Ghid de ancheta penala. Editia a IV-a, revazuta si adaugita

Ghid de ancheta penala. Editia a IV-a, revazuta si adaugita
-5,3%
Preț: 160,00 lei
169,00 lei (-5,33%)
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-39-0306-9
Anul publicării: 2023
Pagini: 800
Categoria: Drept

DESCRIERE

Ghid de ancheta penala. Editia a IV-a, revazuta si adaugita - Dumitru Cheaga, Gheorghe Sava
 
Volumul cuprinde peste 350 de modele de acte frecvent inatalnite in faza de urmarire penala (procese-verbale, ordonante, referate), precum si acte ale procurorului de trimitere/netrimitere in judecata sau incheierilor pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati, toate alcatuite conform prevederilor noilor coduri (penal si de procedura penala).

Scopul acestei lucrari care sistematizeaza actele procedurale este optimizarea redactarii acestora, dar si evitarea desfiintarii lor, de exemplu, de catre judecatorul de camera preliminara.

Ghidul de ancheta penala prezinta modele privind:
- sesizarea organelor de urmarire penala;
- urmarirea penala cu privire la fapta;
- efectuarea urmaririi penale data de suspect si inculpat;
- abtinerea si recuzarea;
- cereri formulate in legatura cu acordarea asistentei juridice. Consultarea dosarului;
- admiterea și respingerea cererilor privind administrarea unor probe;
- probele, mijloacele de proba și procedeele probatorii in cursul urmaririi penale;
- comisia rogatorie și delegarea. acte procesuale;
- și procedurale comune. cooperarea judiciara internationala;
- masurile preventive și alte masuri procesuale;
- solutii date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale.
PUNCTE FORTE
- peste 350 de modele de acte procedurale;
- note de doctrina pentru majoritatea modelelor prezentate;
- jurisprudenta a instantelor judecatoresti;
- referiri la practica organelor de urmarire penala;
PUBLICUL-TINTA
- partile procesului penal (inculpatul, partea civila, partea responsabila civilmente);
- organele de urmarire penala;
- specialisti si practicieni in drept penal.

CUPRINS:

PREFAŢĂ... 7
ABREVIERI... 23
CAPITOLUL I. SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ... 25
Secţiunea I. 1 – Plângerea şi denunţul... 25
1. Plângere penală... 25
2. Denunţ penal... 26
3. Proces-verbal de sesizare din oficiu... 27
4. Proces-verbal de consemnare a plângerii orale... 28
5. Proces-verbal de consemnare a denunţului oral... 28
6. Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima
infracţiunii... 29
7. Plângere penală prealabilă... 29
8. Declaraţie de retragere a plângerii prealabile... 30
9. Declaraţie de împăcare a părţilor... 31
10. Proces-verbal de informare a victimelor infracţiunilor (potrivit dispoziţiilor art. 4 din
Legea nr. 211/2004)... 31
Secţiunea I. 2. – Constatarea infracţiunii flagrante... 33
11. Proces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul infracţiunilor de ultraj contra
bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, distrugere, vătămare corporală etc.)... 33
12. Proces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul infracţiunilor la regimul circulaţiei
pe drumurile publice)... 35
13. Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de bani şi a marcării criminalistice
(în cazul infracţiunilor de corupţie)... 36
14. Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în cazul infracţiunilor de corupţie)... 37
15. Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în cazul infracţiunilor din domeniul
pescuitului şi acvaculturii)... 39
CAPITOLUL II. URMĂRIREA PENALĂ CU PRIVIRE LA FAPTĂ... 43
16. Ordonanţă prin care se dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă... 43
17. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru altă faptă... 44
18. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru alt act material al aceleiaşi
infracţiuni (fără schimbarea încadrării juridice)... 45
19. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru alt act material al aceleiaşi
infracţiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracţiunilor continuate şi
complexe ori a celor cu consecinţe deosebit de grave)... 46
20. Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice... 47
CAPITOLUL III. EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE FAŢĂ DE SUSPECT ŞI INCULPAT... 48
Secţiunea III. 1. – Continuarea urmăririi penale faţă de suspect... 48
21. Ordonanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspect – persoană fizică... 48
22. Ordonanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspect – persoană juridică... 49
23. Ordonanţă de confirmare a măsurii de efectuare în continuare a urmăririi penale
dispusă faţă de suspect – persoană fizică... 50
24. Ordonanţă de confirmare a măsurii de efectuare în continuare a urmăririi penale
dispusă faţă de suspect – persoană juridică... 51
25. Proces-verbal de comunicare a drepturilor şi obligaţiilor suspectului... 52
Secţiunea III. 2. – Efectuarea urmăririi penale faţă de inculpat. Punerea în mişcare a
acţiunii penale... 53
26. Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale... 53
27. Proces-verbal de comunicare a drepturilor şi obligaţiilor inculpatului... 54
28. Referat cu solicitare de autorizare prealabilă în vederea punerii în mişcare a acţiunii
penale
Secţiunea III. 3. – Extinderea urmăririi penale. Extinderea acţiunii penale. Schimbarea
încadrării juridice... 57
29. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale care se efectuează in personam, pentru
altă faptă comisă de suspect/inculpat, care constituie o nouă infracţiune... 57
30. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in personam pentru alt act material al
aceleiaşi infracţiuni (fără schimbarea încadrării juridice)... 58
31. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in personam pentru alt act material al
aceleiaşi infracţiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracţiunilor conti-
nuate şi complexe ori a celor cu consecinţe deosebit de grave)... 59
32. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale faţă de o altă persoană... 60
33. Ordonanţă de confirmare a extinderii urmăririi penale când urmărirea penală se
efectuează faţă de o persoană... 62
34. Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice in personam... 64
35. Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a schimbării încadrării juridice (sau a
extinderii urmăririi penale cu privire la noi fapte sau acte materiale)... 66
36. Ordonanţă de extindere a acţiunii penale... 66
CAPITOLUL IV. ABŢINEREA ŞI RECUZAREA... 68
37. Declaraţie de abţinere a efectuării urmăririi penale... 68
38. Cerere de recuzare a organului de cercetare penală al poliţiei judiciare sau a
procurorului... 68
39. Ordonanţă de soluţionare a cererii de abţinere/recuzare a persoanei care efectuează
urmărirea penală... 69
40. Ordonanţă de soluţionare a cererii de abţinere/recuzare a procurorului... 70
CAPITOLUL V. CERERI FORMULATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACORDAREA ASISTENŢEI
JURIDICE. CONSULTAREA DOSARULUI... 72
41. Cerere formulată de suspect sau inculpat, de acordare a asistenţei juridice în
situaţiile prevăzute de art. 90 C. pr. pen.
