Practica ezoterica

Practica ezoterica
Preț: 23,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-92951-1-3
Editura:
Anul publicării: 2020
Pagini: 120

DESCRIERE

Practica ezoterica - Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos)
 
…ne face mare plăcere sa punem aceasta carte de exerciţii si meditaţii în mâinile tuturor căutătorilor. Nu este suficient sa ne dedicam studierii cuvintelor si teoriei. Trebuie sa exploram si sa experimentam adâncimile interioare ale fiinţei noastre, ale vieţii si ale creaţiei. Nevoia de a ne afla în prezenta unui Maestru sau dorinţa de a ne înconjura cu toate cărţile sacre ale lumii, nu sunt diferite de mersul sprijiniţi în cârje, pentru a înainta. Evoluţia lumii înconjurătoare este din ce în ce mai complexa. Sa ne amintim ca nu exista în vieţile noastre o munca care cere un efort mai mare decât căutarea Adevărului. Familiarizaţi-vă cu starea corpului vostru material si păstraţi-l în buna stare. Aduceţi-vă corpul psihic (emoţional) într-un schimb sănătos cu corpul mental (raţional). Personalitatea voastră prezenta, cu cele trei corpuri, este un vehicul pentru colectarea si distilarea experienţei către edificarea si întregirea Personalităţii voastre Permanente. Trebuie sa încercaţi sa va acordaţi personalitatea-curenta cu Personalitatea Permanenta. Cu ajutorul Îngerului Păzitor, Personalitatea Permanenta va impulsionează continuu, arătându-vă calea.
 
Este primordial în munca noastră sa ne străduim sa ne dezvoltam capacitatea pentru:
OBSERVARE – Atenţie fără tensiune. Fără abilitatea de a observa si de a va aminti în detaliu ce aţi observat, faptul de a fi conştienţi de, si acordaţi la, Planul Divin este, în cel mai bun caz, imperfect. Observarea este expresia naturii noastre Divine.
CONCENTRARE – Aceasta este una dintre primele cerinţe ale gândirii creative si a vindecării. Trebuie sa învăţaţi sa va concentraţi toate gândurile pe un subiect de contemplaţie sau pe un obiect din mâna.
VIZUALIZARE – Învăţând sa observaţi atent si sa va concentraţi profund, abilitatea de a vizualiza corespunzător, devine mai uşoară. Nu exista nimic mai puternic decât gândul, iar vizualizarea este procesul de utilizare a gândului, într-o maniera constructiva, în scopul expansiunii conştiinţei si ajutării celor în nevoie.
INTROSPECŢIE – O explorare interioara pentru a-ti descoperi sursele comportamentului emoţional si mintal, cu decizia interioara de a-ţi structura, conştient de sine, personalitatea si subconştientul acesteia. Hotărârea de a-ţi elibera sinele de limitările egoismului prin deblocarea „conştiinţei de lucrările moarte” (Evrei 9: 14), este îndreptarea spre vocea înţeleapta si iubitoare a Sufletului.
MEDITAŢIE – Limitele interioare ale introspecţiei devin limitele externe ale meditaţiei, pe măsura ce explorarea se muta dincolo de experienţa subiectiva a personalităţii prezente spre oceanul nemărginit al Minţii, către alinierea cu universalul si eternul. Căci, din tot ceea ce este universal si etern, nimic nu este mai măreţ decât iubirea, caci „în iubire nu este frica; ci iubirea desăvârşita izgoneşte frica” (1 Ioan 4: 18). Iubirea Fiinţării Absolute (Dumnezeu) este în centrul cosmosului si Sursa întregi Creaţii. Este aceeaşi iubire căreia îi datoram Sursa noastră si aceeaşi Iubire care sălăşluieşte în inimile noastre.
………………………….
Citind acest text este foarte probabil să găsiţi termeni care nu vă sunt familiari, dar pe care, poate, i-aţi întâlnit în alte învăţături sau discipline. Vă atragem atenţia că Sistemul nostru de Cercetare a Adevărului foloseşte anumiţi termeni şi anumite concepte particulare. Pentru a evita confuziile între terminologia noastră şi a altor şcoli de gândire, şi pentru a căpăta claritate în privinţa materialului, îl rugăm pe cititor să consulte glosarul de la sfârşitul cărţii.

