Raiurile şi Iadurile minţii (vol. 1). Cunoaşterea

Raiurile şi Iadurile minţii (vol. 1). Cunoaşterea
-7,7%
Preț: 60,00 lei
65,00 lei (-7,69%)
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-639-526-7
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 496

DESCRIERE

Raiurile şi Iadurile minţii (vol. 1). Cunoaşterea - Imre Vallyon
 
... adevărul este nelimitat. În această scurtă lucrare nu reuşesc să dezvălui decât un fragment limitat, căci Mintea Atotcuprinzătoare deţine multe mistere. Nu-mi propun să ofer toate răspunsurile la toate misterele, întrucât nici scrierea a o mie de cărţi nu este de ajuns.
 
Nu te complace şi nu îţi imagina că ştii „suficient". Chiar şi Buddha, Fiul înţelepciunii, a explorat doar marginile Minţii, iar Domnul Hristos, doar un segment din Inima Infinită. Nu există un sfârşit al Cunoaşterii, al expansiunii şi extinderii înţelegerii Conştientei. Nu încerca să cunoşti răspunsul final, pentru că nu există aşa ceva. Viziunea noastră asupra scopului Vieţii devine mai rafinată pe măsură ce creştem în Conştienţă. Există văluri peste văluri care trebuie ridicate, căci ignoranţa spirituală ne acoperă atât de profund ochii...
 
Vreau să înţelegi că viaţa pe Pământ este mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber. Ceea ce vezi cu ochii fizici, ceea ce auzi cu urechile fizice şi ceea ce atingi cu simţurile trupeşti nu reprezintă decât o parte infinitezimală din marele Cosmos sau Omnirevelaţia. Tu experimentezi doar un fragment din Realitatea care există. A înţelege raţional Misterele înseamnă a învăţa despre natura complexă a Universului real în care trăieşti (pe care, în cea mai mare parte, nu îl vezi), despre diferitele planuri sau dimensiuni din cadrul acestuia, despre cele câteva ordine ierarhice ale entităţilor (umane şi nonumane), despre impulsul forţelor evolutive etc. Este dificil să ştii de unde să începi să-i explici toate acestea discipolului în Viaţa Spirituală, care deţine doar o fărâmă de cunoaştere a Realităţii.
 
La nivelul obişnuit al conştienţei umane (mintea gânditoare, raţională, logică) vedem fragmente nelegate între ele din Întreg, ca piesele unui puzzle uriaş. Dar în Starea Superioară de Conştienţă percepem în termeni de Unităţi sau Realităţi Interconectate, dificil de explicat minţii raţionale. Aici vedem într-o clipă ceea ce necesită ani întregi de deducţii şi raţionamente laborioase la nivelul obişnuit al minţii. Este foarte dificil de explicat totul!
 
Devino smerit, liniştit şi receptiv şi, încetul cu încetul, Misterele Infinitului îţi vor fi dezvăluite în cercuri tot mai profunde.
 
CUPRINS:

Prefaţa editorului
Înţelepciunea prezentului
Despre traduceri şi citate
Câteva sfaturi pentru cititor
Puterea limbajului
Prolog
Introducere la volumul 1 / Cunoaştere şi ignoranţă
Cine suntem noi?/13;
Lipsa cunoaşterii/16;
Raiuri şi Iaduri create de minte/17

PARTEA I. Cosmologia dezvăluită

Capitolul 1 / Planurile Fiinţei... 23
Mediul divin/23; Cele 7 mari Planuri/24; Planuri şi subplanuri/25; Planurile pe scurt/27; Cosmologia universală/29; Cosmo-concepţia creştină/30; Ascensiunea în Planurile Conştienţei/31; Simţul timpului/34; Atomii primordiali/36; Iubirea este Legea/37; Elementele Cosmice/38; Aplicaţii ale Elementelor/39; Atributele elementelor/40; Cele 7 calităţi elementare/41

Capitolul 2 / Constituţia umană... 42
Fiinţa umană compusă/42; Individualitatea/45; Complexul personalităţii/46; Kosa: Învelişuri peste Sine/49; Corpul astral/50; Corpurile de Lumină/51; Aura umană/53; Chakrele umane/55; Creat din vid/62; Chakre care funcţionează defectuos/64; Cele 7 Raze/65; Manifestări ale celor 7 raze în Omenire/67

