Drept procesual civil. Vol. I. Teoria generală. Ediția a III-a

Drept procesual civil. Vol. I. Teoria generală. Ediția a III-a
Preț: 220,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-9628-46-1
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 890

DESCRIERE

Drept procesual civil. Vol. I. Teoria generală. Ediția a III-a - Mihaela Tăbârcă
 
Socotită uneori copilul teribil al științelor juridice, alteori gramatica dreptului privat, iubită/adorată ori de-a dreptul detestată, procedura civilă este, oricum ne-am raporta la ea, de neocolit. Pot da mărturie studenţii anului final de la facultatea de drept, cei care vor să acceadă în varii profesii juridice, practicienii şi, nu în ultimul rând, teoreticienii.
 
În mod natural, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în februarie 2013, a fost însoţită de o mulţime de provocări, vizibile mai cu seamă atunci când se pune problema interpretării şi aplicării textelor sale într-o situaţie practică concretă.
 
Pentru a facilita depăşirea acestor „necazuri”, autoarea, membră în comisia de elaborare a noului Cod de procedură civilă şi a Legii de punere în aplicare a codului, şi-a propus ca într-un stil simplu şi direct (în mod deliberat se adresează lectorului folosind persoana I singular!) să explice textele din perspectiva practicianului care trebuie să ofere soluţii, fără să ignore însă doctrina, jurisprudenţa şi legislaţia contemporane. Aşa se explică faptul că, în această a treia ediţie a lucrării, actualizată sub toate aspectele mai sus enumerate, au fost reconsiderate unele dintre interpretările anterioare, astfel încât cursul să-şi păstreze aceeaşi utilitate pentru cei interesaţi.

CUPRINS:

Abrevieri
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE... 1
1. Dreptul procesual civil... 2
1. 1. Definiţie... 2
1. 2. Caracterele dreptului procesual civil... 4
2. Normele dreptului procesual civil... 7
2. 1. Clasificarea în funcţie de obiect... 8
2. 1. 1. Aspecte generale... 8
2. 1. 2. Importanţa clasificării... 10
2. 1. 2. 1. Norme de organizare judiciară... 11
2. 1. 2. 2. Norme de competenţă... 12
2. 1. 2. 3. Norme de procedură propriu-zisă... 14
2. 2. Clasificarea în funcţie de întinderea câmpului de aplicare... 18
2. 2. 1. Aspecte generale... 18
2. 2. 2. Importanţa clasificării... 20
2. 3. Clasificarea în funcţie de caracterul conduitei impuse... 22
2. 3. 1. Aspecte generale... 22
2. 3. 2. Importanţa clasificării... 27
2. 4. Clasificarea în funcţie de natura interesului ocrotit... 29
3. Procesul civil... 30
3. 1. Definiţie... 30
3. 2. Fazele şi etapele procesului civil... 30
4. Principiile fundamentale ale procesului civil... 33
4. 1. Principiul liberului acces la justiţie... 33
4. 2. Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil... 40
4. 3. Principiul legalităţii... 58
4. 4. Principiul egalităţii părţilor în justiţie... 63
4. 5. Principiul disponibilităţii... 69
4. 6. Principiul privitor la faptul că părţilor le revin obligaţii în desfăşurarea
procesului... 81
4. 7. Principiul potrivit căruia terţii au obligaţia să sprijine realizarea justiţiei... 85
4. 8. Principiul bunei-credinţe în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea
obligaţiilor procesuale... 88
4. 9. Principiul dreptului la apărare... 95
4. 10. Principiul contradictorialităţii... 106
4. 11. Principiul oralităţii... 121
4. 12. Principiul nemijlocirii... 125
4. 13. Principiul publicităţii... 127
4. 14. Principiul desfăşurării procesului în limba română... 131
4. 15. Principiul continuităţii completului de judecată... 132
4. 16. Principiul privitor la încercarea de soluţionare amiabilă a litigiului... 134
4. 17. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului... 137
4. 18. Principiul respectului cuvenit justiţiei... 148
4. 19. Obligaţia respectării principiilor fundamentale... 150
2. ACŢIUNEA CIVILĂ... 151
1. Declanşarea procesului civil. Acţiunea civilă – mijloc de restabilire
a dreptului subiectiv încălcat... 152
2. Acţiunea civilă... 153
2. 1. Particularităţi... 153
2. 2. Noţiune... 154
2. 3. Elementele acţiunii civile... 155
3. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile... 158
3. 1. Aspecte generale... 158
3. 2. Capacitatea procesuală... 159
3. 2. 1. Capacitatea procesuală de folosinţă... 159
3. 2. 1. 1. Noţiune. Particularităţi... 159
3. 2. 1. 2. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Invocare... 162
3. 2. 1. 3. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Sancţiunea... 163
3. 2. 1. 4. Despăgubiri în caz de anulare a acţiunii... 164
3. 2. 2. Capacitatea procesuală de exerciţiu... 164
3. 2. 2. 1. Noţiune. Particularităţi... 164
3. 2. 2. 2. Reprezentarea. Asistarea. Autorizarea... 166
3. 2. 2. 3. Curatela specială... 169
3. 2. 2. 4. Lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu. Invocare... 176
3. 2. 2. 5. Lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu. Sancţiunea... 177
3. 2. 2. 6. Despăgubiri în caz de anulare a acţiunii... 178
3. 3. Calitatea procesuală... 178
3. 3. 1. Noţiune... 178
3. 3. 2. Legitimarea procesuală legală... 188
3. 3. 3. Justificarea calităţii procesuale... 196
3. 3. 4. Transmiterea calităţii procesuale... 197
3. 3. 5. Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succeso rilor săi... 200
3. 3. 6. Lipsa calităţii procesuale. Invocare... 203
3. 3. 7. Lipsa calităţii procesuale. Sancţiunea... 203
3. 3. 8. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii... 204
3. 4. Formularea unei pretenţii... 204
3. 4. 1. Condiţii de exercitare a dreptului... 204
3. 4. 2. Lipsa dreptului. Invocare... 211
3. 4. 3. Lipsa dreptului. Sancţiunea... 211
3. 4. 4. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii... 212
3. 5. Interesul... 213
3. 5. 1. Noţiune. Particularităţi... 213
3. 5. 2. Condiţiile interesului... 217
3. 5. 3. Lipsa interesului. Invocare... 222
3. 5. 4. Lipsa interesului. Sancţiunea... 223
3. 5. 5. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii... 223
4. Clasificarea cererilor în justiţie... 223
4. 1. Clasificarea în funcţie de scopul material urmărit de către reclamant... 224
4. 2. Clasificarea în funcţie de natura dreptului care se valorifică... 236
4. 3. Clasificarea în funcţie de calea procedurală aleasă pentru valorificarea
dreptului... 240
5. Apărările în justiţie... 245
5. 1. Aspecte generale... 245
5. 2. Apărări de fond. Apărări procedurale... 246
3. PARTICIPANŢII LA PROCESUL CIVIL... 253
1. Instanţa de judecată... 254
1. 1. Sensurile noţiunii... 254
1. 2. Compunerea şi constituirea instanţei... 255
1. 2. 1. Compunerea instanţei... 255