42. Cerere formulată de persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente,
de acordare a asistenţei juridice conform art. 93 C. pr. pen... 72
43. Cerere a apărătorului suspectului/inculpatului/persoanei vătămate/părţii civile/părţii
responsabile civilmente, de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală... 73
44. Cerere de consultare a dosarului... 74
45. Cerere a persoanei vătămate de a fi informată cu privire la stadiul urmăririi penale... 74
46. Ordonanţă prin care se dispune cu privire la consultarea dosarului... 75
47. Ordonanţă de delegare a dreptului de a stabili data şi durata consultării organului de
cercetare penală... 76
CAPITOLUL VI. ADMITEREA ŞI RESPINGEREA CERERILOR PRIVIND ADMINISTRAREA
UNOR PROBE... 77
48. Cerere pentru încuviinţarea administrării probelor... 77
49. Ordonanţă de admitere a cererii de administrare de probe formulate de suspect/
inculpat/persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale... 78
50. Ordonanţă de respingere a cererilor de administrare de probe formulate de suspect/
inculpat persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale... 80
51. Plângere împotriva actelor şi măsurilor luate de organul de cercetare penală... 82
52. Plângere împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror... 82
53. Ordonanţă emisă de procuror prin care se respinge plângerea împotriva actelor şi
măsurilor luate de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare... 83
CAPITOLUL VII. PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ŞI PROCEDEELE PROBATORII ÎN
CURSUL URMĂRIRII PENALE... 86
54. Ordonanţă de delegare a ofiţerilor de poliţie judiciară în vederea efectuării unor acte
de urmărire penală (în situaţia în care urmărirea penală se efectuează în mod
obligatoriu de către procuror)... 86
Secţiunea VII. 1. – Cercetarea la faţa locului... 88
55. Ordonanţă prin care se dispune efectuarea cercetării la faţa locului... 88
56. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor din instituţii, magazine,
locuinţe etc. sau tâlhăriilor)... 88
57. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor de şi din autoturisme)... 92
58. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor din domeniul
transporturilor feroviare de mărfuri)... 94
59. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul unui accident de circulaţie fără
părăsirea locului faptei)... 96
60. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu
moartea sau vătămarea corporală şi părăsirea locului accidentului de către făptuitor)... 100
61. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor aviatice sau
feroviare)... 102
62. Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului (în cazul în care este
prezent un cadavru)... 106
63. Proces-verbal de cercetare la faţa locului în spaţiu închis (în cazurile în care este
prezent un cadavru – omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă,
pruncucidere)
64. Proces-verbal de cercetare la faţa locului, în spaţiu deschis (în cazurile în care este
prezent un cadavru – omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, prun-
cucidere)... 111
65. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin spânzurare/ strangulare/
sugrumare)... 114
66. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin otrăvire)... 118
67. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin înec)... 122
68. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin electrocutare/trăsnire)... 125
69. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul unui cadavru care implică
utilizarea armelor de foc sau în cazul morţii prin traume mecanice folosind arme albe
sau obiecte contondente)... 128
70. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul precipitării de la înălţime)... 132
71. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul persoanelor dispărute)... 135
72. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor de muncă)... 136
73. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul incendiilor sau exploziilor)... 139
74. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor de animale)... 142
75. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul infracţiunilor de tăiere ilegală de
arbori, prevăzute în Legea nr. 46/2008 – Codul silvic)... 144
76. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul infracţiunilor la viaţa sexuală)... 148
Secţiunea VII. 2. – Audierea persoanelor... 150
Subsecţiunea VII. 2. 1. – Audierea martorilor. Protecţia martorilor... 150
77. Referatul procurorului de sesizare a instanţei în vederea audierii anticipate a per-
soanei vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente sau a unui martor... 150
78. Ordonanţă de acordare a statutului de martor ameninţat şi de aplicare a măsurilor de
protecţie... 152
79. Ordonanţă privind retragerea statutului de martor ameninţat şi încetarea aplicării
măsurilor de protecţie... 156
80. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii mă-
surilor de protecţie a martorului ameninţat în cursul procedurii de cameră preliminară... 157
81. Referat de sesizare a instanţei în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului
ameninţat în cursul judecăţii... 158
82. Ordonanţă de acordare a statutului de martor vulnerabil şi de aplicare a măsurilor de
protecţie... 159
83. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii
măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil în cursul procedurii de cameră
preliminară... 160
84. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii
măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil în cursul judecăţii... 162
85. Adresă prin care se solicită acordul autorităţii competente sau persoanei îndreptăţite
de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea... 163
86. Adresă prin care autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acor-
dul de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea... 163
Subsecţiunea VII. 2. 2. – Audierea suspectului sau inculpatului... 164
87. Declaraţie de suspect/inculpat consemnată prin adresare de întrebări şi menţionarea
răspunsurilor după criteriul succesiunii logice (psihologice)... 164
88. Declaraţie de suspect/inculpat consemnată prin adresare de întrebări şi menţionarea
