Pedagogie (ediţia a III-a revăzută şi adăugită) - Constantin Cucoș

Pedagogie (ediţia a III-a revăzută şi adăugită) - Constantin Cucoș
Preț: 59,95 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-973-46-4041-6
Editura:
Anul publicării: 2019
Pagini: 536

DESCRIERE

Pedagogie - Constantin Cucoș
 
... volumul ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de invatamint, proiectarea pe unitati de invatare sau teoria si metodologia curriculumului, pina la strategiile de evaluare si formarea cadrelor didactice. Pe linga temele traditionale, aceasta a treia editie abordeaza si subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii in procesul de invatare si modul in care pot fi integrate cit mai eficient in actul educational in vederea imbunatatirii rezultatelor.
 
Numeroase exemple practice si interpretari inedite faciliteaza intelegerea problematicii pedagogice si ofera noi perspective asupra unor aspecte mai putin analizate pina in prezent. Volumul se adreseaza atit studentilor, cit si profesorilor si altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregatirea examenelor de titularizare in invatamintul preuniversitar, a examenelor de grad si de definitivat.
 
CUPRINS:
Partea I. Introducere în pedagogie
Capitolul 1. Sistemul de învăţământ. Structură, funcţionalitate, finalitate    
1.    Instituţionalizarea educaţiei - o necesitate                 
2.    educaţia - o acţiune predeterminată şi programată    
3.    Transferabilitatea competenţelor între sistemele naţionale de învăţământ    
4.    Reforma sistemului educativ - un ţel şi un demers fără sfârşit    
5.    Educaţia - raţionalistă sau umanistă?    
6.    Educaţia - pregătire pentru valori pe termen lung
Note bibliografice    
Capitolul 2. Pedagogia - ştiinţă a educaţiei            
1.    Pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei                
2.    Temeiuri epistemologice ale discursului pedagogic        
3.    Sistemul ştiinţelor educaţiei                            
4.    Cercetarea pedagogică. Relaţia dintre teoria şi practica educaţională    
5.    Dileme şi sfidări ale pedagogiei    :    
Note bibliografice                    
Capitolul 3. Educaţie şi contemporaneitate            
1.    Concepte de bază
2.    Fundamentele educaţiei    
3.    Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele        
4.    Factorii educaţiei         
5.    Educaţia şi provocările lumii contemporane    
6.    „Noile educaţii"                
Note bibliografice            
Capitolul 4. Educaţia în societatea cunoaşterii: globalizare, internaţionalizare, informatizare
1.    Mondializare şi globalizare        
2.    Educaţia - vector şi rezultat al globalizării        
3.    Un caz de „globalizare" secvenţială:
4.    Globalizarea şi dinamica diferenţierii    
5.    Economia cunoaşterii în era informatizării            
6.    Virtualizarea educaţiei                
7.    Un nou referenţial al învăţării: cibercultura    
8.    Niveluri şi ipostaze ale virtualizării şcolii            
9.    Societatea cunoaşterii şi „piaţa" formării                
Note bibliografice            
Capitolul 5. Componentele educaţiei ca proiecţie a finalităţilor    
1.    Educaţia intelectuală                 
2.    Educaţia morală                        
3.    Educaţia estetică                    
4.    Educaţia religioasă            
5.    Educaţia tehnologică            
6.    Educaţia fizică        
7.    Educaţia sexuală        
Note bibliografice    
Capitolul 6. Noi domenii şi perspective ale educaţiei    
1.    Educaţia axiologică        
2.    Educaţia interculturală        
3.    Educaţia integrată        
4.    Educaţia copiilor supradotaţi            
5.    Educaţia permanentă
6.    Educaţia deschisă la distanţă        
Note bibliografice    
Partea a II-a. Teoria şi metodologia curriculumului
Capitolul 7. Curriculum. Conceptualizare şi problematică            
1.    Conceptele de conţinut şi de curriculum                
2.    Derivaţii conceptuale            
Capitolul 8. Ipostaze ale finalităţilor educaţionale                
1.    Dimensiunea teleologică a educaţiei    
2.    Relaţia dintre ideal, scopuri, obiective        
3.    Finalităţile pe cicluri curriculare        
4.    Clasificarea şi operaţionalizarea obiectivelor pedagogice        
5.    Noi tipologii de obiective. Legătura acestora cu cadrul tradiţional    
6.    Pedagogia centrată pe competenţe - între dezbateri epistemologice şi dileme practice        
Capitolul 9. Conţinuturile curriculare    
1.    Sursele conţinutului învăţământului şi criterii de selecţie    
2.    Transpoziţia şi transcodarea didactică         
3.    Posibilităţi de organizare a conţinuturilor                
4.    Alternativitatea şi flexibilizarea curriculară    
5.    Curriculumul la decizia şcolii        
Capitolul 10. Proiectarea curriculară                    
1.    Determinări şi niveluri de concepere a curriculumului        
2.    Poziţionarea filosofică şi ideologică în proiectarea curriculară    
3.    Reguli privind proiectarea curriculumului            
Capitolul 11. Produsele auriculare şi implementarea acestora            
