Fise de drept civil. Editia a 7-a (2 vol)

Fise de drept civil. Editia a 7-a (2 vol)
Preț: 370,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-27-2090-2
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 1504

DESCRIERE

Fise de drept civil. Editia a 7-a (2 vol) Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Ioana Nicolae
 
Fisele de drept civil reprezinta, in acest moment, unica lucrare in materia dreptului civil, care trateaza unitar tematica pentru toate concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice.

Cartea Fise de drept civil este destinata mai ales candidatilor ce se pregatesc pentru aceste concursuri, fiind alcatuita astfel incat sa acopere in primul rand acele materii si institutii ale dreptului civil care fac parte din tematica concursurilor juridice nationale.

In al doilea rand, aceasta carte este adresata studentilor care se pregatesc pentru examenele de an sau pentru examenul de licenta, avand avantajul de a prezenta materia in mod concis si accesibil, axat pe intelegerea si asimilarea notiunilor de baza ale dreptului civil, deci, fara teoriile si dezbaterile doctrinare, de multe ori inevitabile in cursurile sau tratatele publicate dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil.

Pe parcursul elaborarii lucrarii, s-a dovedit ca unele dintre institutiile dreptului civil sunt prea ample ca sa poata fi tratate schematizat, asa cum presupune conceptul fiselor. De aceea, si prezentarea lor s-a facut de o maniera mai apropiata sintezelor si notelor de curs. Cu toate acestea, am preferat sa pastram titulatura de „fise”, pentru a delimita aceasta carte de cursurile universitare clasice, dar si pentru a ne incadra in conceptia de ansamblu a editurii, care dezvolta o intreaga serie de fise pentru concursurile si examenele juridice.

Dat fiind numarul mare de pagini care s-au adaugat inca de la editia a 5-a, pentru a evita riscul desprinderii filelor, si aceasta noua editie este tiparita tot in doua volume, structurate astfel: 1. Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale; 2. Obligatiile. Contractele. Mostenirea.
Despre editia a 7-a
•    41 de fise din toate materiile dreptului civil: Partea generala, Persoanele, Drepturile reale, Obligatiile, Contractele, Mostenirea, Familia.
•    O editie amplu revizuita si adaugita.
•    Acopera tematica pentru examenele de admitere la INM si in magistratura, de primire in profesia de avocat (avocat stagiar), precum si cel de admitere in notariat (notari stagiari).
•    Fisele existente au fost restructurate sau completate cu institutii noi si au fost adaugate 2 fise.
•    In acord cu modificarile aduse tematicilor pentru examenele si concursurile privind profesiile juridice, cu titlu de noutate, sunt prezentate pe larg obligatiile complexe (divizibile, solidare si indivizibile), reprezentarea, actul juridic unilateral, regimurile matrimoniale, actiunile de carte funciara, restituirea prestatiilor, contractul de inchiriere si contractul de arendare, sezina, petitia de ereditate si certificatul de mostenitor.
•    Ca urmare a amplelor modificari legislative intervenite in ultimul an, in special cele aduse prin Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, intrata in vigoare la data de 18 august 2022, au fost analizate noile dispozitii privind ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala, asistenta pentru incheierea actelor juridice, mandatul de ocrotire si au fost actualizate toate fisele privind institutiile care au fost afectate de aceste modificari.
•    Completeaza informatia din editiile anterioare, cu numeroase precizari, corelari cu alte institutii, exemple practice si spete recente din practica judiciara.
•    Cuprinde jurisprudenta obligatorie relevanta in materie civila, respectiv deciziile Curtii Constitutionale, precum si deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in recursuri in interesul legii si cele privind dezlegarea unor probleme de drept in materie civila.
•    Explicatiile continute, actualizate si in raport de modificarile legislative intervenite, jurisprudenta citata, numeroasele exemple si tabele comparative inlesnesc procesul de invatare/retinere si intelegere, antreneaza si dezvolta procesul de interpretare si aplicare a normelor de drept civil, in contextul testelor tip grile si mini-spete.

Despre seria Concursuri si examene
Seria Concursuri si examene grupeaza toate lucrarile de sinteze, fise, spete si grile publicate de Editura Hamangiu si este o serie special dedicata studentilor, in vederea pregatirii examenelor de an sau de licenta, si candidatilor la concursurile de admitere si definitivat in profesiile juridice. Cartile de fise sunt publicate intr-un format inedit (20x24cm), mai mare decat formatul academic obisnuit, dar mai adaptat grafic acestui concept, ce include multe tabele si scheme, facilitand vizualizarea si asimilarea rapida a informatiilor necesare promovarii examenelor.