răspunsurilor după criteriul succesiunii cronologice... 167
89. Proces-verbal de confruntare... 170
90. Proces-verbal de consemnare a refuzului persoanei confruntate de a semna răspun-
sul dat la o întrebare formulată... 171
Subsecţiunea VII. 2. 3. – Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente. Protecţia persoanei vătămate/părţii civile... 172
91. Ordonanţă de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea
civilă... 172
92. Ordonanţă de încetare a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea
civilă... 174
93. Cerere de constituire ca parte civilă... 175
94. Cerere de introducere în proces a părţii responsabile civilmente... 177
95. Ordonanţă de admitere a cererii părţii civile de introducere în procesul penal a
persoanei responsabile civilmente... 178
Subsecţiunea VII. 2. 4. – Audierea prin interpret... 180
96. Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a dreptului la interpret... 180
97. Ordonanţă prin care se desemnează interpret... 181
98. Ordonanţă prin care se stabileşte onorariul interpretului... 182
99. Proces-verbal privind obiectul prestaţiei interpretului/traducătorului... 182
Subsecţiunea VII. 2. 5. – Protecţia investigatorului sub acoperire, a colaboratorului,
a informatorului. Protecţia expertului... 183
100. Ordonanţă de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de investigatorul sub acope-
rire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora sau alte
persoane... 183
101. Ordonanţă de acordare a statutului de expert ameninţat şi de dispunere a măsurilor de
protecţie... 184
102. Ordonanţă de dispunere a identificării persoanelor... 186
Secţiunea VII. 3. – Identificarea persoanelor şi a obiectelor... 186
103. Ordonanţă de dispunere a identificării persoanelor după fotografii... 187
104. Ordonanţă de dispunere a identificării obiectelor... 188
105. Ordonanţă de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce
fac obiectul percepţiei senzoriale... 189
106. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unei persoane din grup... 190
107. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unei persoane după fotografii... 191
108. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a obiectelor... 193
109. Proces-verbal de identificare a vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac
obiectul percepţiei senzoriale... 194
110. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unui cadavru... 195
Secţiunea VII. 4. – Metode speciale de supraveghere sau cercetare... 196
Subsecţiunea VII. 4. 1. – Supravegherea tehnică. Interceptarea comunicaţiilor ori a
oricărui tip de comunicare la distanţă... 196
Procedura solicitării şi emiterii mandatului de supraveghere tehnică constând în inter-
ceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă... 196
111. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de emitere a mandatului de
supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de
comunicare la distanţă... 196
112. Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere
tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la
distanţă... 198
113. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de prelungire a mandatului de
supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de
comunicare la distanţă... 202
114. Referatul procurorului cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere
tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la
distanţă... 203
115. Cerere de autorizare a interceptării comunicaţiilor efectuate de persoana vătămată... 205
116. Mandat emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin care se autorizează măsura
supravegherii tehnice... 206
117. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care dispune admiterea/respin-
gerea cererii procurorului de emitere a mandatului de supraveghere tehnică... 206
Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea
comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă... 211
118. Ordonanţă de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică... 211
119. Proces-verbal cuprinzând rezultatele activităţii de supraveghere tehnică constând
în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă... 212
120. Proces-verbal întocmit cu ocazia redării rezumative a conţinutului unei convorbiri
telefonice... 213
121. Ordonanţă de încetare a măsurii de supraveghere tehnică... 214
122. Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere tehnică este
informat despre încetarea măsurii... 215
123. Ordonanţă prin care se dispune amânarea efectuării informării despre măsura de
supraveghere tehnică... 216
124. Ordonanţă privind arhivarea notelor de redare a convorbirilor telefonice intercep-
tate, fără relevanţă probatorie... 218
125. Ordonanţă procurorului prin care dispune folosirea datelor rezultate din măsurile de
supraveghere tehnică în altă cauză penală... 219
Subsecţiunea VII. 4. 2. – Supravegherea tehnică. Supravegherea video, audio sau prin
fotografiere... 220
Autorizarea măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere... 220
126. Referatul organului poliţiei judiciare cu propunere de emitere a mandatului de su-
praveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere... 220
127. Referatul procurorului prin care solicită emiterea mandatului de supraveghere
tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere... 221
Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea
video, audio sau prin fotografiere... 224
128. Proces-verbal întocmit cu ocazia instalării tehnicii de înregistrare pe corpul
persoanei pentru a efectua supravegherea video, audio sau prin fotografiere... 224
129. Proces-verbal cuprinzând rezultatele activităţii de supraveghere tehnică constând
în supravegherea video, audio sau prin fotografiere... 225
Subsecţiunea VII. 4. 3. – Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către
procuror... 226
130. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de autorizare de către procu-
ror pe o durată de maxim 48 ore a unor măsuri de supraveghere tehnică... 226
131. Ordonanţa procurorului prin care dispune autorizarea unor măsuri de suprave-
ghere tehnică în caz de urgenţă... 228
