Drept procesual civil. Vol. III. Căile de atac. Procedurile speciale. Ediția a III-a

Drept procesual civil. Vol. III. Căile de atac. Procedurile speciale. Ediția a III-a
Preț: 140,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 600

DESCRIERE

Drept procesual civil. Vol. III. Căile de atac. Procedurile speciale. Ediția a III-a - Mihaela Tăbârcă
 
Socotită uneori copilul teribil al științelor juridice, alteori gramatica dreptului privat, iubită/adorată ori de-a dreptul detestată, procedura civilă este, oricum ne-am raporta la ea, de neocolit. Pot da mărturie studenţii anului final de la facultatea de drept, cei care vor să acceadă în varii profesii juridice, practicienii şi, nu în ultimul rând, teoreticienii.
 
În mod natural, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în februarie 2013, a fost însoţită de o mulţime de provocări, vizibile mai cu seamă atunci când se pune problema interpretării şi aplicării textelor sale într-o situaţie practică concretă.
 
Pentru a facilita depăşirea acestor „necazuri”, autoarea, membră în comisia de elaborare a noului Cod de procedură civilă şi a Legii de punere în aplicare a codului, şi-a propus ca într-un stil simplu şi direct (în mod deliberat se adresează lectorului folosind persoana I singular!) să explice textele din perspectiva practicianului care trebuie să ofere soluţii, fără să ignore însă doctrina, jurisprudenţa şi legislaţia contemporane. Aşa se explică faptul că, în această a treia ediţie a lucrării, actualizată sub toate aspectele mai sus enumerate, au fost reconsiderate unele dintre interpretările anterioare, astfel încât cursul să-şi păstreze aceeaşi utilitate pentru cei interesaţi.

CUPRINS:

Abrevieri
1. CĂILE DE ATAC... 1
1. Dispoziţii generale... 2
1. 1. Enumerarea şi clasificarea căilor de atac... 2
1. 2. Reguli comune pentru folosirea căilor de atac... 7
1. 2. 1. Legalitatea căii de atac... 7
1. 2. 2. Subiectele căilor de atac... 17
1. 2. 3. Ordinea exercitării căilor de atac... 22
1. 2. 4. Unicitatea căii de atac... 29
1. 2. 5. Partea din hotărâre care poate fi atacată... 33
1. 2. 6. Înţelegerea părţilor în căile de atac... 37
1. 2. 7. Achiesarea la hotărâre... 39
1. 2. 8. Măsurile de administrare judiciară... 42
2. Apelul... 43
2. 1. Dispoziţii generale... 43
2. 2. Formele apelului... 44
2. 2. 1. Apelul principal... 44
2. 2. 1. 1. Obiect... 44
2. 2. 1. 2. Termenul de apel... 50
2. 2. 1. 3. Cererea de apel... 60
2. 2. 1. 3. 1. Cuprins... 60
2. 2. 1. 3. 2. Efectele cererii de apel... 68
2. 2. 2. Apelul incident... 86
2. 2. 2. 1. Legitimarea procesuală... 86
2. 2. 2. 2. Scopul apelului incident... 90
2. 2. 2. 3. Termenul de declarare... 91
2. 2. 2. 4. Întâmpinarea la apelul principal... 93
2. 2. 2. 5. Cererea de apel... 94
2. 2. 2. 6. Întâmpinarea la apelul incident... 94
2. 2. 2. 7. Efectul introducerii apelului incident... 95
2. 2. 2. 8. Judecata apelului incident... 96
2. 2. 3. Apelul provocat... 97
2. 2. 3. 1. Legitimarea procesuală... 97
2. 2. 3. 2. Scopul apelului provocat... 98
2. 2. 3. 3. Termenul de declarare... 99
2. 2. 3. 4. Întâmpinarea la apelul principal... 100
2. 2. 3. 5. Cererea de apel... 100
2. 2. 3. 6. Întâmpinarea la apelul provocat... 101
2. 2. 3. 7. Efectul introducerii apelului provocat... 101
2. 2. 3. 8. Judecata apelului provocat... 102
2. 2. 4. Asemănări şi deosebiri între apelul principal, apelul incident
şi apelul provocat... 103
2. 3. Procedura de judecată... 105
2. 3. 1. Depunerea cererii de apel... 105
2. 3. 2. Instanţa competentă... 107
2. 3. 3. Pregătirea judecăţii apelului... 107
2. 3. 4. Dispoziţii speciale privind judecata... 113
2. 3. 5. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel... 119
2. 3. 5. 1. Păstrarea sentinţei... 119
2. 3. 5. 2. Schimbarea sentinţei... 120
2. 3. 5. 3. Anularea sentinţei... 127
2. 3. 5. 3. 1. Evocarea fondului/trimiterea cauzei
spre rejudecare... 127
2. 3. 5. 3. 2. Trimiterea cauzei la instanţa/organul
cu activitate jurisdicţională competent... 133
2. 3. 5. 3. 3. Respingerea cererii ca inadmisibilă... 135
2. 3. 5. 3. 4. Respingerea cererii ca nefiind de competenţa
instanţelor române... 136
2. 3. 5. 3. 5. Reţinerea cauzei pentru judecarea
în primă instanţă... 136
2. 3. 5. 3. 6. Reţinerea cauzei spre judecare... 137
2. 3. 6. Restituirea dosarului... 138
3. Căile extraordinare de atac... 138
3. 1. Recursul... 138
3. 1. 1. Dispoziţii generale... 138
3. 1. 2. Formele recursului... 139
3. 1. 3. Obiectul recursului... 140
3. 1. 4. Sesizarea instanţei de recurs... 148
3. 1. 4. 1. Legitimarea procesuală şi reprezentarea părţilor... 148
3. 1. 4. 2. Termenul de declarare... 150
3. 1. 4. 3. Cererea de recurs... 154
3. 1. 4. 4. Motivele de casare... 168
3. 1. 5. Procedura de judecată... 193
3. 1. 5. 1. Depunerea recursului... 193
3. 1. 5. 2. Efectele cererii de recurs... 195
3. 1. 5. 3. Instanţa competentă... 200
3. 1. 5. 4. Pregătirea judecăţii recursului... 201
3. 1. 5. 5. Judecata recursului... 206
3. 1. 5. 6. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs... 210
3. 1. 5. 7. Efectele casării... 219
3. 1. 5. 8. Judecata în fond după casare... 221
3. 1. 5. 9. Restituirea dosarului... 226
3. 2. Contestaţia în anulare... 227
3. 2. 1. Dispoziţii generale... 227
3. 2. 2. Contestaţia în anulare de drept comun... 229
3. 2. 2. 1. Motive... 229
3. 2. 2. 2. Admisibilitate... 232
3. 2. 3. Contestaţia în anulare specială... 238
3. 2. 4. Judecarea contestaţiei în anulare... 255
3. 2. 4. 1. Cererea... 255
3. 2. 4. 2. Părţile contestaţiei în anulare... 256
3. 2. 4. 3. Termen de exercitare... 258
3. 2. 4. 3. Instanţa competentă... 259
3. 2. 4. 4. Suspendarea executării... 259
3. 2. 4. 5. Procedura de judecată... 261
3. 3. Revizuirea... 265
3. 3. 1. Dispoziţii generale... 265
3. 3. 2. Obiect... 266
3. 3. 3. Motive... 274
3. 3. 4. Judecata revizuirii... 311
3. 3. 4. 1. Instanţa competentă... 311
3. 3. 4. 2. Cererea de revizuire... 314
3. 3. 4. 3. Părţile revizuirii... 316
3. 3. 4. 4. Termen de exercitare... 317
3. 3. 4. 5. Procedura de judecată... 327
2. PROCEDURI SPECIALE... 333
1. Procedurile speciale... 334
2. Procedura divorţului... 334
2. 1. Dispoziţii comune... 334
2. 1. 1. Instanţa competentă... 335
2. 1. 2. Cererile în procesul de divorţ... 340
2. 1. 2. 1. Cererea de divorţ... 340
2. 1. 2. 2. Cererea reconvenţională... 342
2. 1. 2. 3. Cereri accesorii şi incidentale... 345
2. 1. 3. Măsuri provizorii... 346
2. 1. 4. Aspecte privitoare la procedura de judecată... 348
2. 2. Divorţul pe cale judiciară. Forme... 359
2. 2. 1. Divorţul remediu... 360
2. 2. 1. 1. Divorţul prin acordul soţilor... 360
2. 2. 1. 2. Divorţul din motive de sănătate... 366
2. 2. 2. Divorţul din culpa soţilor... 367
3. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale.
Încuviinţarea mandatului de ocrotire... 369
4. Procedura de declarare a morţii... 387
5. Măsuri asigurătorii şi provizorii... 394
5. 1. Măsuri asigurătorii... 394
5. 1. 1. Sechestrul asigurător... 395
5. 1. 2. Poprirea asigurătorie... 411
5. 1. 3. Sechestrul judiciar... 413
5. 2. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprie tate intelectuală... 424
6. Procedura partajului judiciar... 430
6. 1. Partajul prin bună învoială... 436
6. 2. Partajul judiciar... 438
6. 2. 1. Încheierea de admitere în principiu... 439
6. 2. 2. Partajul propriu-zis... 443
6. 2. 2. 1. Partajul în natură... 444
6. 2. 2. 2. Atribuirea bunului... 448
6. 2. 2. 3. Vânzarea bunului... 452
6. 2. 2. 4. Hotărârea de partaj... 455
7. Procedura ordonanței preşedinţiale... 458
7. 1. Condiţii de admisibilitate... 458
7. 1. 1. Urgenţa... 459
7. 1. 2. Caracterul vremelnic al măsurii... 464
7. 1. 3. Neprejudecarea fondului... 467
7. 2. Judecata ordonanţei preşedinţiale... 469
7. 3. Hotărârea... 476
8. Cererile posesorii... 480
8. 1. Aspecte generale... 480
8. 2. Procedura de judecată... 485
9. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii... 490
9. 1. Aspecte generale... 490
9. 2. Procedura necontencioasă a ofertei de plată... 492
9. 3. Oferta de plată în faţa instanţei... 497
10. Procedura ordonanţei de plată... 499
10. 1. Aspecte generale... 499
10. 2. Procedura de judecată... 504
11. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă... 519
12. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept... 548
12. 1. Aspecte generale... 548
12. 2. Procedura de evacuare... 552
12. 3. Dispoziţii speciale... 559
13. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite
în temeiul uzucapiunii... 562
14. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute... 570
14. 1. Aspecte generale... 570
14. 2. Refacerea dosarelor sau înscrisurilor dispărute în cauzele
în curs de soluţionare... 570
14. 3. Refacerea hotărârilor dispărute... 573
15. Cauţiunea judiciară... 577
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0277 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.