In ultimii ani, conceptul de fise s-a impus din ce in ce mai mult in fata tratatelor, cursurilor si monografiilor elaborate in materiile ce fac parte din tematica propusa pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, examenul de primire in profesia de avocat ori examenele de an, licenta ori definitivat (INM/INPPA).

Cuprinsul acestor carti este conceput astfel incat cititorul sa dobandeasca o viziune clara si de ansamblu asupra materiei, care sa asigure fixarea rapida a cunostintelor necesare pentru promovarea diferitelor examene si concursuri. Informatiile sunt usor accesibile, structurate intr-o forma logica, actualizate din punct de vedere legislativ si completate cu deciziile obligatorii ale Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

CUPRINS:

PARTEA GENERALA
FISA NR. 1. APLICAREA LEGII CIVILE (APLICAREA NORMELOR DE DREPT CIVIL)
I. APLICAREA LEGII CIVILE IN TIMP
1. Principii care guverneaza aplicarea legii civile, in general
1. 1. Principiul neretroactivitatii legii civile
1. 2. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi
2. Aplicarea in timp a Codului civil din 2009 si a actelor normative ulterioare
2. 1. Legea aplicabila actului juridic civil
2. 2. Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii
2. 3. Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei
2. 4. Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata
2. 5. Legea aplicabila in materie de carte funciara
2. 6. Legea aplicabila faptelor juridice licite ca izvoare de obligatii
2. 7. Legea aplicabila in materia faptelor ilicite ca izvoare de obligatii
2. 8. Legea aplicabila in materie de mostenire legala
2. 9. Legea aplicabila in materie de mostenire testamentara
2. 10. Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice trecute
2. 11. Legea aplicabila in materie de garantii
II. APLICAREA LEGII CIVILE IN SPATIU
III. APLICAREA LEGII CIVILE ASUPRA PERSOANELOR
FISA NR. 2. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
I. NOTIUNEA SI CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
II. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA IZVOARELOR RAPORTULUI JURIDIC CIVIL CONCRET
III. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
1. Elementele constitutive ale raportului juridic civil
2. Continutul raportului juridic civil
2. 1. Consideratii generale
2. 2. Dreptul subiectiv civil
2. 3. Obligatia civila
3. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile
3. 1. Definitia obiectului raportului juridic civil
3. 2. Bunurile
4. Subiectele (partile) raportului juridic civil
4. 1. Categoriile subiectelor de drept civil
4. 2. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil
FISA NR. 3. ACTUL JURIDIC CIVIL. CONTRACTUL. ACTUL JURIDIC UNILATERAL
PARTEA I. ACTUL JURIDIC CIVIL, CA IZVOR DE OBLIGATII
I. CONSIDERATII GENERALE
II. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE
1. Acte juridice civile unilaterale, acte juridice civile bilaterale si acte juridice civile plurilaterale
2. Acte juridice civile cu titlu oneros si acte juridice civile cu titlu gratuit
3. Acte juridice civile constitutive, acte juridice civile translative si acte juridice civile declarative
4. Acte juridice civile de conservare, acte juridice civile de administrare si acte juridice civile de dispozitie
5. Acte juridice civile consensuale, acte juridice civile solemne (formale) si acte juridice civile reale
6. Acte juridice civile patrimoniale si acte juridice civile nepatrimoniale
7. Acte juridice civile cu executare dintr-o data (uno ictu) si acte juridice civile cu executare continua sau succesiva
8. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii
9. Acte juridice civile strict personale (intuitu personae) si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant
10. Acte juridice civile intre vii (inter vivos) si acte juridice civile pentru cauza de moarte (mortis causa)
11. Acte juridice civile subiective si acte juridice civile conditie
12. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati
13. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte
14. Acte juridice civile numite (tipice) si acte juridice civile nenumite (atipice)
III. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil
2. Capacitatea de a incheia actul juridic civil
2. 1. Notiunea de capacitate
2. 2. Regula (principiul) capacitatii de a incheia acte juridice si exceptia incapacitatii
3. Consimtamantul
3. 1. Notiune si aspecte generale
3. 2. Corelatia dintre consimtamant si vointa juridica. Principiile vointei juridice
3. 3. Cerintele valabilitatii consimtamantului
4. Viciile de consimtamant
4. 1. Eroarea
4. 2. Dolul
4. 3. Violenta
4. 4. Leziunea
4. 5. Viciile de consimtamant. Tabel comparativ
5. Obiectul actului juridic civil
5. 1. Notiune
5. 2. Distinctie intre obiectul actului juridic civil si obiectul obligatiei
5. 3. Cerintele valabilitatii obiectului actului juridic civil
6. Cauza (scopul) actului juridic civil
6. 1. Notiune
6. 2. Cerintele valabilitatii cauzei actului juridic civil
6. 3. Proba cauzei
7. Forma actului juridic civil
7. 1. Consideratii generale
7. 2. Forma ad validitatem
7. 3. Forma ad probationem
7. 4. Forma pentru opozabilitate fata de terti (ad opposabilitatem)
8. Modalitatile actului juridic civil
8. 1. Termenul
8. 2. Conditia
8. 3. Sarcina
IV. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. Consideratii generale privind efectele actului juridic civil
1. 1. Notiunea de efecte ale actului juridic civil
1. 2. Determinarea efectelor actului juridic civil
1. 3. Notiunea si enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil
2. Principiile efectelor actului juridic civil
2. 1. Principiul fortei obligatorii (pacta sunt servanda)
2. 2. Irevocabilitatea efectelor actului juridic civil
2. 3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
V. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. Notiuni generale
1. 1. Definitia si trasaturile nulitatii
1. 2. Functiile nulitatii
1. 3. Delimitarea nulitatii de alte sanctiuni de drept civil (alte cauze de ineficacitate)
1. 4. Clasificarea nulitatilor actului juridic civil
2. Cauzele de nulitate
2. 1. Precizari introductive
2. 2. Cauzele de nulitate absoluta
2. 3. Cauzele de nulitate relativa
3. Regimul juridic al nulitatii
3. 1. Precizari introductive
3. 2. Regimul juridic al nulitatii relative
3. 3. Regimul juridic al nulitatii absolute
4. Efectele nulitatii
4. 1. Consideratii generale
4. 2. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii
4. 3. Principiul restabilirii situatiei anterioare prin restituirea prestatiilor (restitutio in integrum)
4. 4. Principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)
4. 5. Cazuri care inlatura principiul quod nullum est, nullum producit effectum
PARTEA A II-A. PARTICULARITATI ALE CONTRACTULUI CA IZVOR DE OBLIGATII
I. INCHEIEREA CONTRACTELOR
1. Consideratii generale
2. Reguli privind incheierea contractului
3. Negocierile precontractuale
4. Oferta de a contracta
4. 1. Consideratii generale
4. 2. Cerintele propunerii pentru a constitui o oferta de a contracta
4. 3. Clasificarea ofertei
4. 4. Tipologia ofertei de a contracta. Efecte juridice
4. 5. Revocarea ofertei si retragerea ofertei
4. 6. Oferta de a contracta si antecontractul
5. Acceptarea ofertei
6. Momentul si locul incheierii contractului
6. 1. Momentul incheierii contractului
6. 2. Locul incheierii contractului
II. PACTUL DE OPTIUNE SI PROMISIUNEA DE A CONTRACTA
1. Pactul de optiune
2. Promisiunea de a contracta
III. PARTICULARITATI PRIVIND EFECTELE CONTRACTELOR
1. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractelor
1. 1. Stipulatia pentru altul
1. 2. Promisiunea faptei altuia
1. 3. Cesiunea contractului
2. Exceptii de la principiul opozabilitatii efectelor contractului
2. 1. Simulatia
2. 2. Creditorii chirografari
IV. REPREZENTAREA IN ACTUL JURIDIC CIVIL
V. RISCUL CONTRACTULUI
PARTEA A III-A. PARTICULARITATI ALE ACTULUI JURIDIC UNILATERAL CA IZVOR DE OBLIGATII
FISA NR. 4. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA
I. CONSIDERATII GENERALE REFERITOARE LA PRESCRIPTIA EXTINCTIVA
1. Definitia, natura juridica si reglementarea prescriptiei extinctive
2. Invocarea prescriptiei extinctive
3. Efectul prescriptiei extinctive
