Drept procesual civil. Vol. II. Procedura contencioasă în fața primei instanțe. Procedura necontencioasă judiciară. Ediția a III-a

Drept procesual civil. Vol. II. Procedura contencioasă în fața primei instanțe. Procedura necontencioasă judiciară. Ediția a III-a
-5,7%
Preț: 165,00 lei
175,00 lei (-5,71%)
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-9628-47-8
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 768
Categoria: Drept

DESCRIERE

Drept procesual civil. Vol. II. Procedura contencioasă în fața primei instanțe. Procedura necontencioasă judiciară. Ediția a III-a - Mihaela Tăbârcă
 
... iubită/adorată ori de-a dreptul detestată, procedura civilă este, oricum ne-am raporta la ea, de neocolit. Pot da mărturie studenţii anului final de la facultatea de drept, cei care vor să acceadă în varii profesii juridice, practicienii şi, nu în ultimul rând, teoreticienii.
 
În mod natural, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în februarie 2013, a fost însoţită de o mulţime de provocări, vizibile mai cu seamă atunci când se pune problema interpretării şi aplicării textelor sale într-o situaţie practică concretă.
 
Pentru a facilita depăşirea acestor „necazuri”, autoarea, membră în comisia de elaborare a noului Cod de procedură civilă şi a Legii de punere în aplicare a codului, şi-a propus ca într-un stil simplu şi direct (în mod deliberat se adresează lectorului folosind persoana I singular!) să explice textele din perspectiva practicianului care trebuie să ofere soluţii, fără să ignore însă doctrina, jurisprudenţa şi legislaţia contemporane. Aşa se explică faptul că, în această a treia ediţie a lucrării, actualizată sub toate aspectele mai sus enumerate, au fost reconsiderate unele dintre interpretările anterioare, astfel încât cursul să-şi păstreze aceeaşi utilitate pentru cei interesaţi.

CUPRINS:

Abrevieri
1. SESIZAREA INSTANŢEI DE JUDECATĂ... 1
1. Reguli generale privind cererile în justiţie... 2
2. Procedura prealabilă... 18
2. 1. Aspecte generale... 18
2. 2. Procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 554/2004... 23
2. 3. Somaţia în procedura ordonanţei de plată... 27
3. Cererea de chemare în judecată... 27
3. 1. Cuprins... 28
3. 2. Sancţiunea pentru lipsa elementelor cererii de chemare în judecată... 41
3. 2. 1. Lipsa elementelor esențiale... 42
3. 2. 2. Lipsa elementelor neesenţiale... 46
3. 3. Înregistrarea şi verificarea cererii de chemare în judecată,
constituirea şi repartizarea dosarului... 47
3. 3. 1. Înregistrarea şi verificarea cererii... 47
3. 3. 2. Constituirea, înregistrarea şi repartizarea dosarului... 66
3. 3. 2. 1. Constituirea şi înregistrarea dosarului... 66
3. 3. 2. 2. Repartizarea dosarului... 69
3. 3. 3. Reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparti cipare
procesuală... 71
3. 4. Fixarea primului termen de judecată şi luarea de măsuri
pentru pregătirea judecăţii... 76
3. 4. 1. Fixarea primului termen de judecată... 76
3. 4. 2. Măsuri pentru pregătirea judecăţii... 81
3. 5. Efectele formulării cererii de chemare în judecată... 83
3. 6. Modificarea cererii de chemare în judecată... 86
4. Întâmpinarea... 96
4. 1. Scop şi cuprins... 96
4. 2. Procedura întâmpinării... 100
4. 2. 1. Caracterul obligatoriu al întâmpinării... 100
4. 2. 2. Termen de depunere. Sancţiunea nerespectării... 102
4. 2. 3. Comunicarea întâmpinării... 106
5. Cererea reconvenţională... 108
5. 1. Noţiune şi scop... 108
5. 2. Procedura cererii reconvenţionale... 112
5. 2. 1. Caracterul facultativ al cererii reconvenţionale... 112
5. 2. 2. Cuprinsul cererii reconvenţionale... 113
5. 2. 3. Termen de depunere... 114
5. 2. 4. Judecata cererii reconvenţionale... 117
6. Citarea și comunicarea actelor de procedură... 121
6. 1. Noţiune şi scop. Reguli generale... 121
6. 2. Procedura citării şi comunicării actelor de procedură... 125
6. 2. 1. Citaţia. Cuprins... 125
6. 2. 2. Înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură... 136
6. 2. 2. 1. Locul citării... 136
6. 2. 2. 2. Citarea prin publicitate... 151
6. 2. 2. 3. Alegerea locului citării şi comunicării actelor
de procedură... 159
6. 2. 2. 4. Schimbarea locului citării... 161
6. 2. 2. 5. Termenul pentru înmânarea citaţiei şi a altor acte de
procedură. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor
privind citarea... 165
6. 3. Procedura propriu-zisă de comunicare... 169
6. 3. 1. Organele competente şi modalităţile de comunicare... 169
6. 3. 2. Situaţii ce pot apărea la comunicarea citaţiei sau a altui act
de procedură... 181
6. 3. 3. Comunicarea directă între avocaţi sau consilieri juridici... 187
6. 3. 4. Comunicarea în instanţă... 192
6. 3. 5. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal... 194
6. 3. 6. Data îndeplinirii procedurii... 198
6. 4. Termenul în cunoştinţă... 200
6. 4. 1. Regula... 200
6. 4. 2. Excepţia... 204
6. 4. 3. Preschimbarea termenului... 210
2. PROCEDURA CONTENCIOASĂ ÎN FAŢA PRIMEI INSTANŢE... 213
1. Dispoziţii generale... 214
1. 1. Şedinţa de judecată... 214
1. 1. 1. Activitatea premergătoare şedinţei de judecată... 214
1. 1. 2. Activitatea în timpul şedinţei de judecată... 218
1. 1. 2. 1. Rolul grefierului de şedinţă... 218
1. 1. 2. 2. Atribuţiile preşedintelui completului... 218
1. 1. 2. 3. Măsuri care pot să fie dispuse în dosare... 226
1. 1. 2. 3. 1. Amânarea cauzei... 227
1. 1. 2. 3. 2. Suspendarea judecăţii... 233
1. 1. 2. 3. 3. Judecarea procesului... 233
1. 1. 3. Activitatea ulterioară şedinţei de judecată... 254
1. 1. 3. 1. Încheierea de şedinţă... 254
1. 1. 3. 2. Alte obligaţii ce revin judecătorului şi grefierului... 269
1. 2. Continuitatea instanţei... 270
2. Cercetarea procesului... 272
2. 1. Dispoziţii comune... 272
2. 1. 1. Scopul şi conţinutul cercetării procesului... 272
2. 1. 2. Aspecte de ordin procedural... 274
2. 1. 2. 1. Estimarea duratei cercetării procesului... 274
2. 1. 2. 2. Alegerea procedurii de administrare a probelor... 277
2. 1. 2. 3. Locul cercetării procesului... 278
2. 1. 2. 4. Asigurarea celerităţii... 278
2. 1. 3. Terminarea cercetării procesului... 283
2. 1. 3. 1. Împrejurări care pun capăt procesului... 283
2. 1. 3. 2. Terminarea cercetării procesului... 284
2. 2. Excepţiile procesuale... 285
2. 2. 1. Noţiune şi particularităţi... 285
2. 2. 2. Clasificarea excepţiilor procesuale... 289
2. 2. 2. 1. Clasificarea în funcţie de obiect... 289
2. 2. 2. 2. Clasificarea în funcţie de efectul produs... 291
2. 2. 2. 3. Clasificarea în funcţie de felul normei încălcate... 292
2. 2. 3. Raportul dintre excepţiile procesuale şi inadmisibilităţi... 295
2. 2. 4. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale... 297