Fragmente din carte:

DESPRE EXERCIŢIU ŞI MEDITAŢIE O conversaţie cu Stylianos Atteshlis
Paul Skorpen: Dragă Daskalos, există o mare nevoie pentru a realiza o culegere de exerciţii şi meditaţii, care să vină în completarea învăţăturilor pe care le oferi. Te rugăm acum să ne împărtăşeşti comentariile tale asupra naturii exerciţiului şi meditaţiei potrivite înţelegerilor noastre teoretice. Daskalos: Aceasta este o muncă foarte preţioasă, vitală pentru efortul nostru de a înţelege şi experimenta adevărurile relative şi pentru a progresa în dezvoltarea noastră. Nu este suficient să şedem şi să vorbim, pentru că, aşa cum adesea repet în timpul lecţiilor; nu trebuie să acceptăm nimic decât dacă noi înşine am experimentat. Adevărurile neexperimentate degenerează repede în dogmatism.
P: Acest lucru pare adevărat. Întâlnim atât de mulţi cercetători care cred că, doar un material mai important şi mai nou va conduce către iluminare. Mă întreb adesea dacă nu cumva, pentru a fi mai aproape de Adevăr, nu avem nevoie să ştim mai puţin şi să experimentăm mai mult?
D: Absolut adevărat. Este mai puţin o chestiune de acumulare şi mai mult una de descoperire şi purificare a ceea ce deja avem, a ceea ce deja suntem. Nu putem deveni ceva ce nu suntem deja.
P: În prelegerile tale auzim cum accentuezi valoarea observaţiei, concentraţiei şi meditaţiei. Ai putea să ne spui mai multe despre însemnătate a acestor termeni?
D: Acestea sunt abilităţile pe care un Cercetător trebuie să şi le dezvolte pentru a se stăpâni” pe el însuşi şi circumstanţele cu care se confruntă. Observarea, parte a naturii noastre Divine, ne cere ca nimic să nu scape atenţiei noastre, atât în lumea materială, cât şi în planurile lumilor psihice şi mentale. Concentrarea necesită focalizarea completă a atenţiei noastre asupra unui subiect, emoţie, gând sau idee. Mărimea nu contează; amintiţi-vă ce a spus Iisus, că” Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari” (Luca 16: 1 O). Avem nevoie să ne dezvoltăm abilitatea de concentrare, în aşa măsură, încât nimic să nu ne abată de la munca noastră. Meditaţia, care foloseşte concentrarea şi observarea, necesită contemplarea şi investigarea unui subiect.
P: De curând ai accentuat importanţa „vizualizării”.
D: Vizualizarea corespunzătoare este indispensabilă în munca noastră, aşa cum am insistat întotdeauna. Este una dintre „cheile” (Matei 6: 19) despre care se speculează atât. Exerciţiile şi meditaţiile care urmează necesită toate abilitatea de vizualizare: formarea de substanţă psiho-mentală în crearea de obiecte şi situaţii. Pentru cei nefamiliarizaţi cu munca de vizualiza re, vom oferi lecţii de bază care să-i călăuzească spre o muncă mai avansată. Nu trebuie să ne lăsăm intimidaţi peste măsură de importanţa vizualizării. Toate lucrurile vor veni cu timpul.
P: Ai putea să ne descrii scopul acestei lucrări? Care este diferenţa dintre un exerciţiu şi o meditaţie?
D: Cu toţii trebuie să începem de undeva, dintr-un punct de referinţă. Este muncă pentru cei care acum încep şi există muncă pentru cei care sunt deja pe drum. Un exerciţiu implică o serie de mişcări succesive (folosind vizualizarea) pentru dezvoltarea condiţiilor spre o expunere tainică către energiile şi sferele sacre. Meditaţia este mai pasivă şi implică reflecţie şi introspecţie. Diferenţa nu este mare şi adesea un exerciţiu va conduce la meditaţie.
P: Şi rugăciunea?
D: Rugăciunea este o altă chestiune. Chiar dacă un exerciţiu sau o meditaţie te conduce într-un spaţiu sacru, expunându-te unor forţe Divine, s-ar putea să simţi nevoia să te rogi. Rugăciunea vine din inimă. Aşa cum lacrimile izvorâte din emoţii au o compoziţie chimică diferită de lacrimile izvorâte din durere fizică, tot aşa rugăciunile – fie ele în cuvinte sau în gânduri - au tipare vibratorii diferite de orice altă expresie. Ele izvorăsc din natura noastră cea mai adâncă şi caută să ajungă la urechea Divinităţii. Ceea ce se cere prin rugăciune trebuie să vină din inimă, nu să servească egoismului, şi sa fie foarte mult dorit, pentru că rugăciunea sinceră este întotdeauna auzită.