3. 1. Notiune si consecinte
3. 2. Principiile efectului prescriptiei extinctive
4. Delimitarea prescriptiei extinctive de alte institutii
4. 1. Prescriptia extinctiva si uzucapiunea
4. 2. Prescriptia extinctiva si termenul, ca modalitate a actului juridic
II. DOMENIUL DE APLICARE AL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
1. Notiune
2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale
2. 1. Prescriptia extinctiva si drepturile de creanta
2. 2. Prescriptia extinctiva si drepturile reale accesorii
2. 3. Prescriptia extinctiva si drepturile reale principale
3. Domeniul prescriptiei in cadrul drepturilor nepatrimoniale
3. 1. Principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale
3. 2. Exceptii de la principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive
4. 1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei (a apararii de fond)
4. 2. Actiunea in constatare
4. 3. Actiunile mixte
4. 4. Dualitatea de actiuni
4. 5. Drepturile potestative (secundare)
4. 6. Actiunea in repararea (compensarea) prejudiciului moral
4. 7. Actiunea in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic civil desfiintat, desfacut sau ale carui obligatii au devenit imposibil de executat
4. 8. Actiunea in restituire intemeiata pe plata nedatorata si alte actiuni in restituire
4. 9. Actiunile in materie succesorala
4. 10. Actiunile in materie de carte funciara
4. 11. Alte actiuni in justitie
III. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA
1. Notiune si clasificare
2. Termenul general de prescriptie extinctiva
3. Termene speciale de prescriptie extinctiva
IV. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
1. Inceputul prescriptiei extinctive
1. 1. Regula generala privind inceputul prescriptiei extinctive
1. 2. Reguli speciale privind inceputul prescriptiei extinctive
2. Suspendarea prescriptiei extinctive
2. 1. Notiune. Justificare
2. 2. Cauze de suspendare a cursului prescriptiei extinctive
2. 3. Efectele suspendarii prescriptiei
3. Intreruperea prescriptiei extinctive
3. 1. Notiune. Justificare
3. 2. Cauzele de intrerupere a prescriptiei
3. 3. Efectele intreruperii prescriptiei
3. 4. Beneficiul si extinderea efectului intreruperii
4. Repunerea in termenul de prescriptie
4. 1. Notiune si justificare
4. 2. Domeniul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva
4. 3. Termenul pentru repunerea in termenul de prescriptie extinctiva
4. 4. Efectul repunerii in termen
V. IMPLINIREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
1. Precizari prealabile
2. Regulile de stabilire a momentului implinirii prescriptiei extinctive
FISA NR. 5. DECADEREA
I. NOTIUNE. CLASIFICAREA TERMENELOR DE DECADERE
1. Notiunea de decadere
2. Clasificarea termenelor de decadere
II. DOMENIUL DE APLICARE AL DECADERII
III. REGIMUL JURIDIC AL TERMENELOR DE DECADERE
IV. EFECTELE DECADERII
V. COMPARATIE INTRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADERE
PERSOANELE
FISA NR. 6. PERSOANA FIZICA
I. CAPACITATEA CIVILA A PERSOANEI FIZICE
1. Consideratii generale
2. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice
2. 1. Notiunea si caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei fizice
2. 2. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice
2. 3. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice
2. 4. Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei fizice
3. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice
3. 1. Notiunea si caracterele juridice ale capacitatii de exercitiu a persoanei fizice
3. 2. Situatii juridice privind capacitatea de exercitiu a persoanei fizice
II. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN MIJLOACE DE DREPT CIVIL
1. Consideratii generale
2. Ocrotirea minorului
2. 1. Ocrotirea minorului prin autoritatea parinteasca
2. 2. Tutela minorului
2. 3. Curatela minorului
3. Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala
3. 1. Consideratii generale
3. 2. Conditii de fond privind instituirea consilierii judiciare si a tutelei speciale
3. 3. Durata consilierii judiciare si a tutelei speciale