132. Referat cu propunere de confirmare a măsurii supravegherii tehnice dispuse de pro-
curor şi de luare a măsurilor de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 C. pr. pen... 235
133. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se confirmă/se respinge
cererea de confirmare a ordonanţei de autorizare a procurorului şi se dispune/se
respinge luarea măsurii supravegherii tehnice în condiţiile art. 140 C. pr. pen... 242
134. Proces-verbal de distrugere a suporturilor interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor
telefonice dispuse cu titlu provizoriu... 247
Subsecţiunea VII. 4. 4. – Supravegherea tehnică. Localizarea sau urmărirea prin
mijloace tehnice... 247
135. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de autorizare a localizării sau
urmăririi prin mijloace electronice tehnice... 247
136. Referatul procurorului cu propunere de autorizare a localizării sau urmăririi prin
mijloace electronice tehnice... 249
Subsecţiunea VII. 4. 5. – Metode speciale de cercetare. Obţinerea datelor privind
tranzacţiile financiare ale unei persoane... 252
137. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de obţinere a datelor privind
tranzacţiile financiare ale unei persoane... 252
138. Referatul procurorului cu propunere de obţinere a datelor privind tranzacţiile
financiare ale unei persoane... 254
139. Ordonanţa procurorului prin care dispune autorizarea mandatului de tranzacţii
financiare în caz de urgenţă... 259
Subsecţiunea VII. 4. 6. – Supravegherea tehnică. Accesul la un sistem informatic... 262
140. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de emitere a mandatului de
supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a
identifica probe... 262
141. Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere
tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a identifica probe... 264
Subsecţiunea VII. 4. 7. – Metode speciale de cercetare. Reţinerea, predarea sau
percheziţionarea trimiterilor poştale... 267
142. Referatul organului de poliţie judiciară, cu propunere de reţinere, predare sau
percheziţionare a trimiterilor poştale... 267
143. Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru
încuviinţarea reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale... 269
144. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procuro-
rului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale... 272
145. Mandat de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale... 274
146. Ordonanţă prin care se autorizează de către procuror, pe o durată de 48 ore,
reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale... 275
147. Autorizaţie emisă de procuror, prin care dispune reţinerea, predarea şi percheziţio-
narea trimiterilor poştale... 278
148. Referat cu propunere de confirmare a măsurii reţinerii, predării sau percheziţionării
trimiterilor poştale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi... 279
149. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se confirmă ordonanţa
procurorului de autorizare a reţinerii, predării şi percheziţionării trimiterilor poştale... 280
Subsecţiunea VII. 4. 8. – Metode speciale de cercetare. Utilizarea investigatorilor sub
acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor... 283
150. Ordonanţa procurorului de autorizare a folosirii în cauză a investigatorilor sub
acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor... 283
Subsecţiunea VII. 4. 9. – Metode speciale de cercetare. Participarea autorizată la
anumite activităţi... 288
151. Ordonanţa procurorului de autorizare a participării la anumite activităţi a investiga-
torilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor... 288
152. Proces-verbal de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la
anumite activităţi... 291
Subsecţiunea VII. 4. 10. – Metode speciale de cercetare. Livrarea supravegheată... 292
153. Referatul organului poliţiei judiciare cu propunere de autorizare a livrării suprave-
gheate... 292
154. Ordonanţa procurorului de autorizare a livrării supravegheate... 293
155. Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru au-
torizarea prealabilă a obţinerii datelor de trafic, datelor de identificare a
echipamentului şi a datelor de localizare prelucrate de către furnizori... 298
156. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se dispune autorizarea
obţinerii datelor de trafic, datelor de identificare a echipamentului şi a datelor de
localizare prelucrate de către furnizori... 303
Subsecţiunea VII. 4. 11. – Metode speciale de cercetare. Obţinerea de date privind
situaţia financiară a unei persoane... 308
157. Ordonanţa procurorului pentru obţinerea de date privind situaţia financiară a unei
persoane... 308
Subsecţiunea VII. 4. 12. – Conservarea datelor informatice... 310
158. Ordonanţa procurorului de conservare a datelor informatice, inclusiv a datelor
referitoare la traficul informaţional... 310
Secţiunea VII. 5. – Percheziţia domiciliară, corporală şi a vehiculului. Percheziţia informatică... 312
159. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de încuviinţare a efectuării
percheziţiei domiciliare... 312
160. Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea
încuviinţării percheziţiei domiciliare... 313
161. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se dispune efectuarea unei
percheziţii domiciliare... 320
162. Mandat de percheziţie domiciliară... 323
163. Proces-verbal de percheziţie domiciliară... 323
164. Ordonanţă de dispunere a efectuării percheziţiei corporale... 325
165. Ordonanţă de dispunere a efectuării percheziţiei unui vehicul... 326
166. Proces-verbal de efectuare a percheziţiei corporale (după caz, a vehiculului)... 327
167. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de încuviinţare a efectuării
percheziţiei în sistem informatic/ a unui suport de stocare a datelor... 328
168. Referatul procurorului cu propunere de încuviinţare a efectuării percheziţiei în
sistem informatic... 329
169. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se dispune admiterea/
respingerea cererii de efectuare a unei percheziţii informatice... 331
170. Mandatul de percheziţie informatică... 333