1.    Planul de învăţământ        
2.    Programa şcolară                     
3.    Manualul şcolar                    
4.    Un nou produs curricular: manualul digital            
5.    Alte suporturi curriculare (ghiduri, caiete ale elevilor, soft educaţional, auxiliare didactice)     
Capitolul 12. Reforma curriculumului şcolii româneşti. Privire sintetică    
1.    Repere şi ipostaze ale reformării continuturilor    
2.    Niveluri şi principii diriguitoare în conceperea curriculumului    
Capitolul 13. Evaluări privind reforma curriculară la nivelul învăţământului românesc.
1.    Recorelări şi sarcini de perspectivă            
2.    Ideologii şi ipostaze ale continuturilor ascunse la nivelul curriculumului    
3.    Sugestii şi recomandări privind continuarea reformării curriculumului    
Note bibliografice            
Partea a III-a. Teoria şi metodologia instruirii
Capitolul 14. Teoria generală a procesului de învăţământ                        
1.    Conceptul de didactică                                     
2.    Abordarea sistemică a procesului instructiv-educativ        
3.    Strategiile didactice
Capitolul 15. Metodologia şi tehnologia instruirii                    
1.    Delimitări conceptuale: tehnologie, metodologie, metodă, procedeu, mod de organizare a învăţării                         
2.    Noi tendinţe în metodologia didactică    |                    
3.    Sistemul metodelor de învăţământ. Clasificare                            
4.    Descrierea principalelor metode de învăţământ                                 
5.    Mijloace de învăţământ. Conţinut şi importanţă                                
Capitolul 16. Forme de organizare a instruirii                
1.    Organizarea pe clase şi lecţii                        
2.    Lecţia - unitate didactică fundamentală                         
3.    Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare                            
Capitolul 17. Proiectarea activităţilor instructive                        
1.    Importanta şi nivelurile proiectării didactice.                        
2.    Etapele proiectării didactice        
3.    Rolul educatorului în realizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative    
4.    Evaluarea eficientei lecţiei            
5.    Proiectarea pe unităţi de învăţare    
Capitolul 18. Relaţionare şi comunicare didactică    
1.    Specificul relaţiei profesor - elev         
2.    Comunicare şi informare didactică             
3.    Educaţia ca practică semnificantă             
4.    Discursul didactic - între demonstrare şi argumentare             
5.    Canale ale comunicării didactice. Implicaţii psihopedagogice             
6.    Statutul tăcerii în comunicarea didactică             
Capitolul 19. Normativitatea activităţii didactice        
1.    Conceptul de principiu didactic    
2.    Caracterizarea principiilor didactice    
Note bibliografice    
Partea a IV-a. Teoria şi metodologia evaluării
Capitolul 20. Evaluarea randamentului şcolar - componentă a demersului didactic    
1.    Precizări terminologice        
2.    Statutul şi importanţa evaluării    
3.    Niveluri şi ipostaze ale evaluării    
4.    Funcţiile evaluării    
5.    Evaluarea internă şi evaluarea externă    
6.    Ipostaze ale rezultatelor şcolare    
7.    Putem evalua competenţa?    
8.    Noi perspective de vizare şi realizare a evaluării elevilor
Capitolul 21. Strategii de evaluare şi notare    
1.    Modele şi forme de realizare a evaluării
2.    Metode de evaluare    
3.    Metode complementare de evaluare    
4.    Notarea şcolară            
5.    Descriptorii de performanţă            
6.    Proiectarea evaluării                            
Capitolul 22. Factori ai variabilităţii aprecierii şi notării    
1.    Subiectivismul în practica evaluativă         
2.    Servitutile evaluării        
3.    Puterea predicţiei în educaţie    
4.    Efecte perturbatoare în apreciere şi notare    
Capitolul 23. Testul docimologic - instrument de măsurare a rezultatelor şcolare    
1.    Delimitare conceptuală şi clasificare    
2.    Etape în elaborare şi aplicare    
3.    Tipologia itemilor                
Note bibliografice    
Addenda Deschideri posibile
Capitolul 24. îndoctrinarea în învăţământ    
1.    Educaţia şi condiţionarea    
2.    Sloganul pedagogic    
3.    Trăsături ale sloganului pedagogic    
4.    Situaţii de îndoctrinare în învăţământ    
5.    Şansele dezideologizării învăţământului    
Capitolul 25. Pentru o filosofie a educaţiei    
1.    Trepte în constituirea filosofiei educaţiei    
2.    Conţinutul şi problematica filosofiei educaţiei    
Capitolul 26. Formarea formatorilor. Experienţe prezente şi deschideri posibile    
1.    Pregătirea profesorilor    
2.    Statutul profesional al formatorului contemporan - un inventar de competenţe posibile    
3.    Referenţialul de competenţe pentru profesia didactică    
4.    Schiţă pentru o deontologie a cadrelor didactice     
Note bibliografice                        
Bibliografie generală.
 
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0278 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.