3. 4. Procedura instituirii consilierii judiciare si a tutelei speciale
3. 5. Efectele instituirii consilierii judiciare si a tutelei speciale
3. 6. Prelungirea si incetarea masurilor de ocrotire
3. 7. Comparatie intre tutela celui care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala si tutela minorului sub 14 ani
4. Ocrotirea persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii deosebite
4. 1. Curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii speciale
4. 2. Asistenta pentru incheierea actelor juridice
4. 3. Asistarea anumitor persoane fizice cu capacitate deplina de exercitiu la incheierea anumitor acte juridice
FISA NR. 7. PERSOANA JURIDICA. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA
I. PERSOANA JURIDICA
1. Consideratii generale
1. 1. Notiune, enumerare si clasificare
1. 2. Elemente constitutive
2. Infiintarea persoanei juridice
2. 1. Moduri de infiintare
2. 2. Durata persoanei juridice
2. 3. Inregistrarea persoanei juridice
2. 4. Nulitatea persoanei juridice
3. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
3. 1. Notiunea si caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei juridice
3. 2. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei juridice
3. 3. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei juridice
3. 4. Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei juridice
4. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice
4. 1. Notiunea de capacitate de exercitiu a persoanei juridice
4. 2. Inceputul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice
4. 3. Continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice
4. 4. Sfarsitul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice
5. Functionarea persoanei juridice
5. 1. Consideratii generale
5. 2. Actiunea in anularea actelor emise de organele persoanei juridice
5. 3. Raspunderea pentru acte juridice
5. 4. Raspunderea pentru fapte juridice
5. 5. Independenta patrimoniala
5. 6. Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice
6. Identificarea persoanei juridice. Atribute de identificare
7. Reorganizarea persoanei juridice
7. 1. Notiune
7. 2. Moduri de reorganizare
7. 3. Efecte comune tuturor formelor de reorganizare a persoanei juridice
7. 4. Opozitii impotriva actelor prin care s-a hotarat reorganizarea
8. Incetarea persoanei juridice
8. 1. Enumerarea modurilor de incetare a persoanei juridice
8. 2. Dizolvarea persoanei juridice
8. 3. Comparatie intre dizolvare si reorganizare
8. 4. Incetarea anumitor persoane juridice
8. 5. Data incetarii personalitatii juridice
II. PROFESIONISTUL SI INTREPRINDEREA
1. Principiul
2. Profesionistul
3. Intreprinderea
FAMILIA
FISA NR. 8. REGIMURILE MATRIMONIALE (DREPTURILE SI OBLIGATIILE PATRIMONIALE ALE SOTILOR)
I. DISPOZITII COMUNE APLICABILE REGIMURILOR MATRIMONIALE
1. Consideratii generale privind regimul matrimonial
2. Conventia matrimoniala
2. 1. Consideratii generale
2. 2. Incheierea conventiei matrimoniale
2. 3. Nulitatea si caducitatea conventiei matrimoniale
2. 4. Publicitatea si opozabilitatea conventiei matrimoniale
2. 5. Efectele conventiei matrimoniale
3. Regimul primar imperativ
3. 1. Consideratii generale
3. 2. Continutul regimului primar imperativ
II. REGIMUL COMUNITATII LEGALE
1. Principiile si trasaturile regimului comunitatii legale
2. Bunurile sotilor
3. Datoriile sotilor
4. Functionarea regimului comunitatii legale
5. Partajul bunurilor comune in timpul regimului comunitatii
6. Comunitatea legala a sotilor si aportul de bunuri comune
7. Incetarea si lichidarea regimului comunitatii legale
III. REGIMURILE MATRIMONIALE CONVENTIONALE
IV. MODIFICAREA REGIMULUI MATRIMONIAL
FISA NR. 9. DESFACEREA CASATORIEI
I. CONSIDERATII GENERALE
II. CAZURILE DE DIVORT
1. Cazurile si motivele de divort. Enumerare
2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
2. 1. Conditii
2. 2. Cererea de divort
3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa
4. Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala
5. Divortul din culpa
5. 1. Enumerarea cazurilor de divort din culpa
5. 2. Divortul pentru motive temeinice, intemeiat pe art. 373 lit. b) C. civ.