P: Şi, prin urmare, ar trebui să fim atenţi la ceea ce ne dorim pentru că: „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi”(Matei 21: 22). Unde începem cu meditaţia?
D: Meditaţia se practică în grade variate. Nu poţi să sari înainte, ci trebuie să mergi încet, având grijă de fiecare pas de-a lungul drumului. Primul domeniu al muncii (să-i spunem „microcosmos”) se ocupă de curăţarea personalităţii prezente. Această curăţare este o muncă neîncetată şi chiar şi aşa-numiţii Maeştri trebuie să vegheze neîncetat ca nu cumva să apară egoismul. Prin studiu începem înţelegerea naturii elementalilor. Amintiţi-vă că, suma totală a tuturor elementalilor pe care îi creăm, îi asimilăm şi îi reenergizăm, compune personalitatea noastră prezentă.
P: Şi pentru că elementalii pot fi caracterizaţi prin calităţile lor şi număraţi în cantităţi, vorbim despre termeni calitativi şi cantitativi ai personalităţii.
D: Într-adevăr, o personalitate împovărată de elementali emoţionali (de dorinţe, lăcomie, pofte, invidie) sau captivă într-un tipar de credinţe şi atitudini (plină de aşteptări, preconcepţii, categorii, idei dogmatice şi prejudecăţi) este o personalitate dificilă şi este foarte probabil să-şi cauzeze probleme ei însăşi şi celorlalţi. Aşa că, dacă studiul nostru ne face conştienţi de natura elementalilor, atunci prin exerciţiu şi meditaţie vom stârpi pe cei corupţi şi vom permite ca ceea ce este frumos să înflorească.
P: Ioan Botezătorul a spus: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3: 30).
D: Aceasta este lucrarea bună a curăţării – poţi s-o numeşti purificare dacă vrei – a personalităţii; înlăturarea confuziei, cultivarea iubirii, toleranţei şi milostiveniei, şi permiţând Divinităţii să sălăşluiască şi să lucreze. Luminarea personalităţii.
P: Aceasta îmi aminteşte ceea ce spunea Michelangelo despre fiecare bucată de marmură pe care o vedea: „Văd un chip încercând să iasă afară. Sau Maestrul Eckhart care spunea „Dumnezeu nu se găseşte în suflet adăugând ceva, ci printr-un proces de scădere”.
D: Ei bine, demult în Egiptul antic exista o imagine a lui Anubis cântărind inima – inima fizică – a unei persoane care tocmai murise comparând-o cu o pană. O inimă curată este o inimă uşoară şi este căminul conştiinţei logoice. Printre elementalii fiecărei personalităţi, Sufletul conştient de sine încearcă să iasă la suprafaţă şi să se exprime pe El însuşi ca „glasul celui ce strigă în pustie” (Ioan 1: 23). Învăţăturile Dumnezeului-om Iisus Hristos ne vor ajuta să scăpăm de egoismul care ne ţine prizonieri în carapacea noastră.
P: Este ca şi cum vom rămâne blocaţi în carapacea noastră atâta vreme cât personalitatea noastră este preocupată de cele cinci simţuri, de nevoile de bază, de emoţiile neînfrânate şi de dorinţele carnale.
D: Expansiunea conştiinţei şi ieşirea din corp (exosomatosis) sunt dificile atunci când 95% din conştiinţa individului este preocupată de lucrurile materiale şi de dorinţele de bază; „Cel ce este de pe pământ, este pământesc” (Ioan 3: 31). Deşi oamenii sunt dornici să realizeze ieşirea din corp, atâta vreme cât personalitatea lor este legată de lumea materială, ei vor fi limitaţi în succesul lor şi legaţi strâns de corpurile lor materiale.
P: Şi totuşi cu timpul vom reuşi!
D: Absolut! Pentru că larva rămâne atâta timp în cocon (personalitatea prezentă) până când spaţiul respectiv devine prea strâmt. În curând, va dori să-şi întindă aripile şi să-şi ia zborul (Personalitatea Permanentă). Aceasta este o Lege naturală, Legea Inexorabilă a Cercului Posibilităţilor. Creşterea este inevitabilă, indiferent de cât de mult pare să le placă oamenilor coconul; „ după aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură” (Ioel 2: 28).
P: Şi Hristos a spus „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc” (Ioan 14: 2). Şi totuşi mă întreb dacă nu cumva noi suntem aceia care avem nevoie de a-i face Lui loc în inimile şi minţile noastre?