171. Ordonanţă privind efectuarea unor copii ale datelor informatice stocate pe suporturi
informatice... 334
172. Proces-verbal de percheziţie informatică... 335
Secţiunea VII. 6. – Ridicarea de obiecte şi înscrisuri... 337
173. Ordonanţa procurorului prin care dispune predarea unor obiecte sau înscrisuri... 337
174. Proces-verbal de primire obiecte şi înscrisuri... 338
175. Ordonanţa procurorului prin care dispune predarea unor date deţinute de către
companiile care deţin platforme de socializare/gazduiesc servicii de poştă electro-
nică/magazine online etc... 338
176. Ordonanţa procurorului prin care dispune ridicarea silită a unor obiecte sau
înscrisuri... 339
Secţiunea VII. 7. – Expertizele şi constatările judiciare... 340
Subsecţiunea VII. 7. 1. – Constatările judiciare... 340
177. Ordonanţă de dispunere a unei constatări dactiloscopice... 340
178. Ordonanţă de dispunere a unei constatări grafice/grafoscopice/grafologice a
scrisului... 342
179. Ordonanţă de dispunere a unei constatări balistice... 344
180. Ordonanţă de dispunere a unei constatări tehnice a urmelor de incendiu/explozie... 347
181. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice (în cazul pătrunderii prin
efracţie sau prin folosirea de chei adevărate sau mincinoase într-un imobil)... 349
182. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice (pentru stabilirea seriilor de
identificare aflate pe suport metalic, cât şi nemetalic – autovehicule, arme etc.)... 351
183. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice odontologice (a urmelor de
dinţi)/a urmelor de buze/obraz/nas/ureche... 352
184. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice privind urmele de picioare/
încălţăminte... 354
185. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice privind urmele de înţepare/
tăiere create asupra obiectelor de îmbrăcăminte, obiecte textile sau altele decât
cele textile... 355
186. Ordonanţă de dispunere a unei interogări a bazei de date Imagetrak (sistem de
recunoaştere facială)... 357
187. Ordonanţă de dispunere a unei constatări biocriminalistice/biologice (când nu este
necesară stabilirea profilului genetic)... 359
188. Ordonanţă de dispunere a unei constatări antropologice (şi de reconstrucţie
facială)... 361
189. Ordonanţă de dispunere a unei constatări antropometrice... 362
190. Ordonanţă de dispunere a unei constatări chimice (în cazul infracţiunilor de trafic
de droguri sau alte operaţiuni ilicite cu substanţe stupefiante)... 364
191. Ordonanţă de dispunere a unei constatări fizico-chimice a urmelor materiale
ridicate de la faţa locului... 366
192. Ordonanţă de dispunere a unei constatări biologice privind urmele de natură
piloasă (când nu e necesară stabilirea profilului genetic)... 369
193. Ordonanţă de dispunere a unei constatări medicale veterinare (în cazul infrac-
ţiunilor îndreptate împotriva animalelor)... 371
194. Ordonanţă de dispunere a unei constatări psihocriminalistice (pentru evaluările de
tip „profiling”)... 372
195. Ordonanţă prin care se dispune efectuarea unei constatări privind detectarea
reacţiilor specifice comportamentului simulat (aşa-numitul poligraf)... 373
196. Ordonanţă de dispunere a unei constatări (pentru identificarea operelor protejate în
baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe)... 375
197. Ordonanţă de dispunere a unei constatări tehnico-ştiinţifice de către specialişti din
cadrul DIICOT/DNA sau de către inspectori antifraudă din cadrul ANAF detaşaţi la
parchete... 377
Subsecţiunea VII. 7. 2 – Expertizele. Tipuri de expertiză reglementate în Codul de
procedură penală... 388
198. Cerere de efectuare a expertizei... 388
199. Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză... 388
200. Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi experţilor şi a lămuririlor date
acestora... 390
Examinarea medico-legală a persoanei... 391
201. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul unor infracţiuni
contra integrităţii corporale sau sănătăţii)... 391
202. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul infracţiunilor
privitoare la viaţa sexuală)... 394
203. Ordonanţă de dispunere a unei autopsii medico-legale... 395
204. Ordonanţă de dispunere a unei autopsii medico-legale a fetusului sau a nou-năs-
cutului... 399
205. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul investigării unei
infracţiuni de malpraxis – culpă medicală)... 401
206. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale pentru evaluarea capa-
cităţii de muncă... 409
207. Ordonanţă de dispunere a exhumării... 410
208. Ordonanţă de dispunere a unei expertize toxicologice... 411
209. Ordonanţă de dispunere a unei expertize toxicologice (privind interpretarea
retroactivă a alcoolemiei)... 413
210. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale genetice (pentru stabilirea
profilului A. D. N. – codul alfanumeric obţinut din materialul genetic, prin aplicarea
tehnicilor de biologie moleculară)... 419
211. Declaraţie de consimţământ a persoanei ce urmează a fi supusă expertizei
medico-legale psihiatrice... 424
212. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale psihiatrice... 424
213. Referat pentru încuviinţarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei
psihiatrice... 426
214. Încheiere de luare a măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei
medico-legale psihiatrice... 428
215. Referat pentru încuviinţarea prelungirii măsurii internării nevoluntare în vederea
efectuării expertizei medico-legale psihiatrice... 430
216. Încheiere de prelungire a măsurii internării medicale nevoluntare în vederea efec-
tuării expertizei medico-legale psihiatrice... 431
217. Ordonanţă de dispunere a efectuării examinării fizice (pentru examinarea internă şi
externă a corpului unei persoane)... 432
218. Ordonanţă de dispunere a efectuării examinării fizice în vederea prelevării de probe
biologice... 433
219. Declaraţia de consimţământ a persoanei ce urmează a fi examinată fizic... 434
220. Referat având ca obiect cererea de încuviinţare a examinării fizice (în lipsa
consimţământului scris al persoanei)... 435
221. Încheiere de încuviinţare a cererii procurorului privind examinarea fizică a unei
persoane, în lipsa consimţământului... 436