1. 2. 2. Constituirea instanţei... 260
1. 2. 3. Nelegala compunere sau constituire a instanţei... 264
1. 3. Incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei... 266
1. 3. 1. Incompatibilitatea... 266
1. 3. 1. 1. Noţiune. Particularităţi... 266
1. 3. 1. 2. Cazuri de incompatibilitate... 267
1. 3. 2. Abţinerea şi recuzarea... 286
1. 3. 2. 1. Noţiune. Particularităţi... 286
1. 3. 2. 2. Procedura de judecată... 293
2. Părţile... 325
2. 1. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte... 326
2. 1. 1. Noţiune. Particularităţi... 326
2. 1. 2. Efectele coparticipării procesuale... 329
2. 2. Alte persoane care pot lua parte la judecată... 336
2. 2. 1. Intervenţia voluntară... 337
2. 2. 1. 1. Intervenţia voluntară principală... 339
2. 2. 1. 1. 1. Natură juridică. Termen de depunere... 340
2. 2. 1. 1. 2. Admisibilitatea în diferite materii... 344
2. 2. 1. 2. Intervenţia voluntară accesorie... 346
2. 2. 1. 2. 1. Natură juridică. Termen de depunere... 346
2. 2. 1. 2. 2. Admisibilitatea în diferite materii... 349
2. 2. 1. 3. Procedura de judecată a intervenţiei voluntare... 351
2. 2. 2. Intervenţia forţată... 375
2. 2. 2. 1. Chemarea în judecată a altor persoane... 375
2. 2. 2. 1. 1. Noţiune. Particularităţi. Termen de depunere... 375
2. 2. 2. 1. 2. Procedura de judecată a chemării în judecată
a altor persoane... 378
2. 2. 2. 2. Chemarea în garanţie... 386
2. 2. 2. 2. 1. Noţiune. Particularităţi. Termen de depunere... 386
2. 2. 2. 2. 2. Admisibilitatea în diferite materii... 391
2. 2. 2. 2. 3. Procedura de judecată a chemării în garanţie... 393
2. 2. 2. 3. Arătarea titularului dreptului... 402
2. 2. 2. 3. 1. Noţiune. Particularităţi. Termen de depunere... 402
2. 2. 2. 3. 2. Procedura de judecată a arătării titularului
dreptului... 404
2. 3. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane... 408
2. 3. 1. Cazuri. Particularităţi. Termen... 408
2. 3. 2. Procedura de judecată... 416
2. 4. Reprezentarea părţilor în judecată... 420
2. 4. 1. Formele reprezentării. Aspecte generale... 420
2. 4. 2. Reprezentarea convenţională a persoanei fizice... 429
2. 4. 2. 1. Reprezentarea prin mandatar neavocat... 430
2. 4. 2. 1. 1. Împuternicirea de reprezentare. Particularităţi... 430
2. 4. 2. 1. 2. Puterile mandatarului „neavocat”... 433
2. 4. 2. 2. Reprezentarea prin avocat – mandatul avocatului... 437
2. 4. 2. 3. Încetarea mandatului judiciar... 443
2. 4. 3. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice şi
a entităţilor fără personalitate juridică... 449
2. 4. 3. 1. Reprezentarea persoanei juridice... 449
2. 4. 3. 2. Particularităţi privind mandatul... 454
2. 4. 3. 3. Reprezentarea entităţii fără personalitate juridică... 454
2. 4. 4. Reprezentarea asigurată de consilierul în proprietate industrială... 454
2. 4. 5. Sancţiunea pentru lipsa dovezii calităţii de repre zentant... 454
2. 5. Asistenţa judiciară... 458
2. 5. 1. Ajutorul public judiciar... 459
2. 5. 1. 1. Condiţii de acordare... 459
2. 5. 1. 2. Forme de asistenţă judiciară – facilităţi la plata taxelor
judiciare... 464
2. 5. 1. 3. Forme de asistenţă judiciară – apărarea şi asistenţa
gratuită printr-un avocat desemnat de barou... 465
2. 5. 1. 4. Alte forme de asistenţă judiciară... 469
2. 5. 1. 5. Procedura de judecată... 471
2. 5. 2. Facilităţi fiscale acordate persoanei juridice... 482
2. 5. 2. 1. Condiţii de acordare... 482
2. 5. 2. 2. Procedura de judecată... 483
3. Participarea Ministerului Public în procesul civil... 484
3. 1. Pornirea acţiunii civile... 484
3. 2. Participarea la judecată... 491
3. 3. Exercitarea căilor de atac... 509
3. 4. Solicitarea executării silite a unor titluri executorii... 512
4. COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI... 513
1. Noţiune... 514
2. Clasificarea normelor de competenţă... 514
3. Competenţa generală... 517
3. 1. Competenţa în materia controlului de constituţio nalitate... 517
3. 2. Competenţa în materie electorală... 524
3. 3. Competenţa în materia contenciosului administrativ... 529
3. 4. Competenţa în alte materii... 535
3. 4. 1. Competenţa în materia litigiilor de muncă... 535
3. 4. 2. Competenţa în materia actelor de stare civilă... 536
3. 4. 3. Competenţa cu privire la schimbarea numelui... 537
3. 4. 4. Competenţa în materie succesorală... 539
3. 4. 5. Competenţa în materia protecţiei copilului... 541
3. 4. 6. Competenţa tribunalului arbitral... 542
3. 4. 7. Competenţa în materia desfacerii căsătoriei... 545
4. Competenţa materială... 546
4. 1. Competenţa materială a judecătoriei... 547
4. 1. 1. Competenţa privind judecata în primă instanţă... 547
4. 1. 2. Competenţa privind judecata în ultimă instanţă... 561
4. 1. 3. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege... 564
4. 2. Competenţa materială a tribunalului... 570
4. 2. 1. Competenţa privind judecata în primă instanţă... 570
4. 2. 2. Competenţa privind judecata în apel... 589