Capitolul 3 / Kamaloka... 69
Tărâmul dorinţelor/69; Lumea de Dincolo/71; 7 stări într-o singură Lume Astrală/72; Subplanurile Astrale/ 73; Raiuri şi Iaduri „veşnice"?/80; Rearanjarea corpului astral după moarte/81; Viaţa în Lumea Astrală/82

Capitolul 4 / Devachan... 84
Tărâmurile minţii/84; Cele 7 ceruri/86; Locuitorii lumilor cereşti/87; Corpul mental/88; Mintea şi creierul/88; Impresii din Planul Mental/89; Căile spre Devachan/90; Ca să experimentezi Raiul.../91

Capitolul 5 / Buddhi... 93
Oceanul înţelepciunii/93; Descoperirea adevărului/94; Conştienta Buddhică/95; Chipul tău originar.../96; Experimentarea Conştienţei Pure/97; Calea Luminii/98; Redescoperirea lui Buddhi/98; Misticii/99; Rugăciunea unui mistic practic/100

Capitolul 6 / Nirvana... 102
Nirvana î/102; Atinge vidul suprem/104; Cele două realităţi/105; Nirvana este... /106; Adevărul despre Nirvana/108

Capitolul 7 / Fiinţa Divină... 110
Concepte mitice despre Dumnezeu/110; Poate fi Dumnezeu furios?/112; Calităţile Fiinţei Divine/113; Ce este „Dumnezeu"?/114; Forma lui Dumnezeu este spaţiul/115; Dumnezeul unic al tuturor religiilor/116; Dumnezeul imanent şi transcendent/116; Divinitatea transcendentă/117; Dumnezeul cu 3 faţete/118; Logosul: Cuvântul lui Dumnezeu/119; Hristosul triplu/121; Doctrina Logoi/121; Vak: Vorbirea Divină/122; Lumina primordială/123; Elohim/124; Domnu!?/124; Constituţia Divinităţii Imanente/126; Dumnezeu este un Mister sublim/130; Cine sunt „Cei Aleşi"?/131; Smerenie pentru pământeni/132; Focul Cosmic/133; Focul Kundalini/134; Forţa unică/135; Materia însufleţită/136; Câteva referinţe biblice la Focul Cosmic/137; Idei şi arhetipuri/140; Guna/140

Capitolul 8 / Kundalini şi Durnnezeiţa... 143
Respiraţia Mamei Divine/143; Energia Evolutivă/144; Fecioara şi Mama/ 145; Forma ei transcendentă/146; Tao: Marea Mamă/147; Mama Lumii/148; Kundalini-Fohat/149; Shakti: Energia Unică/151; Cele 3 porţi către Dumnezeu/152; Ascensiunea Kundalini/152; Kundalini şi alchimia/153; Semnele trezirii Kundalini-Shakti/154; Când se trezeşte Kundalini.../158

Capitolul 9 / Creaţie şi Evoluţie... 160
Creaţia şi evoluţia sunt una/160; Planul se află în Mintea Divină/161; Zeii Creatori Cosmici/162; Legea polarităţi/164; Procesul de creaţie/165; Crearea Universului/166; Perioada unei Mahamanvantara/168; Evoluţia septuplă a Pământului/169; Involuţia şi evoluţia umană/170; De la subiectiv la obiectiv/173;   Evoluţia verticală şi Calea/174; Legea Radiaţiei/174; Epoci evolutive umane/175; Cine sunt arienii?/178; Manifestarea Fiilor lui Dumnezeu/179; Misterul Pleiadelor/180; Salturi evolutive în Conştienţă/185; Către o conştienţă de grup/185

Capitolul 10 / Ierarhiile Creatoare... 187
Universul populat/187; Ierarhia/190; Clasificarea creştină a Ierarhiilor/192; Îngeri şi demoni/193; Tărâmuri involutive şi evolutive/193; Elementalii/194; Câteva fapte despre Deva/197; Deva în conformitate cu razele/198; Gandharva/198; Puterea creatoare şi distructivă a sunetului/199; Makara şi Asura/200; „Îngerii lui Dumnezeu" din Biblie/201

