Secretele energiei nelimitate - Sal Rachele

Secretele energiei nelimitate - Sal Rachele
Preț: 69,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 9786069609927
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 400

DESCRIERE

Secretele energiei nelimitate - Sal Rachele
 
Cea mai recenta carte a lui Sal Rachele exploreaza stiinta, metafizica, spiritualitatea si psihologia energiei, oferind o solutie la problemele legate de energie din lumea actuala. Discutii detaliate despre energia punctului zero si constiinta umana, precum si felul in care relationeaza acestea doua.
 
CUPRINS:

Prefaţă
PREZENTARE GENERALĂ: Un rezumat al proprietăţilor universului  

PRIMA INTRODUCERE: Un rezumat al conţinutului cărţii... 25
Mergând dincolo de Newton ... 25
Totul este conştiinţă ... 26
Observatorul este cel observat... 27
Trăim într-o matrice... 28
Puterea convingerii ... 28
Adevăr şi iluzie... 29
Câmpuri de conştiinţă şi câmpul cuantic... 30
O chestiune metafizică - Legea atracţiei... 30
Câmpul energiei punctului zero... 31
Niveluri de vibraţie necesare proliferării câmpurilor de energie ale punctului zero... 31
Proiecte actuale ce implică energia punctului zero ... 32
O cronologie pentru implementarea dispozitivelor punctului zero... 32
Aplicaţii ale dispozitivelor punctului zero... 32
Teoria câmpului unificat (teoria totului)... 33

A DOUA INTRODUCERE: Câteva mituri obişnuite despre energie... 35
Cel dintâi mit: Pe Pământ există un deficit de energie... 35
Mitul al doilea: Fiinţele umane sunt inerent primitive şi vor fi întotdeauna conduse de stăpâni... 36
Mitul al treilea: Nu există mişcare perpetuă; nu se poate obţine ceva din nimic... 38
Mitul al patrulea: E prea scump să se reorganizeze totul, pentru a se adapta noilor surse de energie... 39
Mitul al cincilea: Oamenii sunt obişnuiţi cu motoarele cu ardere internă şi nu le vor schimba repede ... 40
Mitul al şaselea: „Cei aflaţi la putere" sunt prea puternici şi vor suprima orice progres real... 41
Mitul al şaptelea: A duce o viaţă de energie şi de prosperitate nelimitată este pentru cei extrem de inteligenţi sau extrem de evoluaţi spiritual, nu pentru mine... 43
Mitul al optulea: Dacă existenţa energiei nelimitate ar fi fost posibilă, ni s-arfi spus despre ea... 44
Mitul al nouălea: Oamenii cred în insuficienţă, aşa că nu vor beneficia de energia nelimitată... 46
Mitul al zecelea: Toate astea sună grozav, dar am facturi de plătit şi guri de hrănit... 47
Mitul al unsprezecelea: Toate astea sună prea bine ca să fie adevărate... 48

PARTEA I: SECŢIUNEA ŞTIINŢĂ

CAPITOLUL 1: Introducere în energie ... 53
Universul nostru are un suflet geamăn... 60
în dimensiunile mai înalte, energia e nelimitată... 62

CAPITOLUL 2: Căi practice de valorificare a câmpului punctului zero... 65
Cum obţinem energie din vidul spaţiului (fluctuaţii cuantice cunoscute drept energia punctului zero)?... 65
Calculul extrem de simplificat al cantităţii de energie din vidul spaţiului şi corespondenţa ei cu energia vizibilă a universului... 66
Conştiinţa - Ingredientul lipsă din teoria câmpului unificat... 68
Componentele energiei... 70
Aproape infinită sau cu adevărat infinită?... 72

CAPITOLUL 3: Câmpul de energie radiantă... 75
O explicaţie a diferenţelor dintre modelul micro şi macro... 75
Calcule mai detaliate ale energiei disponibile în vidul spaţiului... 76
Energia radiantă... 78
Mai multe informaţii despre eter, energie neagră şi materie neagră... 80

