Telepatia si vehiculul eteric

Telepatia si vehiculul eteric
Preț: 19,50 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 973-86731-2-7
Editura:
Anul publicării: 2004
Pagini: 194

DESCRIERE

Adevăratul om telepatic este cel receptiv la impresiile ce-i parvin de la toate formele de viaţă din cele trei lumi, dar în egală măsură este receptiv şi la impresiile din lumea sufletelor şi din lumea intuiţiei. Dezvoltarea instinctului telepatic este cea care îl va face în cele din urmă pe om să devină stăpânul/maestrul celor trei lumi, şi, de asemenea, al celor cinci lumi ale dezvoltării umane şi supraumane. Intreaga ştiinţă a telepatiei (ca sămânţa a unei viitoare potenţe a rasei) poate fi dezvoltată şi înteleasă printr-un proces de retragere (de abstractizare ocultă) şi de concentrare asupra cultului telepatic. Acesta este un proces care progresează astăzi în două feluri: prin intremediul grupurilor şi oamenilor telepatici şi prin intermediul investigaţiei ştiinţifice exoterice. Construcţia formei-gând ce va obişnui rasa cu ideea lucrării telepatice se desfăşoară în linişte, iar seminţele acestei dezvoltări devin foarte puternice şi germinează repede. E vorba, în ultimă instanţă, de sămânţa unei CIVILIZAŢII DE MAEŞTRI. Când se folosesc cuvintele Biblice: “în El trăim şi ne mişcăm şi ne avem fiinţa”, avem declaraţia unei legi fundamentale în natura şi bazele enunţate ale faptului pe care îl acoperim prin cuvântul, mai degrabă fără sens: Omniprezenţa. Omniprezenţa îşi are bazele în substanţa universului şi, în ceea ce oamenii de ştiinţă denumesc eter; acest cuvânt, “eter”, este un termen generic acoperind oceanul de energii care se întrepătrund şi care constituie acel sintetic corp de energie al planetei noastre. De aceea, apropiindu-ne de subiectul telepatiei, trebuie să avem grijă să ţinem cont că, fiecare formă din natură are un corp eteric care este parte integrantă din forma substanţială a lui Dumnezeu însuşi – nu forma densă, fizică, ci ceea ce esoteriştii privesc ca fiind forma care creează substanţa. Folosim cuvântul Dumnezeu pentru a reprezenta expresia acelei Una, O Viaţă care animă fiecare formă din planul exterior obiectiv. De aceea, corpul eteric sau energetic al fiecărei fiinţe umane este o parte integrantă a corpului eteric al planetei însăşi şi, în consecinţă, a sistemului solar. Prin acest medium, fiecare fiinţă umană este de fapt legată de orice alta expresie a Vieţii Divine, mică sau mare. Funcţia corpului eteric este de a primi impulsuri energetice şi să fie atras în activitate de aceste impulsuri, sau curenţi de forţă, emanând dintr-o sursă de origine. Corpul eteric nu este în realitate nimic altceva decât energie. Este compus din miliarde de fire de forţă ori de mici curenţi de energie, menţinuţi în relaţie cu corpurile emoţionale şi mentale şi cu sufletul prin efectul lor de coordonare. Aceşti curenţi de energie, la rândul lor, au un efect în corpul fizic şi se manifestă într-o activitate de un anume fel sau altul, în funcţie de natura şi puterea tipului de energie care poate domina corpul eteric în orice moment. Prin corpul eteric, circulă energie emanată dintr-o minte. Privind Umanitatea ca masă, răspunsul, în conformitate cu regulile Minţii Universale, apare inconştient; în timpurile noastre acesta este complicat de o creştere a receptivităţii la ideile masei – denumită câteodată opinie publică - a mentalităţii umane ce evolueazã rapid. în interiorul familiei umane se găsesc, de asemenea, aceia care răspund acelui grup de Gânditori care, lucrând în manieră mentală, controleazã din latura subiectivă a vieţii, extinderea planului mare şi manifestarea scopului divin. Acest grup de Gânditori se împarte în şapte mari diviziuni şi este condus de trei mari Vieţi sau Entităţi Superconştiente. Acestea sunt: Manu, Christos şi Mahachohan. Aceştia trei lucrează în principal prin metoda influenţării minţilor adepţilor şi a iniţiaţilor. Mai târziu, aceştia, la rândul lor, influenţează discipolii lumii