D: El este deja aici... nu, este chiar mai mult decât atât, El este inimile şi minţile noastre. Deci cum ajută munca noastră această Lucrare măreaţă? Luaţi ca exemplu cel mai valoros exerciţiu al nostru, acela al introspecţiei zilnice. Dacă ne dedicăm introspecţiei - şi vreau să spun noi toţi – vom vedea cu o claritate, din ce în ce mai mare, când acţionăm din interes de sine (cauzându-ne rău nouă şi altora) şi când suntem călăuziţi de virtute şi principii. Alte exerciţii ajută în efortul de identificare a elementalilor distructivi dinlăuntrul personalităţii noastre şi înlocuirea lor treptată cu elementali dătători de viaţă.
P: Matei scrie în Evanghelia sa „Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată” (23: 26). Având aceasta în minte, se pare că prima lucrare, înainte de a aspira spre dezvoltarea oricărei abilităţi psiho-mentale, este aceea de a ne pune în ordine dorinţele, emoţiile şi gândurile.
D: Una dintre cele mai periculoase situaţii este aceea în care foamea necontrolată de experienţe psihice îl face pe un căutător să înceapă exerciţii puternice, fără ca mai înainte să-şi pregătească terenul din interiorul personalităţii pentru a face faţă experienţelor care urmează. Stricăciunea este adesea ireparabilă atunci când un student imatur emoţional îşi deschide anumiţi centri eterici (în Sanskrită – chakre) fără să aibă nici mijloacele şi nici puterea să-şi revină. Trebuie să fim bine ancoraţi, înrădăcinaţi în iubire ŞI credinţă. „Dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte” (Romani 11: 16).
P: Aţi avut de-a face şi cu occidentali care s-au implicat în anumite practici orientale?
D: Am văzut mulţi, foarte mulţi, care vin la mine, după ce au practicat tehnici Orientale de respiraţie, având sistemul nervos distrus din cauza interferenţei cu centrii energetici într-o manieră agresivă – fără să se ţină seama de munca delicată şi atentă a Arhanghelilor. Trebuie să ne amintim constant nouă înşine că nu este întâmplător unde ne-am născut. În Orient oamenii se nasc ca să înveţe anumite lecţii, aşa cum noi avem lecţiile noastre în Occident. Fiecare dintre noi vine în această lume cu o constituţie psiho-mentală care îl face să se aplece spre anumite practici şi care îi interzice altele. În Occident, de exemplu, suntem crescuţi să credem că personalitatea noastră este destul de independentă de a altora, în timp ce în Orient sensul sinelui este mai comun şi mai puţin atomizat. Un alt lucru care distinge munca noastră de cea a Orientului este modul în care ne tratăm „sinele inferior” sau, cum îi spunem noi, personalitatea prezentă. Atacul multor şcoli orientale este orientat pe înlăturarea „sinelui inferior” şi să creeze un fel de vid – „absenţa sinelui”. Noi, pe de altă parte, vedem Sufletul latent în personalitatea prezentă. Noi lucrăm pentru a ridica expresiile joase ale sinelui spre o Stare de Sine individualizată unificată. Ei (orientalii) par că-şi doresc să trăiască într-o stare de vid, pe când noi lucrăm pentru a atinge o stare de împlinire, îmbrăţişând totul. Nu vom ajunge nicăieri dacă nu apreciem toate aspectele Individualităţii. Fiziologia noastră psiho-mentală, aşa cum este, nu poate face faţă multor practici orientale.
P: Poate că unii doar se grăbesc?
D: Acelora Hristos le-a spus: „Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti? „(Ioan 3: 12). Cea mai mare otravă pentru creşterea spirituală este graba. Răbdarea şi moderaţia sunt regula; munca este o transformare a tuturor gândurilor şi acţiunilor noastre greşite. Aceasta este cea mai valoroasă muncă. Mai târziu vom explora aspecte mai măreţe. Toate lucrurile la timpul lor. Prin urmare, toţi cei care sunt interesaţi de Adevăr au ca responsabilitate primară să înveţe tot ceea ce este permis despre corpurile umane. Cu ajutorul Arhanghelilor avem nevoie să ne stăpânim dublurile eterice şi să ne controlăm vitalitatea eterică (în cele patru forme ale eterului: senzitiv, de imprimare, cinetic şi creativ) pentru a o folosi în dezvoltarea noastră psiho-mentaIă, menţinându-ne sănătatea noastră şi pe a altora.
 