Capitolul 11 / Originile răului... 203
Rădăcinile răului/203; Paradoxul răului/205; Satana şi Căderea/207; Răul: Uman şi Cosmic/209; Diavolul creat de Minte/214; Ţinutul Umbrei/215; Îmbunarea zeilor?/216; Sămânţa răului/217; Suferinţa animalelor/218; Suferinţele omului/219; Mintea malefică/220; Frăţia Umbrei/222; Frăţiile Luminii şi ale întunericului/224; De la ură la iubire/225

Capitolul 12 / Karma şi Reîncarnarea... 226
Putersea gândului/226; Gândire şi Fiinţă/227; Frica de Domnul?/228; Minte şi dorinţă/229; Forţele subconştiente/230; În robia minţii/232; Simţurile sau Sinele?/233; Karma: Legea acţiunii sau a ajustării/234; Cum se creează karma/236; Tipuri de karmă/237; Dharma: legea fiinţei/237; Soarta îţi este înaintea ochilor/239; Roata legii/240; Legea activităţii ciclice/241; Punarjanma: Reîncarnarea/242; Destinul şi atomii permanenţi/243; Samskara şi Vasana/244; Karma şi reîncarnarea percepute eronat/245; Legea efortului/247; Karma şi dezvoltarea ta spirituală/248; Succesul se naşte din acţiune/249; Numai tu eşti responsabil/251; Ca să devii Jivanmukta în această viaţă/252; Destinat de către stele?/253; Legea cea bună/254; Actul suprem al karmei/256

PARTEA A II-A. Viaţa pe Pământ

Capitolul 13 / Atlantida reanalizată... 261
Atlantida/261; Războaie în Ceruri/263; Marele Potop/264; Rădăcinile şamanismului modern/267; Puterea visării conştiente/267; Fenomenele Noii Ere/268; Acţiunea focului cosmic/269; Noua Atlantidă/270; Venirea ghizilor spirituali/271; Intervenţia cosmică/272; Oamenii Vimana şi destinul   uman/273; Vimanele rezistente/274; Intervenţie şi interferenţă/275; Reacţia umană la intervenţia cosmică/276; Reacţionarii religioşi/277

Capitolul 14 / Fenomene paranormale... 279
Omenirea paranormală/279; Ştiinţa sufletului?/280; Clarvederea/282; Profeţie şi destin/284; Utilizarea inteligentă a liberului arbitru/286; Visele/287; Interpretarea viselor/289; Proiecţia astrală/290; Tipuri de proiecţie astrală/291; Experienţa obiectivă/295; Experienţe în Planul Astral/296; Postul şi experienţa extrasenzorială/297; Mediumnitatea/299; Posedarea involuntară/300; Alte fenomene paranormale/302

Capitolul 15 / Channeling şi mediumnitate... 307
Rădăcinile mediumnităţii moderne/307; Denaturarea cuvântului „spirit"/308; Ce este channelingul?/309; „Channelingul" Sufletului/314; Maeştri şi mediumni/315; Channeling sau înţelepciunea sufletului?/316; Ce este lntuiţia?/317; Calea către Starea Superioară de Conştienţă/318; Surse înalte?/319; Sursele subconştiente/320; Feţele schimbătoare ale ghizilor spirituali/321; Cine sunt „ghizii spirituali'7/323; Dincolo de ghizii spjrituali/325; Smerenia Celor Măreţi/326; H. P. Blavatsky şi Alice A. Bailey/327; îndrumarea vie/328; Rezumat: De ce este periculos channelingul/329; Trebuie să alegi/333

Capitolul 16 / Telepatia... 334
De la o minte la alta/334; Limbajul universal/337; Impresii de la Suflet/338; Comunicarea prin lumină/339; Telepatia mentală şi psihismul/340; Ca să deprinzi Înţelepciunea.../341