şi fiecare discipol în locul său şi cu responsabilitatea sa, lucrează prin conceptul său asupra planului şi caută să-i dea expresie atât cât este posibil. Astfel, după cum puteţi presupune, este un proces de scădere a vibraţiilor până când devin destul de grele încât să afecteze materia planului fizic şi astfel să facă posibilă construirea efectelor organizate în planul fizic. Aceşti discipoli au lucrat până acum foarte mult singuri, exceptând situaţia în care relaţiile karmice i-au dezvăluit pe unii pentru alţii şi o relaţie de inter comunicare telepatică a fost strict şi fundamental dedicată Ierarhiei adepţilor şi iniţiaţilor, încarnaţi sau nu şi muncii lor individuale cu discipolii lor. Totuşi, acum este posibilă stabilirea unor condiţii asemănătoare şi o relaţie telepatică între discipoli la nivelul planului fizic. Nu contează unde s-ar afla, membrilor acestui grup de mistici şi cunoscători, la un moment dat le va fi uşor să comunice între ei şi asta se întâmplă destul de frecvent chiar şi azi. O idee mistică de bază sau o nouă revelaţie asupra adevărului este dintr-odată recunoscută de mai mulţi şi îşi găseşte expresia simultan prin intermediul mai multor minţi. Nici o singură persoană nu poate pretinde dreptul individual asupra unui principiu enunţat sau a unui adevăr. Mai multe minţi l-au înregistrat. Totuşi, generalizând la o scară largă, se spune că aceşti oameni au atins curenţii gândului interior ori au răspuns acţiunii Minţii Universale. Literal şi tehnic, aceasta nu este aşa. Mintea Universală este atinsă de un membru al Ierarhiei planetare în funcţie de capacitatea şi echipamentul său mental şi de imediatele nevoi ce au fost sesizate de adepţii lucrători. Apoi, El prezintă noua idee, noua descoperire sau noua revelaţie grupului său de adepţi (telepatic, bineînţeles) şi, după ce a fost discutată de ei, El o prezintă grupului său de discipoli. Printre ei, El va găsi unul care răspunde mai bine şi mai inteligent decât ceilalţi şi acesta, prin gândirea lui clară şi puterea formelor-gând formulate, poate atunci să influenţeze alte minţi. Acestea prind conceptul ca şi cum ar fi al lor; ele rămân asupra lui şi lucrează pentru a-l manifesta. Fiecare minte îl priveşte ca şi cum ar fi privilegiul său special să facă asta şi pentru că deţin această facultate specializată precum şi responsabilitatea determinată automat, aruncă asupra conceptului toată energia sa, lucrează şi se luptă pentru formele-gând ale sale. O ilustrare pentru aceasta poate fi găsită în istoria Ligii Naţiunilor. înainte de a face o muncă specială, Maestrul Serapis s-a străduit să aducă o idee constructivă pentru ajutorarea umanităţii. El a conceput o unitate mondială în domeniul politicii care ar putea să rezolve, ca o legătură inteligentă a naţiunilor, păstrarea păcii internaţionale. El a prezentat aceasta adepţilor din conclava sa şi a putut fi simţit că într-adevăr s-ar putea face ceva în acest sens. Maestrul Isus a înţeles şi a prezentat aceasta grupului Său de discipoli, pentru că atunci El lucra în occident. Unul din aceşti discipoli din planurile interioare, a sesizat sugestia şi a pasat-o mai departe (sau mai degrabă a coborât-o) până când ideea s-a înregistrat în creierul Colonelului House. El, neînregistrând sursa (de care era total inconştient), a pasat, la rândul său ideea aspirantului celei de-a şasea raze, numit Woodrow Wilson. Apoi, hrănită de bogăţia ideilor analoage din minţile multora, a fost prezentată lumii. Trebuie să reţineţi că funcţia unui discipol este de a concentra un curent de energie de un anume fel asupra planului fizic unde poate deveni un centru de forţă care să atragă către el tipuri similare de idei şi curenţi de gândire care nu sunt destul de puternici să trăiască prin ei înşişi sau să producă un impact suficient de puternic asupra conştiinţei umane. Iată, avem o lege ce guvernează o activitate subiectivă şi o altă lege ce guvernează manifestarea obiectivă. Să încercăm să exprimăm aceste legi în