5. 3. Divortul pentru separarea in fapt indelungata
6. Divortul din cauza starii de sanatate a unui sot
III. EFECTELE DIVORTULUI
1. Data desfacerii casatoriei
2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
3. 1. Categorii de efecte
3. 2. Efecte cu privire la regimul matrimonial
3. 3. Dreptul la despagubiri
3. 4. Obligatia de intretinere intre fostii soti
3. 5. Prestatia compensatorie
4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori
4. 1. Consideratii generale
4. 2. Exercitarea autoritatii parintesti
4. 3. Stabilirea locuintei copilului dupa divort
4. 4. Stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului
4. 5. Modificarea masurilor luate cu privire la copil
FISA NR. 10. FILIATIA
I. NOTIUNI INTRODUCTIVE
II. DISPOZITII GENERALE PRIVIND STABILIREA FILIATIEI. PREZUMTIA DE PATERNITATE
1. Clasificarea filiatiei
2. Modurile de stabilire a filiatiei
3. Dovada filiatiei
4. Posesia de stat (folosirea starii civile)
5. Prezumtia de paternitate
6. Timpul legal al conceptiunii
III. RECUNOASTEREA COPILULUI
1. Notiune si caractere juridice
2. Felurile recunoasterii
3. Nulitatea recunoasterii
4. Contestarea recunoasterii
IV. ACTIUNILE PRIVIND FILIATIA
1. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
2. Contestarea filiatiei
3. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama (in stabilirea maternitatii)
4. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de tatal din afara casatoriei (in stabilirea paternitatii din afara casatoriei)
5. Actiunile privind filiatia fata de tatal din casatorie. Actiunea in tagada paternitatii
5. 1. Consideratii introductive
5. 2. Trasaturi specifice actiunii in tagada paternitatii, in functie de titularul ei
FISA NR. 11. OBLIGATIA DE INTRETINERE
I. NOTIUNE SI CARACTERE JURIDICE
II. PERSOANELE INTRE CARE EXISTA OBLIGATIA DE INTRETINERE SI ORDINEA IN CARE ACEASTA SE DATOREAZA
1. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere
2. Ordinea in care se datoreaza obligatia de intretinere
3. Particularitati ale obligatiei de intretinere
III. CONDITIILE OBLIGATIEI DE INTRETINERE
IV. STABILIREA SI EXECUTAREA OBLIGATIEI DE INTRETINERE
FISA NR. 12. AUTORITATEA PARINTEASCA
I. NOTIUNE. DURATA SI EXERCITAREA AUTORITATII PARINTESTI
II. DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTESTI
III. MODUL DE EXERCITARE A AUTORITATII PARINTESTI
1. Regula si exceptia
2. Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort sau in cazul copilului din afara casatoriei, a carui filiatie a fost stabilita fata de parinti
IV. DECADEREA DIN EXERCITIUL DREPTURILOR PARINTESTI
DREPTURILE REALE PRINCIPALE
FISA NR. 13. PATRIMONIUL
I. CONSIDERATII GENERALE
II. ELEMENTELE PATRIMONIULUI
1. Activul patrimonial
2. Pasivul patrimonial
III. CARACTERELE JURIDICE ALE PATRIMONIULUI
1. Este o universalitate juridica
2. Orice persoana are un patrimoniu
3. Este unic
4. Este divizibil
5. Este intransmisibil
IV. FUNCTIILE PATRIMONIULUI
1. Constituie garantia comuna a creditorilor chirografari
2. Explica si permite subrogatia reala cu titlu universal
3. Explica si permite transmisiunea universala si transmisiunea cu titlu universal
FISA NR. 14. DREPTUL DE PROPRIETATE
I. CONSIDERATII GENERALE
II. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA
1. Notiune
2. Titulari. Obiect. Moduri de dobandire
3. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata
3. 1. Notiune. Atributele dreptului de proprietate privata
3. 2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata
4. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata
4. 1. Consideratii generale. Categorii de limite
4. 2. Limite legale de interes privat stabilite de Codul civil
4. 3. Alte limite legale de interes privat/public stabilite de Codul civil
4. 4. Limite conventionale (voluntare)
5. Regimul juridic al imobilelor proprietate privata
5. 1. Realizarea si desfiintarea constructiilor
5. 2. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra constructiilor
5. 3. Circulatia juridica a imobilelor proprietate privata
III. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA
1. Notiune
2. Titularii dreptului de proprietate publica
3. Obiectul dreptului de proprietate publica
3. 1. Criterii de apartenenta la domeniul public