222. Ordonanţă de dispunere a efectuării examinării fizice a unei persoane (în cazul în
care există urgenţă şi în lipsa consimţământului persoanei vizate)... 437
223. Proces-verbal de consemnare a activităţilor desfăşurate cu ocazia examinării fizice... 438
224. Referat prin care solicită judecătorului de drepturi şi libertăţi validarea examinării
fizice efectuate de organul de urmărire penală... 439
225. Încheiere de validare/respingere a cererii de validare a examinării fizice efectuate
de organele de urmărire penală... 440
Tipuri de expertiză nereglementate în Codul de procedură penală... 442
226. Ordonanţă de dispunere a expertizei contabile/fiscale judiciare... 442
227. Ordonanţă de dispunere a unei expertize tehnice (în cazul accidentelor de muncă)... 469
228. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul accidentelor de
circulaţie)... 473
229. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice muzeografice (în cazul infracţiunilor
prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil)... 477
230. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice a metalelor preţioase... 479
231. Ordonanţă de dispunere a expertizei judiciare (în domeniul proprietăţii intelectuale)... 480
232. Ordonanţă de dispunere a expertizei merceologice judiciare (în cazul infracţiunilor
de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse – art. 357 C. pen. –,
comercializarea de produse alterate – art. 358 C. pen.)... 485
233. Ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice de autentificare a înregis-
trărilor audio/video şi de identificare a persoanei pe baza vocii şi vorbirii... 488
234. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice (în cazul fotografiilor şi înregistrărilor
video)... 491
235. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul sistemelor informa-
tice, mediilor de stocare a datelor şi al mijloacelor de telecomunicaţii)... 492
236. Ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice a documentelor... 494
237. Ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice fizico-chimice a documen-
telor... 496
Secţiunea VII. 8. – Reconstituirea... 497
238. Ordonanţă prin care se dispune efectuarea reconstituirii... 497
239. Proces-verbal de reconstituire... 498
Secţiunea VII. 9. – Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor
persoane... 500
240. Ordonanţă prin care se dispune fotografierea şi luarea amprentelor suspectului,
inculpatului sau altor persoane... 500
CAPITOLUL VIII. COMISIA ROGATORIE ŞI DELEGAREA. ACTE PROCESUALE ŞI
PROCEDURALE COMUNE. COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ... 502
Secţiunea VIII. 1. Comisia rogatorie şi delegarea... 502
241. Ordonanţă de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unei persoane... 502
242. Ordonanţă de dispunere a comisiei rogatorii pentru ridicarea de obiecte şi înscrisuri... 503
243. Ordonanţă de dispunere a delegării către o unitate de parchet ierarhic inferioară... 504
Secţiunea VIII. 2. – Reunirea cauzelor şi disjungerea... 505
244. Ordonanţă de reunire... 505
245. Ordonanţă de disjungere... 506
Secţiunea VIII. 3. – Amenda judiciară... 507
246. Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare (în cazul neîndeplinirii de către orice
persoană a obligaţiei de prezentare la cererea organului de urmărire penală a
obiectelor/înscrisurilor cerute de acesta)... 507
247. Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare (în cazul tergiversării de către expert a
îndeplinirii însărcinărilor primite)... 508
248. Adresă către organul fiscal pentru luarea în debit... 509
249. Cerere de scutire de plata amenzii judiciare... 510
Secţiunea VIII. 4. – Procedura în caz de dispariţie a dosarelor şi înscrisurilor judiciare... 511
250. Proces-verbal de constatare a dispariţiei dosarului/înscrisului judiciar... 511
251. Ordonanţă prin care se dispune înlocuirea sau reconstituirea înscrisului sau dosa-
rului judiciar dispărut... 511
252. Ordonanţă prin care se constată rezultatul reconstituirii... 512
Secţiunea VIII. 5. – Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale şi
înlăturarea omisiunilor vădite... 513
253. Cerere de îndreptare a erorii materiale şi evidente... 513
254. Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale şi evidente... 513
255. Cerere de înlăturare a omisiunii vădite... 514
256. Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite... 514
Secţiunea VIII. 6. – Cooperarea judiciară internaţională în materie penală... 515
257. Ordonanţă prin care se dispune de către procuror efectuarea unor activităţi prin
comisie rogatorie internaţională în baza Legii nr. 302/2004 (Comisia rogatorie in-
ternaţională a rămas în vigoare în relaţiile cu statele europene care nu au transpus
Directiva 2014/41/EU a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene
privind ordinul european de anchetă în materie penală)... 515
258. Cerere de asistenţă judiciară internaţională transmisă autorităţilor judiciare compe-
tente străine în baza Legii nr. 302/2004... 517
259. Ordin european de anchetă... 519
260. Confirmarea primirii unui ordin european de anchetă (formular ce trebuie completat
de autoritatea statului executant care a primit ordinul european de anchetă)... 526
261. Ordonanţă prin care se dispune recunoaşterea şi executarea unui ordin european
de anchetă emis de către autorităţile judiciare străine... 527
262. Notificare cu privire la interceptarea comunicaţiei (acest formular este utilizat pentru a
trimite unui stat membru o notificare cu privire la interceptarea telecomunicaţiei care va
avea, are sau a avut loc pe teritoriul său fără asistenţă tehnică din partea sa)... 528
263. Ordonanţă de admitere a cererii de supraveghere transfrontalieră formulată de
către autorităţile străine... 529
264. Autorizaţie emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
pentru supravegherea transfrontalieră... 531
265. Ordonanţă de autorizare a unei livrări supravegheate (în cazul cererilor formulate
de către autorităţile străine)... 531
266. Ordonanţă exprimare acord utilizare probe obţinute de către autorităţile judiciare
române în baza unor cereri de asistenţă judiciară şi în altă cauză instrumentată de