CAPITOLUL 4: Zona electromagnetică nulă... 83
Principiile zonei electromagnetice nule... 83
Chestiuni de mecanică şi de inginerie... 85
Reciclarea energiei disipate sub formă de căldură... 88
Recapitularea fizicii teoretice, despre care s-a discutat în această secţiune... 88

CAPITOLUL 5: O altă analiză a energiei punctului zero... 91
Fluctuaţiile cuantice şi coerenţa cuantică... 91
Influenţa tărâmurilor eterice asupra lumilor de jos... 94

CAPITOLUL 6: Teoria câmpului unificat şi legătura existentă între fizică şi metafizică... 97
Preludiu la teoria câmpului unificat... 97
Natura holografică a universului ... 98
Cum se extrage energia câmpului cuantic?... 99
Lucrând cu protonii... 100
Ce se poate spune despre puterea convingerii?... 101
Mecanismul conştiinţei... 102
Mişcarea conştiinţei... 108
Factorii cuantici şi ecuaţiile conştiinţei... 109
O altă examinare a naturii holografice a universului... 113
Big Bangul, analizat din nou... 115
Aplicarea principiului holografic la unităţile de conştiinţă... 116
Alte consideraţii metafizice... 121

PARTEA A II-A: SECŢIUNEA METAFIZICĂ Şl SPIRITUALITATE

CAPITOLUL 7: Natura lui Dumnezeu... 125
Câmpul de inteligenţă nonlocal... 125
Tărâmurile iluziei... 128

CAPITOLUL 8: Conştiinţa unei energii crescânde... 131
îndepărtarea convingerii în existenţa separării ... 131
Creşterea elanului... 135
încetarea rezistenţei - Calea spre energia nelimitată... 136
învingerea apatiei (letargiei)... 140
Depăşirea distragerilor... 141

CAPITOLUL 9: O chestiune metafizică - Legea atracţiei... 147
O analiză mai profundă a Legii atracţiei ... 147
Ce este puterea adevărată?... 153
Mai multe despre Legea atracţiei... 159

CAPITOLUL 10: Niveluri de vibraţie ale conştiinţei necesare pentru câmpurile energiei punctului zero... 163

CAPITOLUL 11: Integrarea fizicii, metafizicii şi spiritualităţii... 171
Un rezumat al secţiunii spirituale/metafizice... 171
Mai multe despre puterea convingerii... 172
O altă încercare de a cuantifica unităţile de conştiinţă... 174
Integrarea ştiinţei şi a metafizicii... 177
Consideraţii practice, cu privire la câmpurile rezonante... 180

PARTEA A III-A: SECŢIUNEA PSIHOLOGIE Şl SECRETELE NEMURIRII

CAPITOLUL 12: Energia nelimitată şi corpul fizic - O introducere în nemurire... 187
Versiunea scurtă a ştiinţei nemuririi... 187

CAPITOLUL 13: Secretele nemuririi - versiunea mai lungă... 199
O analiză mai detaliată a subiectelor dezbătute în Capitolul 12... 199
Factori degenerescenţi... 203
 
CAPITOLUL 14: Factorii degenerescenţi explicaţi în profunzime... 207
Principiul al doilea al termodinamicii (entropia naturală)... 207
Influenţele din dimensiunile inferioare asupra corpului fizic... 208
Lumea mayei şi ataşamentul faţă de corp... 208
Obiceiuri proaste/dependenţe... 210
Alimentaţia proastă (alimente procesate şi zahăr rafinat)... 214
Respiraţia improprie sau inconştientă... 218
Emoţiile negative... 219
Energia negativă din corpul mintal... 220
Gândurile negative... 220
Convingerile negative de bază... 221
Programarea şi condiţionarea negativă... 224
Gândirea... 225
Stresul, îngrijorarea şi anxietatea... 227
Influenţele astrale negative... 232
Implanturile astrale negative... 236
Alte influenţe astrale negative... 238
Invocaţii de îndepărtare a entităţilor negative... 240
Interferenţa extraterestrilor negativi... 241
Influenţele eterice negative... 242
Aură şi chakre „murdare"... 242
întipăriri eterice negative... 243
întipăririle negative de la traume din viaţa actuală şi din cea trecută... 244
Negativitatea din corpul cauzal... 244
Samskara (karma negativă) ... 244
Contractele şi acordurile karmice ... 246
Munca, activitatea (energie cinetică cheltuită)... 247
Factorii negativi de mediu... 251
Lumină insuficientă solară... 251
Dezechilibre ale ritmului circadian... 253
Sunetele şi frecvenţele discordante... 254
Radiaţiile toxice şi poluarea electromagnetică... 255
Poluarea alimentelor, a apei, a aerului şi a solului (Substanţe chimice nocive şi toxine)... 258
Programul secvenţei morţii din ADN... 261
Bariera/Gardul de frecvenţă... 264
Persoanele şi situaţiile negative... 265
Serviciu adus sieşi (karma)... 268
întunericul, ignoranţa şi negarea... 269
Haosul... 272
Rezistenţa... 274
Mai multe despre credinţa în separare... 274