3. 2. Principalele reglementari privind bunurile proprietate publica
3. 3. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate publica
3. 4. Delimitarea domeniului public national, judetean si local. Criterii. Transferul bunurilor
4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publica
5. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica
5. 1. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
6. Exercitarea dreptului de proprietate publica
6. 1. Consideratii generale
6. 2. Dreptul de administrare
6. 3. Concesionarea bunurilor proprietate publica
6. 4. Inchirierea bunurilor proprietate publica
6. 5. Dreptul de folosinta gratuita
7. Incetarea dreptului de proprietate publica
FISA NR. 15. MODALITATILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA
I. CONSIDERATII GENERALE
II. PROPRIETATEA COMUNA
1. Notiunea si formele proprietatii comune
2. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti (coproprietatea)
2. 1. Notiune si caractere juridice. Clasificare. Prezumtia de coproprietate
2. 2. Coproprietatea obisnuita
2. 3. Coproprietatea fortata
3. Proprietatea comuna in devalmasie
4. Partajul
4. 1. Notiune. Enumerarea felurilor partajului
4. 2. Formele de coproprietate in care partajul se poate realiza
4. 3. Felurile partajului. Forma actului in care partajul se poate realiza
4. 4. Imprescriptibilitatea partajului
4. 5. Suspendarea partajului
4. 6. Modurile de impartire
4. 7. Stingerea datoriilor si situatia creditorilor
4. 8. Efectele partajului
III. PROPRIETATEA PERIODICA, PROPRIETATEA REZOLUBILA SI PROPRIETATEA ANULABILA
1. Proprietatea periodica
2. Proprietatea rezolubila
3. Proprietatea anulabila
FISA NR. 16. ACTIUNEA IN REVENDICARE
I. ASPECTE GENERALE
1. Notiune si caractere juridice
2. Delimitarea actiunii in revendicare de alte actiuni
2. 1. Actiunea in revendicare si actiunea posesorie
2. 2. Actiunea in revendicare si actiunea confesorie
2. 3. Actiunea in revendicare si actiunea negatorie
2. 4. Actiunea in revendicare si actiunea in granituire
2. 5. Actiunea in revendicare si actiunea in constatare
2. 6. Actiunea in revendicare si actiunea in evacuare
2. 7. Actiunea in revendicare si petitia de ereditate
3. Calitatea procesuala
3. 1. Calitatea procesuala activa
3. 2. Calitatea procesuala pasiva
3. 3. Aspecte procesuale
II. ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA
1. Proba dreptului de proprietate
1. 1. Consideratii introductive
1. 2. Situatii de distins in functie de modul de dobandire a dreptului de proprietate asupra imobilului revendicat
1. 3. Notiunea de titlu in materia actiunii in revendicare
1. 4. Situatii posibile
2. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara
2. 1. Actiunea in revendicare imobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata
2. 2. Actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate publica
III. ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA
1. Situatii de distins
2. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (1) C. civ.
2. 1. Precizari prealabile
2. 2. Conditii
3. Revendicarea de la tertul dobanditor de buna-credinta a bunului mobil pierdut sau furat
4. Revendicarea bunului mobil de la hot, de la gasitorul care nu s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C. civ. sau de la tertul dobanditor de rea-credinta
5. Ipoteza in care gasitorul bunului mobil s-a conformat dispozitiilor art. 942 si urm. C. civ.
IV. EFECTELE ADMITERII ACTIUNII IN REVENDICARE
1. Precizari introductive
2. Efectele intre parti
2. 1. Restituirea lucrului
2. 2. Restituirea productelor si a fructelor
2. 3. Suportarea cheltuielilor facute de catre posesor cu lucrul pe care il restituie
2. 4. Dreptul de retentie
3. Opozabilitatea fata de terti
FISA NR. 17. DEZMEMBRAMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA
I. CONSIDERATII GENERALE
1. Notiune. Domeniu de aplicare. Caractere juridice. Enumerare
II. DREPTUL DE SUPERFICIE
1. Notiune si caractere juridice
2. Constituirea dreptului de superficie
3. Exercitarea dreptului de superficie
3. 1. Limitele si conditiile de exercitare a dreptului
3. 2. Drepturile si obligatiile superficiarului si ale proprietarului terenului
4. Stingerea dreptului de superficie
III. DREPTUL DE UZUFRUCT