autorităţile statului solicitant... 533
267. Ordonanţă de desemnare traducător... 534
268. Referat cu propunere de emitere a mandatului european de arestare preventivă şi
a mandatului de urmărire internaţională în vederea extrădării... 535
269. Referat prin care se solicită instanţei competente să dispună transferul procedurii
penale iniţiate de autorităţile române (întocmit de procuror)... 537
270. Cerere de transfer a procedurii iniţiate de autorităţile române (după ce instanţa a
dispus transferul procedurii)... 541
271. Ordonanţă prin care se dispune trimiterea de acte autorităţilor străine, conform art.
7 din Convenţia referitoare la asistenţa judiciară în materie penală, încheiată între
statele membre ale Uniunii europene, adoptată la Bruxelles la data de 29 mai 2000... 543
272. Adresă prin care se trimit actele procedurale în cadrul procedurii schimbului spon-
tan de informaţii... 544
273. Ordonanţă de acceptare a cererii de preluare a urmăririi penale formulată de auto-
rităţile judiciare străine... 545
Secţiunea VIII. 7. – Mandatul de aducere... 549
274. Ordonanţă prin care se dispune emiterea unui mandat de aducere... 549
275. Mandat de aducere... 550
276. Proces-verbal de executare a mandatului de aducere... 553
277. Referatul având ca obiect cererea motivată a procurorului de pătrundere fără con-
simţământ într-un domiciliu sau sediu pentru executarea mandatului de aducere... 554
278. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite/respinge cererea
procurorului de emitere a unui mandat de aducere (în cazul în care este necesară
pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu)... 556
CAPITOLUL IX. MĂSURILE PREVENTIVE ŞI ALTE MĂSURI PROCESUALE... 558
Secţiunea IX. 1. – Reţinerea... 558
279. Ordonanţă de reţinere... 558
280. Proces-verbal de consemnare a încunoştiinţării unui membru al familiei sau a altei
persoanei desemnate de suspect/inculpat despre luarea măsurii reţinerii... 559
281. Proces-verbal de aducere la cunoştinţa suspectului/inculpatului a infracţiunii de
care e suspectat, a motivelor luării măsurii reţinerii şi a drepturilor... 560
282. Ordonanţă de revocare a măsurii reţinerii şi punere în libertate a persoanei reţinute... 563
Secţiunea IX. 2 – Controlul judiciar... 564
283. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de a se dispune de către
procuror măsura controlului judiciar... 564
284. Ordonanţa procurorului privind luarea măsurii controlului judiciar... 565
285. Referatul procurorului cu propunere de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la
domiciliu sau cu arestarea preventivă... 569
286. Ordonanţa procurorului prin care dispune impunerea unor noi obligaţii pentru
inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial... 570
287. Ordonanţa procurorului prin care dispune încuviinţarea depăşirii de către inculpat a
unei anumite limite teritoriale... 571
Secţiunea IX. 3. – Controlul judiciar pe cauţiune... 573
288. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de a se dispune de către
procuror măsura controlului judiciar pe cauţiune... 573
289. Ordonanţa procurorului privind luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune... 574
Secţiunea IX. 4. – Arestul la domiciliu... 577
290. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurii arestului la
domiciliu... 577
291. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii preventive a arestului la
domiciliu... 579
292. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite/respinge cererea
procurorului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu... 581
293. Referatul procurorului cu propunere de prelungire a duratei măsurii preventive a
arestului la domiciliu... 585
294. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care dispune prelungirea duratei
măsurii preventive a arestului la domiciliu... 587
295. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de acordare a permisiunii de părăsire a
imobilului... 590
296. Încheiere de înlocuire a arestului la domiciliu cu arestarea preventivă... 592
Secţiunea IX. 5. – Arestarea preventivă... 594
297. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurii arestării
preventive a inculpatului... 594
298. Ordonanţa procurorului de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării pre-
ventive... 596
299. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive... 597
300. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite/respinge cererea
procurorului de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului... 610
301. Mandat de arestare preventivă... 620
302. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de confirmare a arestării preventive
în lipsă şi de executare a mandatului de arestare preventivă... 621
303. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de prelungire a arestării preventive... 623
304. Referatul procurorului prin care solicită prelungirea duratei măsurii arestării preventive... 624
305. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procuroru-
lui privind prelungirea arestării preventive... 627
306. Proces-verbal de executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsa
inculpatului... 630
Secţiunea IX. 6. – Încetarea de drept, revocarea sau înlocuirea măsurilor preventive... 631
307. Ordonanţa procurorului prin care constată în cursul urmăririi penale încetarea de
drept a măsurilor preventive la expirarea termenelor prevăzute de lege sau
stabilite de organele judiciare... 631
308. Cererea inculpatului de revocare/înlocuire a măsurii preventive... 632
Secţiunea IX. 7. – Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical.
Obligarea provizorie la tratament medical. Internarea medicală provizorie... 634
309. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii provizorii a obligării la
tratament medical... 634
310. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procuro-
rului de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical... 636
311. Referatul procurorului având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării
medicale provizorii... 637
312. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procurorului de
luare a măsurii internării medicale provizorii... 639
313. Referat având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medico-legale
psihiatrice în vederea ridicării măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii... 641
CAPITOLUL X MĂSURI ASIGURĂTORII. RESTITUIREA LUCRURILOR... 642
314. Cerere de luare a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă... 642
315. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurilor asigură-
torii... 643
316. Ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii... 644
317. Ordonanţa procurorului prin care dispune lăsarea în custodia Agenţiei Naţionale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A. N. A. B. I.) a bunurilor mobile sechestrate... 658
318. Ordonanţa procurorului prin care dispune valorificarea bunurilor mobile sechestrate (cu
acordul sau la cererea proprietarului)... 660
319. Referat de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru valorificarea bunu-
rilor mobile sechestrate (în lipsa acordului proprietarului)... 661
320. Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procuro-
rului de valorificării în timpul urmăririi penale a bunuri mobile sechestrate (în lipsa
acordului proprietarului)... 663
321. Ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii asupra unui domeniu „. ro”... 666
322. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri mobile... 667
323. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri imobile... 672
324. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal asupra unui domeniu naţional de
internet... 674
325. Adresă către Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică... 675
326. Adresă către O. N. C. P. I. – Biroul de Carte Funciară – pentru notarea înscrierii
ipotecare... 676
327. Ordonanţă de instituire a popririi... 676
328. Adresă de comunicare a măsurii instituirii popririi... 682
329. Ordonanţa procurorului prin care dispune predarea de către diferite instituţii a
înscrisurilor ce atestă proprietatea unor bunuri pe numele suspectului/inculpatului/
persoanei responsabile civilmente... 683
330. Contestaţie împotriva măsurii asigurătorii... 684
331. Cerere pentru restituirea unor bunuri (formulată de persoana vătămată)... 685
332. Ordonanţă de restituire a lucrurilor... 685
CAPITOLUL XI SOLUŢII DATE PE PARCURSUL SAU LA TERMINAREA URMĂRIRII PENALE... 687
Secţiunea XI. 1. – Propuneri formulate procurorului de către organul de cercetare penală al
poliţiei judiciare... 687
333. Referat cu propunere de declinare a competenţei... 687
334. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale pentru lipsa condiţiilor de fond
şi/sau de formă esenţiale ale sesizării... 690
335. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale când există unul dintre cazurile
prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen... 691
336. Referat cu propunere de clasare a cauzei când există suspect sau inculpat în
cauză... 692
337. Referat cu propunere de suspendare a urmăririi penale... 694
338. Referat cu propunere de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de
suspendare... 695
339. Referat cu propunere de renunţare la urmărire penală când autorul faptei nu este
cunoscut... 696
340. Referat cu propunere de renunţare la urmărire penală când autorul faptei este
cunoscut... 697
341. Referat de terminare a urmăririi penale... 699
Secţiunea XI. 2. – Soluţii ce pot fi dispuse de procuror pe parcursul sau la termi-
narea urmăririi penale... 704
Subsecţiunea XI. 2. 1. – Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei... 704
342. Ordonanţă de dispunere a declinării competenţei... 704
343. Ordonanţă de declinare a competenţei şi declanşare a conflictului negativ de
competenţă... 707
Subsecţiunea XI. 2. 2 – Restituirea cauzei către organul de cercetare penală... 709
344. Ordonanţă de restituire când procurorul constată că nu sunt întrunite condiţiile
clasării... 709
345. Ordonanţă de restituire pentru completarea/ refacerea urmăririi penale... 710
Subsecţiunea XI. 2. 3. – Suspendarea urmăririi penale... 712
346. Cerere pentru suspendarea urmăririi penale... 712
347. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale când suspectul/inculpatul suferă de o
boală gravă... 712
348. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale pe durata medierii... 713
349. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale când există un impediment legal
temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale... 714
Subsecţiunea XI. 2. 4. – Reluarea urmăririi penale... 715
350. Ordonanţă de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de suspendare... 715
351. Ordonanţă de reluare a urmării penale în caz de restituire a cauzei de către jude-
cătorul de cameră preliminară ca urmare a excluderii tuturor probelor administrate
în cursul urmăririi penale... 716
352. Ordonanţă a conducătorului parchetului, de reluare a urmăririi penale când resti-
tuirea s-a dispus doar pentru refacerea actului de sesizare... 717
353. Ordonanţă de redeschidere a urmăririi penale când procurorul ierarhic superior
constată inexistenţa cazului pe care s-a întemeiat soluţia de clasare... 718
354. Ordonanţă de redeschidere a urmăririi penale când procurorul constată fapte sau
împrejurări noi care conduc la dispariţia cazului pe care s-a întemeiat soluţia de
clasare... 719
355. Ordonanţă de redeschidere a urmăririi penale când procurorul constată că suspec-
tul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit, cu rea-credinţă, obligaţiile stabilite conform art.
318 alin. (6) C. pr. pen... 720
356. Ordonanţă de redeschidere a urmăririi penale după admiterea de către judecătorul
de cameră preliminară a plângerii formulate împotriva soluţiei de neurmărire
penală/netrimitere în judecată... 721
357. Încheierea judecătorului de cameră preliminară de confirmare a redeschiderii
urmăririi penale... 722
Subsecţiunea XI. 2. 5. – Clasarea cauzei penale... 723
358. Ordonanţă de clasare după examinarea sesizării pentru lipsa condiţiilor de fond/şi
formă ale acesteia... 723
359. Ordonanţă de clasare când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1)
C. pr. pen... 724
360. Ordonanţă de clasare când procurorul îşi însuşeşte argumentele cuprinse în
propunerea organului de cercetare penală... 725
361. Ordonanţă de clasare când există suspect sau inculpat în cauză... 726
362. Cerere pentru continuarea procesului penal (prin care se solicită neaplicarea
dispoziţiilor legale privind amnistia, prescripţia, retragerea plângerii prealabile,
existenţa cauzei de nepedepsire)... 735
Subsecţiunea XI. 2. 6. – Renunţarea la urmărire penală... 736
363. Ordonanţă de renunţare la urmărire penală când autorul faptei nu este cunoscut... 736
364. Ordonanţă de renunţare la urmărire penală faţă de suspect/inculpat... 738
365. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară confirmă renun-
ţarea la urmărire penală... 749
366. Adresă către instituţiile publice/private în care se poate presta munca neremu-
nerată... 751
367. Adresă către organul de poliţie desemnat să supravegheze modalitatea de îndepli-
nire a obligaţiei de a presta o muncă în folosul comunităţii... 752
368. Rechizitoriu... 753
Subsecţiunea XI. 2. 7. – Acordul de recunoaştere a vinovăţiei... 771
369. Referat cu propunere de încheiere, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca
urmare a recunoaşterii vinovăţiei şi a stabilirii limitelor acestuia... 771
370. Acord de recunoaştere a vinovăţiei... 774
371. Model de sentinţă prin care instanţa admite acordul de recunoştere a vinovăţiei... 783
372. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară constată legalita-
tea sesizării instanţei şi dispune începerea judecăţii/constată neregularităţi ale
actului de sesizare... 785
Subsecţiunea XI. 2. 8. – Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere
în judecată... 788
373. Plângere împotriva ordonanţelor procurorului de neurmărire sau netrimitere în
judecată... 788
374. Ordonanţă de admitere/respingere a plângerii formulate împotriva ordonanţelor
procurorului de neurmărire sau netrimitere în judecată... 789
375. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară admite/respinge
plângerea formulată împotriva ordonanţelor procurorului de neurmărire sau
netrimitere în judecată... 790
376. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară admite plângerea
formulată împotriva ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, desfiin-
ţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii pentru faptele şi persoanele
pentru care procurorul a pus în mişcare acţiunea penală... 792
BIBLIOGRAFIE... 795

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0227 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.