Legea și Statutul profesiei de avocat: februarie 2024

Legea și Statutul profesiei de avocat: februarie 2024
Preț: 29,90 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-39-1436-2
Anul publicării: 2024
Pagini: 224

DESCRIERE

LEGEA SI STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT: FEBRUARIE 2024
 
Lucrarea se adreseaza inclusiv celor care se pregatesc pentru
EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIE (SESIUNEA APRILIE 2024)!
 
● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
● Statutul profesiei de avocat
● Index
 
Editia a 4-a (revizuita) a lucrarii, Legea si Statutul profesiei de avocat: februarie 2024, tiparita pe hartie alba de calitate superioara, reuneste cele doua acte normative esentiale ale profesiei (incluzand recenta modificare adusa Statutului prin Hotararea nr. 22 adoptata de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in sedinta din 16-17 decembrie 2023), un index concis, dar relevant, precum si unele decizii ICCJ (recursuri in interesul legii admise).
 
Legea si Statutul profesiei de avocat: februarie 2024 se adreseaza in special celor care se pregatesc pentru examenul de primire in profesie (avocat stagiar sau avocat definitiv), sesiunea aprilie 2024: atat Legea, cat si Statutul, in formele actualizate pentru prezenta editie, includ modificarile legislative necesare, avandu-se in vedere data (stabilita in tematica anexata Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 88 din 26-27 ianuarie 2024 privind organizarea examenului, publicata pe www. unbr. ro) la care trebuie sa se raporteze candidatii in privinta aducerii la zi a lucrarilor si documentatiei consultate. In acelasi timp, lucrarea constituie un instrument de lucru util pentru practicieni, teoreticieni, studenti – in general.

CUPRINS:

LEGEA NR. 51/1995 PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA
PROFESIEI DE AVOCAT... 5

Capitolul I. Dispoziţii generale... 5
Capitolul II. Dobândirea calităţii de avocat... 9
Secţiunea 1. Condiţiile de înscriere în avocatură... 9
Secţiunea a 2-a. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat... 14
Capitolul III. Drepturile şi îndatoririle avocatului... 14
Secţiunea 1. Drepturile avocaţilor... 14
Secţiunea a 2-a. Îndatoririle avocaţilor... 17
Capitolul IV. Organizarea profesiei de avocat... 19
Secţiunea 1. Baroul... 19
Secţiunea a 2-a. Uniunea Naţională a Barourilor din România –
U. N. B. R.... 23
Capitolul V. Asistenţa judiciară... 29
Secţiunea 1. Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare... 29
Secţiunea a 2-a. Organizarea activităţii de acordare a asistenţei
judiciare... 31
Capitolul VI. Răspunderea disciplinară... 35
Capitolul VII. Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care
au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European... 37
Secţiunea 1. Dispoziţii generale... 37
Secţiunea a 2-a. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei
în România de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională
în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European... 39
Secţiunea a 3-a. Exercitarea în România, prin prestarea de servicii,
a profesiei de către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii
Europene şi ale Spaţiului Economic European... 42
Capitolul VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale... 43