4. 2. 3. Competenţa privind judecata în recurs... 590
4. 2. 4. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege... 591
4. 3. Competenţa materială a curţii de apel... 596
4. 3. 1. Competenţa privind judecata în primă instanţă... 596
4. 3. 2. Competenţa privind judecata în apel... 597
4. 3. 3. Competenţa privind judecata în recurs... 599
4. 3. 4. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege... 600
4. 4. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie... 604
4. 4. 1. Competenţa privind judecata în recurs... 605
4. 4. 2. Competenţa privind judecata recursului în interesul legii... 609
4. 4. 3. Competenţa privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept... 623
4. 4. 4. Competenţa privind judecata altor cereri date prin lege
în competenţa sa... 639
4. 4. 5. „Competenţa” Completului de 5 judecători... 641
4. 4. 6. „Competenţa” Secţiilor Unite... 643
4. 5. Competenţa materială a secţiilor instanţelor şi a completelor
specializate... 643
4. 6. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii
introductive de instanţă... 645
4. 6. 1. Reguli generale... 646
4. 6. 2. Cazul mai multor capete de cerere principale... 650
4. 6. 3. Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi... 652
4. 6. 4. Valoarea cererii în cazuri speciale... 655
4. 6. 5. Valoarea cererii de plată parţială... 657
4. 6. 6. Valoarea cererii în caz de prestaţii succesive... 657
4. 6. 7. Valoarea cererii în materie imobiliară... 658
4. 6. 8. Dispoziţii speciale... 659
5. Competenţa teritorială... 662
5. 1. Competenţa teritorială de drept comun... 662
5. 1. 1. Regula generală... 662
5. 1. 2. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut... 667
5. 2. Competenţa teritorială alternativă... 668
5. 2. 1. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte... 669
5. 2. 2. Cererea îndreptată împotriva unei entităţi fără personalitate
juridică... 670
5. 2. 3. Cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public... 671
5. 2. 4. Pluralitatea de pârâţi... 671
5. 2. 5. Alte cazuri de competenţă teritorială alternativă... 674
5. 2. 6. Competenţa în materie de tutelă şi familie... 683
5. 2. 7. Competenţa în materie de asigurare... 684
5. 2. 8. Cazul cererii în care judecătorul este parte... 686
5. 2. 9. Competenţa în ipoteza alegerii de domiciliu... 694
5. 2. 10. Competenţa alternativă potrivit unor legi speciale... 695
5. 3. Competenţa teritorială exclusivă... 696
5. 3. 1. Cereri privitoare la imobile... 697
5. 3. 2. Cereri privitoare la moştenire... 700
5. 3. 3. Cereri privitoare la societăţi... 707
5. 3. 4. Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv... 708
5. 3. 5. Cereri împotriva unui consumator... 709
5. 3. 6. Cereri privitoare la persoane... 710
5. 3. 7. Cereri în cauze maritime şi fluviale... 711
5. 3. 8. Cereri în legătură cu incidentele privind arbitrajul... 712
6. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei... 712
6. 1. Excepţia de necompetenţă... 713
6. 1. 1. Invocare... 713
6. 1. 2. Clasificare... 722
6. 1. 3. Soluţionare... 722
6. 1. 4. Hotărârea de declinare a competenţei. Particularităţi... 726
6. 2. Conflictele de competenţă... 728
6. 2. 1. Cazuri... 728
6. 2. 2. Procedura de soluţionare... 737
6. 3. Prorogarea de competenţă... 741
6. 3. 1. Prorogarea legală de competenţă... 742
6. 3. 2. Prorogarea judecătorească de competenţă... 761
6. 3. 3. Prorogarea convenţională de competenţă... 787
5. ACTELE DE PROCEDURĂ ŞI TERMENELE PROCEDURALE... 793
1. Actele de procedură... 794
1. 1. Noţiune... 794
1. 2. Clasificare... 794
1. 3. Condiţii pentru săvârşirea actelor de procedură... 796
2. Nulitatea actelor de procedură... 803
2. 1. Noţiune. Particularităţi... 803
2. 2. Clasificare... 804
2. 3. Cazuri de nulitate... 806
2. 3. 1. Nulitatea condiţionată de vătămare... 806
2. 3. 2. Nulitatea necondiţionată de vătămare... 814
2. 4. Mijloacele de invocare a nulităţii... 816
2. 4. 1. Excepţia nulităţii. Invocare... 816
2. 4. 2. Actul de procedură prin care este soluţionată excepţia nulităţii... 824
2. 4. 3. Efectele nulităţii... 825
3. Termenele procedurale... 827
3. 1. Noţiune... 827
3. 2. Clasificare... 828
3. 3. Calculul termenelor... 831
3. 4. Durata termenelor procedurale... 837
3. 5. Sancţiunea nerespectării termenului procedural... 844
3. 5. 1. Decăderea... 844
3. 5. 1. 1. Noţiune... 844
3. 5. 1. 2. Condiţiile decăderii... 847
3. 5. 1. 3. Cazurile în care intervine decăderea... 848
3. 5. 1. 4. Cazurile în care nu intervine decăderea... 850
3. 5. 1. 5. Efectele decăderii... 852
3. 5. 2. Anularea... 853
3. 6. Repunerea în termen... 853
6. AMENZI JUDICIARE ŞI DESPĂGUBIRI... 861
1. Amenzi judiciare... 862
2. Despăgubiri... 868
3. Stabilirea amenzii şi despăgubirii... 870
4. Reexaminarea... 873

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0333 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.