CAPITOLUL 15: Mai multe informaţii despre cum disipăm energie... 277

CAPITOLUL 16: Aspecte şi mai subtile ale disipării energiei... 285
Rezumarea subiectului rezistenţă... 294
Preludiu la secţiunea despre regenerare... 296

CAPITOLUL 17: Metode de creştere a fluxului de energie în corpul fizic şi în alte niveluri ale lui... 299
Factori care contribuie la regenerare... 299
Coerenţa cuantică (Energia punctului zero)... 300
Radiaţia cosmică de fond... 302
Postul/Pauza alimentară... 303
Folosirea invocaţiei... 304
Prana (Energia forţei vieţii)... 305
Metode de respiraţie (Inhalarea de prana)... 306
Beneficiile tehnicilor de respiraţie... 310
Gânduri şi sentimente pozitive (Inspiraţie)... 311
Meditaţia... 315
Factori de mediu pozitivi... 316
Fotosinteza (energia de la Soare)... 316
Hrană şi apă pură (Asimilaţie) ... 318
O scurtă secţiune despre nutriţie şi sănătate... 320
Mediu curat... 325
Alinierea cu ritmurile naturii... 327
Culori armonioase şi frecvenţe de sunet... 328
Muzică de vibraţie înaltă... 329
Secvenţa nemuririi din ADN (celulele stern)... 330
Asistenţă/Descărcări din partea unor fiinţe mai înalte... 332
Înţelegere/Conştientizare... 336
învăţători iluminaţi... 338
Dharma (Serviciu adus celorlalţi)... 340
Ordinea... 342
Acceptarea (Iubirea de Sine)... 342
Reamintire despre Iubirea eternă a lui Dumnezeu... 343

CAPITOLUL 18: O analiză despre trecerea de la entropie la centropie... 347
Folosirea unor metode de vindecare holistică pentru a reduce rezistenţa... 352
Rezumatul secţiunii psihologice şi comentarii suplimentare... 353

CAPITOLUL 19: Schimbările necesare în cadrul societăţii... 357
Suprimarea şi controlul de către guvern... 358
Credinţa în existenţa unor forţe întunecate capabile să oprime şi să înrobească societatea... 370
Ataşamentul faţă de combustibilii fosili şi energia nucleară... 374
Necesitatea de a revizui în totalitate sistemele economice de pe Pământ... 377
Ezitarea de a renunţa complet la identificarea cu egoul... 380
Reticenţa de a te pronunţa împotriva tiraniei şi a controlului minţii... 381
Lipsa curajului de a spune adevărul în mod deschis şi public... 383
Ataşamentul faţă de convingeri, de practici religioase şi culturale... 385
Lipsa percepută de timp şi de energie care să fie dedicată producerii tehnologiilor... 386
Lipsa de disciplină, la nivel de minte şi corp... 388

ANEXĂ: Liniam către dispozitivele punctului zero şi cercetări întreprinse... 391
Bibliografie şi materiale de referinţă... 393
DESPRE AUTOR... 395

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0636 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.