CUPRINS:
INTRODUCERE... 11

   PARTEA I
   GNOZĂ
   ÎNŢELEPCIUNE EZOTERICĂ CREŞTINĂ


TATĂL NOSTRU... 14
DESPRE EXERCIŢIU ŞI MEDITAŢIE
   O conversaţie cu Stylianos Atteshlis... 18

CELE ŞAPTE PROMISIUNI... 29

ÎNVĂŢĂTURILE EZOTERICE... 32
   Fiinţarea Absolută... 33
   Arhanghelii Elementelor... 36
   Despre a fi fiinţă umană... 38
   Sinele individualizat... 39

UNELE ÎNTREBĂRI COMUNE... 43

   PARTEA II
   PRACTICĂ
   EXERCIŢII ŞI MEDITAŢII


DESPRE RESPIRAŢIA RITMICĂ... 48
   Respiraţia regulată de bază... 49

OBSERVARE, CONCENTRARE ŞI VIZUALIZARE... 50
   Desenare şi vizualizare... 51
   O lămâie... 51
   Un trandafir... 52
   Porumbiţele... 52
   Un peisaj pastoral... 53
   Concentrare şi observare... 54
DUBLURILE ETERICE... 57
   Despre vitalitatea eterică... 58
   Despre eteruri... 58
   Despre centrii de energie eterică... 59
   Concentrarea pe deget... 61
   Eterul senzitiv şi eterul cinetic... 62
   Vitalizarea corpului... 63

BRAŢELE ŞI MÂINILE ETERICE... 65
   Dezvoltarea braţelor eterice... 66
   Mâinile eterice şi sferele colorate... 67
   O flacără de lumânare... 67

VINDECAREA CU SFERE DE LUMINĂ... 69
   Sferele de lumină şi mâinile vindecătoare... 71
   Crearea sferelor de lumină vindecătoare... 72
   Sferele de lumină pentru auto-vindecare... 73

CURĂŢAREA ŞI PROTECŢIA CELOR TREI CORPURI ALE NOASTRE... 75
   O cochilie de lumină... 76
   O sănătate bună... 77
   Sănătatea şi subconştientul... 77

INTROSPECŢIA ŞI INDIVIDUALITATEA COLECTIVĂ... 80
   Introspecţia zilnică... 83
   învăţând să iubim un duşman... 83
   Iubindu-ţi duşmanii... 84
   Trei sori... 86
   Creând pace... 87
   Rugăciunea colectivă pentru pace... 89

CERCURILE POSIBILITĂŢILOR ŞI PROBABILITĂŢILOR... 91
   Arborele de migdal... 92
   O tufa de trandafiri... 94
   In tot lucrul mâinilor tale... 95

A FOST PIERDUT ŞI S-A GĂSIT... 98
   Aţi fost cu mine de la început... 99
   Eu sunt întru Tatăl meu şi voi în mine, şi Eu în voi... 100
   Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului... 102

O RUGĂCIUNE ESENIANĂ A LUI IISUS... 104

GLOSAR... 107
 
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0231 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.