: două probleme reversibile în legătură cu tatăl.. 399
   Karma după trei generaţii... 400
   Karma sentimentală... 400
   Karma moştenită de la mama... 401
   Karma consecutivă în patru generaţii... 401
   Fatalitate conjugală mutuală: soluţie... 401
   Luna în casa a XII-a: karma compensabilă... 402
   Karma perfectă... 402
   Karma cu copii străini: Neptun şi Pluton în casa a V-a... 403
   Polarizare astrală. Succesul erotic în două generaţii... 403
   Polarizare dublă... 404
   Polarizare bilaterală. Proces karmic în amendare, la un copil... 404
   Polarizare simplă. Indice involutiv al părintelui... 405
   Karma completă în două generaţii... 405
   Reîncarnare în aceeaşi familie. Două surori... 406
   Karma prin sinucidere în trei generaţii... 406
   Maladiile după astrologie şi Cabala... 407
   Texte biblice referitoare la astrologie şi la chestiuni înrudite cu aceasta... 408
   STUDIU ASUPRA MALADIILOR... 409
       Bolile desluşit din tradiţia biblică... 409
       Prima categorie: boli având drept cauză alterări psihice... 409
       A doua categorie de maladii: cele date pentru ocolirea altor fatalităţi... 412
       A treia categorie de maladii: cele date pentru spiritualizare... 412
       Ipotezele noastre privite din punct de vedere astronomic... 413
   ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: UN ÎNDREPTAR... 415
 
VOLUMUL II
TEHNICA HOROSCOPULUI... 419
       Cuvânt lămuritor... 423
   NOŢIUNI ELEMENTARE... 425
       Sfera pământească (globul pământesc)... 425
       Sfera cerească... 426
       Măsurarea timpului... 429
       Stilul... 436
   CALCULUL HOROSCOPULUI... 437
       HOROSCOPUL BRUT... 437
       CORECTURA OREI DE NAŞTERE PRIN "ACCIDENTIA NATI"... 440
   TABELE DE CALCUL... 449
       Coordonatele principalelor localităţi din România... 449
       Ora de vară în România... 454
       Transformarea arcului în timp... 455
       Tabelul ascensiunii drepte a Mijlocului Cerului (MC)... 456
 
 
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0235 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.