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT... 44
Capitolul I. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei
de avocat... 44
Capitolul II. Organizarea profesiei de avocat... 48
Secţiunea 1. Dobândirea calităţii de avocat... 48
Subsecţiunea 1. Primirea în profesie... 48
Subsecţiunea a 2-a. Primirea în profesia de avocat a persoanelor
provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European care sunt autorizate să îşi
desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional
corespunzător obţinut într-un stat membru... 52
Subsecţiunea a 3-a. Demnitatea profesiei... 53
Subsecţiunea a 4-a. Incompatibilităţi... 57
Subsecţiunea a 5-a. Modalităţile de primire în profesia de avocat... 58
Subsecţiunea a 6-a. Interdicţii... 60
Subsecţiunea a 7-a. Tabloul anual al avocaţilor... 61
Subsecţiunea a 8-a. Suspendarea calităţii de avocat... 63
Subsecţiunea a 9-a. Transferul într-un alt barou... 64
Subsecţiunea a 10-a. Încetarea calităţii de avocat... 64
Secţiunea a 2-a. Organele profesiei de avocat... 65
Subsecţiunea 1. Baroul... 65
Subsecţiunea a 2-a. U. N. B. R.... 70
Capitolul III. Activitatea profesională a avocatului... 73
Secţiunea 1. Conţinutul activităţii profesionale... 73
Subsecţiunea 1. Consultaţii şi cereri cu caracter juridic... 73
Subsecţiunea a 2-a. Asistarea şi reprezentarea clienţilor... 73
Subsecţiunea a 2 1 -a. Activitatea de curator special... 74
Subsecţiunea a 3-a. Atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a
datei actelor prezentate spre autentificare... 74
Subsecţiunea a 4-a. Activităţi fiduciare... 75
Subsecţiunea a 5-a. Activităţi de stabilire temporară a sediului
unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi înregistrarea acestora,
în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor
sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate... 77
Secţiunea a 2-a. Relaţiile dintre avocat şi client... 78
Subsecţiunea 1. Principiile şi regulile de bază ale relaţiei dintre
avocat şi client... 78
Subsecţiunea a 2-a. Contractul de asistenţă juridică... 80
Subsecţiunea a 3-a. Asistenţa judiciară... 89
Secţiunea a 3-a. Relaţiile dintre avocaţi... 97
Subsecţiunea 1. Confraternitatea şi respectul reciproc... 97
Subsecţiunea a 2-a. Concurenţa profesională... 97
Secţiunea a 4-a. Formele de exercitare a profesiei... 99
Subsecţiunea 1. Dispoziţii generale... 99
Subsecţiunea a 2-a. Cabinetul individual de avocat... 102
Subsecţiunea a 3-a. Cabinetele asociate de avocaţi... 103
Subsecţiunea a 4-a. Societatea civilă profesională... 103
Subsecţiunea a 5-a. Societatea profesională cu răspundere limitată... 104
Secţiunea a 5-a. Modalităţile de exercitare a profesiei... 107
Subsecţiunea 1. Dispoziţii generale... 107
Subsecţiunea a 2-a. Avocatul titular al cabinetului individual... 108
Subsecţiunea a 3-a. Avocatul asociat... 108
Subsecţiunea a 4-a. Avocatul colaborator... 108
Subsecţiunea a 5-a. Avocatul salarizat în interiorul profesiei... 109
Capitolul IV. Integritatea profesiei de avocat... 110
Secţiunea 1. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor... 110
Subsecţiunea 1. Drepturile avocatului... 110
Subsecţiunea a 2-a. Recuperarea capacităţii de muncă... 112
Subsecţiunea a 3-a. Îndatoririle avocatului... 112
Subsecţiunea a 4-a. Publicitatea în profesia de avocat... 117
Secţiunea a 2-a. Arbitrajul... 118
Subsecţiunea 1. Dispoziţii generale... 118
Subsecţiunea a 2-a. Medierea... 118
Subsecţiunea a 3-a. Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor... 119
Secţiunea a 3-a. Răspunderea disciplinară... 120
Subsecţiunea 1. Dispoziţii generale... 120
Subsecţiunea a 2-a. Organizarea şi funcţionarea instanţelor
disciplinare... 121
Subsecţiunea a 3-a. Reguli de procedură... 122
Capitolul V. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor... 126
Secţiunea 1. Stagiul profesional... 126
Subsecţiunea 1. Dispoziţii generale... 126
Subsecţiunea a 2-a. Contractul de formare profesională iniţială... 129
Subsecţiunea a 3-a. Suspendarea stagiului... 130
Subsecţiunea a 4-a. Condiţiile şi efectele organizării pregătirii
profesionale pe durata stagiului... 131
Subsecţiunea a 5-a. Finalizarea stagiului. Înscrierea la examenul
de definitivare în profesie... 133
Subsecţiunea a 6-a. Examenul de definitivare în profesia de avocat... 133
Secţiunea a 2-a. Organizarea şi funcţionarea I. N. P. P. A.... 135