1. Notiune si caractere juridice
2. Constituirea dreptului de uzufruct
2. 1. Domeniul de aplicare (obiectul uzufructului). Titularul dreptului de uzufruct
2. 2. Modalitati de constituire
2. 3. Durata uzufructului
3. Efectele uzufructului
3. 1. Drepturile uzufructuarului
3. 2. Obligatiile uzufructuarului
3. 3. Drepturile nudului proprietar
3. 4. Obligatiile nudului proprietar
4. Stingerea uzufructului
IV. DREPTUL DE UZ SI DREPTUL DE ABITATIE
1. Notiune
2. Asemanari si deosebiri intre dreptul de uz si dreptul de abitatie
V. DREPTUL DE SERVITUTE
1. Notiune si caractere juridice
2. Clasificarea servitutilor
3. Constituirea servitutii
4. Exercitarea dreptului de servitute
4. 1. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului dominant
4. 2. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului aservit
4. 3. Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor
5. Stingerea servitutilor
FISA NR. 18. POSESIA
I. CONSIDERATII GENERALE
1. Notiune
2. Elementele constitutive ale posesiei
3. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situatii juridice
3. 1. Posesia, ca stare de fapt, si posesia, ca stare de drept (ca atribut al unui drept real principal)
3. 2. Posesia si detentia precara
3. 3. Intervertirea detentiei precare in posesie
4. Dobandirea si pierderea posesiei
II. VICIILE POSESIEI
III. EFECTELE POSESIEI
1. Precizari introductive
2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate
3. Posesia de buna-credinta conduce la dobandirea fructelor produse de bunul asupra caruia se exercita
4. Actiunile posesorii
4. 1. Notiune. Feluri de actiuni posesorii
4. 2. Actiunea posesorie generala (actiunea in complangere)
4. 3. Actiunea posesorie speciala (actiunea in reintegrare)
4. 4. Aspecte procesuale privind actiunile posesorii
4. 5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia se exercita posesia
FISA NR. 19. ACCESIUNEA
I. CONSIDERATII GENERALE
II. ACCESIUNEA IMOBILIARA NATURALA
1. Notiune
2. Cazurile de accesiune imobiliara naturala prevazute de Codul civil si regimul lor juridic
3. Natura juridica a unor termene prevazute de Codul civil
III. ACCESIUNEA IMOBILIARA ARTIFICIALA
1. Consideratii generale
2. Accesiunea imobiliara artificiala ca prezumtie de proprietate
3. Notiunea de lucrari autonome si lucrari adaugate
4. Realizarea lucrarii de catre proprietarul imobilului cu materialele altei persoane
5. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
6. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
7. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului
8. Lucrarile provizorii
9. Realizarea unei lucrari asupra imobilului altuia cu materialele unui tert
10. Aspecte care privesc atat pe autorul de buna-credinta, cat si pe autorul de rea-credinta
IV. ACCESIUNEA MOBILIARA
1. Notiune
2. Confectionarea bunului mobil cu materialele altei persoane
3. Unirea a doua bunuri mobile
FISA NR. 20. UZUCAPIUNEA
I. CONSIDERATII GENERALE
1. Notiune si justificare
2. Bunurile care nu pot fi dobandite prin uzucapiune
3. Felurile uzucapiunii in sistemul Codului civil din 2009
4. Posesia utila, conditie esentiala a uzucapiunii
II. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA EXTRATABULARA
III. UZUCAPIUNEA IMOBILIARA TABULARA
IV. UZUCAPIUNEA MOBILIARA
V. ASPECTE COMUNE UZUCAPIUNII EXTRATABULARE, TABULARE SI MOBILIARE
1. Jonctiunea posesiilor
2. Calculul termenului uzucapiunii
VI. INVOCAREA UZUCAPIUNII
1. Invocarea uzucapiunii imobiliare extratabulare
2. Invocarea uzucapiunii imobiliare tabulare
3. Invocarea uzucapiunii mobiliare
FISA NR. 21. PUBLICITATEA IMOBILIARA. CARTEA FUNCIARA
I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PUBLICITATEA IMOBILIARA SI CARTEA FUNCIARA
II. PRINCIPIILE CARTII FUNCIARE
III. INSCRIERILE IN CARTEA FUNCIARA
1. Notiune si clasificare
2. Inscrierile privind obiectul material al cartii funciare
3. Inscrierile privind obiectul juridic al cartii funciare
4. Procedura de inscriere in cartea funciara
IV. ACTIUNILE IN JUSTITIE SPECIFICE CARTII FUNCIARE
1. Notiune si enumerare
2. Actiunea in prestatie tabulara
3. Actiunea in justificare tabulara
4. Actiunea in rectificare
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0414 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.