2. 2. 4. 1. Invocarea excepţiilor procesuale... 297
2. 2. 4. 2. Judecata excepţiilor procesuale... 303
2. 2. 4. 2. 1. Regula... 303
2. 2. 4. 2. 2. Excepţia... 307
2. 2. 4. 2. 3. Invocarea concomitentă a mai multor
excepţii procesuale... 309
2. 3. Probele... 332
2. 3. 1. Dispoziţii generale... 332
2. 3. 1. 1. Noţiunea şi obiectul probei. Mijloacele de probă... 332
2. 3. 1. 2. Sarcina probei... 333
2. 3. 1. 2. 1. Regula... 333
2. 3. 1. 2. 2. Excepţia... 336
2. 3. 1. 2. 3. Cazuri în care părţile nu au îndatorirea
de a proba... 338
2. 3. 1. 3. Reguli generale în legătură cu propunerea, admisi bilitatea,
încuviinţarea, administrarea şi aprecierea probelor... 341
2. 3. 1. 3. 1. Propunerea probelor... 341
2. 3. 1. 3. 2. Admisibilitatea probelor... 350
2. 3. 1. 3. 3. Încuviinţarea probelor... 353
2. 3. 1. 3. 4. Administrarea probelor... 356
2. 3. 1. 3. 5. Aprecierea probelor... 362
2. 3. 2. Dovada cu înscrisuri... 362
2. 3. 2. 1. Dispoziţii generale... 362
2. 3. 2. 2. Înscrisul autentic... 364
2. 3. 2. 3. Înscrisul sub semnătură privată... 370
2. 3. 2. 4. Înscrisurile pe suport informatic... 381
2. 3. 2. 5. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice
sau sub semnătură privată... 384
2. 3. 2. 6. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare... 386
2. 3. 2. 7. Regimul altor înscrisuri... 387
2. 3. 2. 8. Administrarea probei cu înscrisuri... 388
2. 3. 2. 8. 1. Înscrisul se află în posesia părţii care îl foloseşte... 388
2. 3. 2. 8. 2. Înscrisul se află în posesia adversarului... 392
2. 3. 2. 8. 3. Înscrisul se află în posesia unui terţ... 397
2. 3. 2. 9. Verificarea înscrisurilor... 400
2. 3. 3. Proba cu martori... 413
2. 3. 3. 1. Admisibilitatea probei cu martori... 413
2. 3. 3. 2. Administrarea probei cu martori... 427
2. 3. 4. Prezumţiile... 446
2. 3. 5. Expertiza... 451
2. 3. 5. 1. Încuviinţarea expertizei şi numirea expertului... 451
2. 3. 5. 2. Efectuarea expertizei... 470
2. 3. 6. Mijloacele materiale de probă... 481
2. 3. 7. Cercetarea la faţa locului... 486
2. 3. 8. Mărturisirea... 488
2. 3. 9. Asigurarea probelor... 502
2. 4. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici... 513
2. 5. Unele incidente procedurale... 522
2. 5. 1. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor... 523
2. 5. 1. 1. Renunţarea... 524
2. 5. 1. 1. 1. Renunţarea la judecată... 524
2. 5. 1. 1. 2. Renunţarea la drept... 533
2. 5. 1. 2. Achiesarea... 536
2. 5. 1. 3. Tranzacţia... 543
2. 5. 2. Suspendarea procesului... 548
2. 5. 2. 1. Suspendarea voluntară... 549
2. 5. 2. 2. Suspendarea de drept... 554
2. 5. 2. 3. Suspendarea facultativă... 561
2. 5. 2. 4. Hotărârea de suspendare... 574
2. 5. 2. 5. Reluarea judecării procesului... 579
2. 5. 3. Perimarea cererii... 585
2. 5. 3. 1. Aspecte generale... 585
2. 3. 5. 2. Procedura perimării... 595
2. 5. 4. Contestaţia privind tergiversarea procesului... 600
3. Dezbaterea în fond a procesului... 608
4. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii... 613
4. 1. Deliberarea... 614
4. 2. Luarea hotărârii... 619
4. 3. Judecata în complet de divergenţă... 620
4. 4. Minuta... 623
4. 5. Pronunţarea hotărârii... 625
4. 6. Renunţarea la calea de atac... 628
5. Hotărârea judecătorească... 630
5. 1. Denumirea şi clasificarea hotărârii... 630
5. 2. Redactarea şi conţinutul hotărârii... 634
5. 2. 1. Redactarea hotărârii... 634
5. 2. 2. Conţinutul hotărârii... 638
5. 3. Comunicarea hotărârii... 651
5. 4. Cheltuielile de judecată... 654
5. 4. 1. Conţinutul cheltuielilor de judecată... 654
5. 4. 2. Acordarea cheltuielilor de judecată... 656
5. 4. 3. Exonerarea pârâtului de la plată... 669
5. 4. 4. Reducerea cheltuielilor de judecată... 673
5. 5. Termenul de graţie... 683
5. 6. Efectele hotărârii judecătoreşti... 687
5. 7. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii... 705
5. 7. 1. Îndreptarea hotărârii... 705
5. 7. 2. Lămurirea hotărârii... 714
5. 7. 3. Completarea hotărârii... 719
5. 7. 4. Aspecte comune... 726
5. 7. 4. 1. Obligativitatea procedurii... 726
5. 7. 4. 2. Căi de atac... 726
5. 7. 4. 3. Suportarea cheltuielilor de judecată... 727
5. 8. Executarea provizorie... 729
5. 8. 1. Executarea provizorie de drept... 730
5. 8. 2. Executarea provizorie judecătorească... 732
5. 8. 3. Suspendarea executării provizorii... 734
3. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ... 739
1. Dispoziţii generale... 740
1. 1. Domeniu de aplicare... 740
1. 2. Instanţa competentă... 743
1. 3. Cererea... 746
1. 4. Procedura de soluţionare a cererii... 747
2. Dispoziţii speciale... 753
2. 1. Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri... 753
2. 2. Eliberarea unor bunuri... 754
2. 3. Inventarierea bunurilor minorului... 756

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0228 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.