cea mai simplă manieră posibilă. Cănd fiecare membru al unui grup poate funcţiona în conştiinţa minţii lui, nelimitată de creier sau de natura emoţională, el va descoperi universalitatea principiului mental care este prima expresie exoterică a conştiinţei sufletului. El va intra apoi în lumea ideilor, devenind conştient de ele prin platoul receptor sensibil al minţii. Apoi el va căuta să găsească pe aceia care răspund la acelaşi tip de idei şi care reacţionează la acelaşi impuls mental, simultan cu el. Unindu-se cu ei el va descoperi că este într-un raport cu ei. înţelegerea primei legi, produce rezultate în minte sau corpul mental. înţelegerea celei de-a doua legi produce rezultate într-o mai puţin receptivă staţie, şi anume, creierul. Aceasta este posibil prin întărirea reacţiei mentalului unui om determinată de reacţia mentală a altora, la fel de receptivi. Se va descoperi, astfel, că acest proces de comunicare, guvernat de aceste două legi, a fost dintotdeauna activ printre adepţi, iniţiaţi şi discipolii seniori care sunt în corpuri în planul fizic. Acum, operaţia acestui proces trebuie să fie extinsă şi dezvoltată cu consecvenţă de grupul de mistici şi servitori ai lumii care constituie, în embrion, Salvatorul Lumii. Numai aceia care ştiu ceva despre înţelesul concentrării şi meditaţiei şi care îşi pot ţine mintea neclintită în lumină vor fi capabili să înţeleagă prima lege şi jocul energiilor direcţionate prin gînd, joc ce găseşte un terminal al exprimării în mintea unui Gânditor inspirat, iar celălalt terminal în mintea atentă a lumii servitoare şi care caută să se acordeze cu acele procese mentale care deţin cheia salvării lumii. Energia gândului direcţionat are ca sursă un Gânditor care poate intra în Mintea Divină, după ce a transcens limitările umane; receptorul gândului direcţionat este, în expresia exoterică, omul care şi-a aliniat creierul, mintea şi sufletul. Este sigur că omniprezenţa, care este o lege în natură, şi având la bază faptul că, corpurile eterice ale tuturor formelor constituie corpul lumii eterice, face omniscienţa posibilă. Corpul eteric al Logos-ului Planetar este atras în activitate de Voinţa sa direcţionată; energia este rezultatul formei-gând a Sa, acţionând în şi prin corpul Său energetic. Această formă-gând cuprinde şi exprimă Scopul său pentru lume. Toate formele subumane ale vieţii şi formele umane până la stadiul omului avansat sunt guvernate de gândul divin prin intermediul corpurilor lor energetice care sunt parte integrantă din tot. Ele reacţionează, totuşi, incoştient şi neinteligent. Umanitatea avansată, misticii şi cunoscătorii devin conştienţi din ce în ce mai mult de mintea care conduce procesele evolutive. Când această conştientizare este cultivată şi mintea individuală este adusă în mod conştient în contact cu mintea lui Dumnezeu, aşa cum se exprimă Ea însăşi prin mintea iluminată a adepţilor Ierarhiei, vom obţine o creştere constantă a omniscienţei. Acesta este rezumatul jocului telepatic în adevăratul sens… CUPRINS: ÎNVĂŢATURI DESPRE TELEPATIE 1. CÂMPUL INTERACŢIUNII TELEPATICE 2. LUCRAREA TELEPATICĂ 3. TREI TIPURI DE TELEPATIE 4. TREI TIPURI DE ENERGIE IMPLICATE 5. DEZVOLTAREA RAPORTULUI TELEPATIC 6. LUCRAREA TELEPATICĂ DE GRUP 7. ŞTIINŢA IMPRESIONĂRII 8. ŞTIINŢA SUPREMĂ A CONTACTULUI 9. DEZVOLTAREA ZONELOR INTERACŢIUNII CONŞTIENTE 10. REVELAREA SECVENŢIALĂ A RELAŢULOR 11. REZULTATELE CONTACTULUI ŞI ALE RECEPTIVITĂŢII 12. RELAŢIILE UMANITĂŢII CU CENTRUL IERARHIC 13. SENSIBILITATEA TELEPATICĂ - O DEZVOLTARE NORMAL 14. ASPECTELE SUPERIOARE ALE RELAŢIEI 15. RELAŢII INTER ŞI EXTRA - PLANETARE TELEPATIA ŞI VEHICULUL ETERIC - NATURA CORPULUI ETERIC ÎNVĂŢĂTURI DESPRE VEHICULUL ETERIC 1.NATURA CORPULUI ETERIC 2.BAZA NON-SEPARAŢIEI 3.CENTRI UMANI ŞI PLANETARI 4.CENTRII ŞI PERSONALITATEA 5.NATURA SPAŢIULUI 6.VIAŢA PLANETARĂ - UN CENTRU AL SISTEMULUI SOLAR

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0479 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.