Secţiunea a 3-a. Pregătirea profesională continuă... 136
Capitolul VI. Abrogat... 137
Capitolul VII. Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care
au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European... 137
Secţiunea 1. Dispoziţii generale... 137
Secţiunea a 2-a. Dobândirea calităţii de membru al unui barou din
România de către persoane fizice străine care au calitatea de avocat... 137
Secţiunea a 3-a. Înscrierea grupărilor străine care exercită profesia
de avocat în tablourile avocaţilor barourilor din România... 138
Secţiunea a 4-a. Exercitarea în România a profesiei de avocat de
către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre
statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic
European... 139
Capitolul VIII. Activităţi economice şi contabilitate... 139
Capitolul IX. Dispoziţii tranzitorii şi finale... 141
Anexa nr. I. Contract de asistenţă juridică... 143
Anexa nr. II. Împuternicire avocaţială... 144
Anexa nr. III. Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie... 145
Anexa nr. IV. Delegaţie pentru asistenţa juridică gratuită... 145
Anexa nr. V. Delegaţie de substituire... 146
Anexa nr. VI. Tabloul avocaţilor... 146
Anexa nr. VII.
A. Tabloul avocaţilor incompatibili... 148
B. Tabloul avocaţilor incompatibili care nu au exercitat niciodată
profesia de avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul avocaţilor
cu drept de exercitare a profesiei... 148
Anexa nr. VIII. Tabloul special al avocaţilor străini... 148
Anexa nr. IX. Contract de colaborare... 149
Anexa nr. X. Contract de salarizare în interiorul profesiei... 153
Anexa nr. XI. Contract de grupare a cabinetelor individuale
de avocaţi... 155
Anexa nr. XII. Contract pentru constituirea unei societăţi civile
profesionale de avocaţi... 157
Anexa nr. XIII. Statutul Societăţii civile profesionale de avocaţi... 157
Anexa nr. XIV. Contract pentru constituirea unei societăţi profesionale
de avocaţi cu răspundere limitată... 162
Anexa nr. XV. Statutul Societăţii profesionale cu răspundere limitată... 163
Anexa nr. XVI. Certificat de înregistrare a Societăţii profesionale de
avocaţi cu răspundere limitată... 168
Anexa nr. XVII. Registrul de evidenţă a contractelor de asistenţă
juridică... 169
Anexa nr. XVIII. Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de
avocat conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat... 169
Anexa nr. XIX. Registrul de înregistrare a activităţilor fiduciare în
condiţiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
şi exercitarea profesiei de avocat... 170
Anexa nr. XX. Registrul de înregistrare a părţilor de interes, a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor societăţilor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. h)
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat... 170
Anexa nr. XXI. Modelul ştampilei formelor de exercitare a profesiei... 171
Anexa nr. XXII. Modelul firmei folosite de formele de exercitare
a profesiei de avocat... 171
Anexa nr. XXIII. Modelul şi conţinutul parafei profesionale... 172
Anexa nr. XXIV. Modelul şi conţinutul parafei folosite de avocat pentru
actele întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat... 172
Anexa nr. XXV. Modelul şi caracteristicile robei şi ale accesoriilor
acesteia... 172
Anexa nr. XXVI. Modelul legitimaţiei de avocat... 173
Anexa nr. XXVII. Modelul insignei de avocat... 178
Anexa nr. XXVIII. Act de înfiinţare a Cabinetului individual de avocat... 178
Anexa nr. XXIX. Convenţie de asociere a cabinetelor individuale de
avocaţi (cabinete asociate)... 179
Anexa nr. XXX. Registrul de evidenţă al societăţilor profesionale cu
răspundere limitată... 181
Anexa nr. XXXI. Metodologia de atestare a calificării de avocat
pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situaţiile
prevăzute de art. 13 şi în cap. VII din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat... 181
Anexa nr. XXXII. Cerere de acordare a asistenţei extrajudiciare... 190
Anexa nr. XXXIII. Ghid privind utilizarea platformelor online de
către avocaţi... 190
Anexa nr. XXXIV. Ghid de bune practici privind publicitatea
avocatului şi a formelor de exercitare a profesiei... 202
INDEX... 209

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0491 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.