Capitolul 17 / Manifestarea magică... 343
Magicianul/343; Forţele supranaturale/344; Fundaţia Magiei/345; Cele 4 lumi cabalistice/347; Etapele manifestării/348; Simboluri ale elementelor cosmice/349; Obiectivele magiei/350; Magie: Albă şi Neagră/351; Rugăciunea magică/352; Magia venerării ritualice/353; Ritualuri denaturate/355; Ajutoa-rele în spirit/356; Invocarea ajutoarelor invizibile/357; Vindecare magică/358

Capitolul 18 / Conştienta Umană... 360
Puterile Conştienţei/360; Tipuri ale Omenirii/362; Sistemul de caste/365; Calea lumii/367; Calea spiritului/367; Protagoniştii ignoranţei/368; Câteva rele umane/370; Separatismul şi legea iubirii/372; Unde vă sunt înţelepţii?/373; Mediumni şi Mediatori/374; Tipuri de nemurire conştientă/376; Corpurile Fiinţelor Buddha/378; Slujirea prin meditaţie a Fiinţelor Buddha/379; Sangha. Ierarhia Spirituală/380; Ierarhia Hristică şi Shamballa/382

Capitolul 19 / Moartea şi Eliberarea... 383
Legea morţii/383; Procesul morţii naturale/384; Experienţa morţii/385; Proiecţia astrală finală/386; Viaţa după moarte/387; Starea de Iad/391;
Halucinaţii în Viaţa de Apoi/393; Legea Vieţii de Apoi/395; Amintirea celor morţi/397; Avortul şi procesul de întrupare/398; Fiinţa de Lumină/400; Fiinţa de Lumină în meditaţie/402; Misterele Greciei şi ale Romei/405; Clarifică-ţi obiectivul/408; Adevărata moarte/409

Capitolul 20 / Misterul Inimii... 410
Noile energii ale Vărsătorului/410; De la cap la inimă/411; Trezeşte mai întâi inima/413; Inimă şi minte/413; Calea spre nemurire/415; Importanţa inimii în abordarea lui Dumnezeu/417; Reşedinţa Sinelui/419; Ce este lnima?/419; inima universală/420; Cercetează-ţi Inima/421; Sursa eternă a iubirii/422; Înţelepciune şi înţelegere/422; Hristosul universal/423; Hristosul din Inimă/424; Hristos este Lumina Lumii/425; Moartea în Inimă/427; Dizolvarea nodului din inimă/428; Lotusul Inimii/429; Conştienţa Pură în Inimă/429; Inima orientală/430; Devoţiunea faţă de Krishna/431; Misticismul creştin/432; Calea inimii Radiante/434; Câteva mantre occidentale ale inimii/438; Câteva mantre orientale pentru Inimă/439; Mai multe mantre pentru Trezirea Inimii/440; Simptome fizice în Inimă/443; Experienţa Inimii Trezite/444
Capitolul 21 / Chemarea Mamei Lumii... 450
Virtuţile feminine/450; Madonna/452; Bipolaritatea divină/453; Bipolaritatea umană/454; Disoluţia familiei/455; Darul de a fi părinte/456; Mama şi tatăl/457; Yin, Yang, Tao/458; Masculinizarea copiilor/460; Sistemul educaţional/462; Ce este educaţia?/464; Educaţie pentru viaţă/465; Violenţa şi războiul/467; Hrănirea scopului vieţii/468; Educaţia în viitor/469

Capitolul 22 / Trezirea Gloriei Umane... 470
Percepţii ale Minţii Unice/470; Firul sinelui/471; Tărâmurile Minţii Unice/472; Cele 7 stări de Conştienţă/474; Starea de puritate interioară/477; Turiya: Conştienţa Pură/478; A patra stare/480; A cincea stare/480; A şasea stare/481; A şaptea stare/482; Sunyata: Vidul/483; Conştienţa lui Dumnezeu este deplinătatea vieţii/484; Trezirea simţurilor interioare/486; Legea experienţei mistice/488 Halucinaţii în Viaţa de Apoi/393; Legea Vieţii de Apoi/395; Amintirea celor morţi/397; Avortul şi procesul de întrupare/398; Fiinţa de Lumină/400; Fiinţa de Lumină în meditaţie/402; Misterele Greciei şi ale Romei/405; Clarifică-ţi obiectivul/408; Adevărata moarte/409
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0269 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.