Drept procesual civil. Curs de baza pentru licența, seminare și examene

Drept procesual civil. Curs de baza pentru licența, seminare și examene
Preț: 299,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-39-1149-1
Anul publicării: 2023
Pagini: 986

DESCRIERE

Drept procesual civil. Curs de baza pentru licența, seminare și examene - Viorel Mihai Ciobanu, Claudiu Constantin Dinu, Traian Cornel Briciu
 
Cursul, ajuns la cea de-a treia editie, cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile, conform noului Cod de procedura civila, reglementare cu implicatii majore in activitatea intregului sistem judiciar.
 
Lucrarea este impartita in 13 capitole, care, la randul lor, sunt organizate in sectiuni si subsectiuni, pentru o sistematizare cat mai eficienta a institutiilor procesuale analizate si a informatiilor dezvoltate.
 
Lucrarea include, in special in notele de subsol, principalele solutii dezvoltate in practica instantelor si in doctrina cu privire la unele dintre dispozitiile noului Cod. De asemenea, la finalul fiecarui capitol se regasesc intrebari, grile si spete pentru verificarea cunostintelor. Nu in ultimul rand, lucrarea cuprinde modificarile aduse prin Legea nr. 310/2018, precum si alte modificari legislative survenite, impreuna cu unele evolutii ale jurisprudentei.
 
Publicul-ținta. S-a dorit conservarea scopului initial fixat de dl prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, respectiv acela de a pune la dispozitia studentilor un curs suplu, suficient pentru pregatirea examenelor de an, de licenta si a celor nationale, pentru accederea in profesiile juridice.

CUPRINS:

Cuvânt-înainte la ediţia I
Cuvânt-înainte la ediţia a III-a
Bibliografie generală selectivă
Abrevieri
Capitolul I. Consideraţii generale privind procesul civil şi dreptul procesual
civil.
... 33
Secţiunea 1. Procesul civil – mijloc de înfăptuire a justiţiei... 33
1. 1. Forma, materia şi metoda procesului... 33
1. 1. 1. Forma procesului... 33
1. 1. 2. Materia procesului... 36
1. 1. 3. Metoda procesului... 37
1. 2. Definirea procesului civil. Fazele şi etapele pe care le parcurge... 43
1. 3. Exigenţele stabilite de CEDO pentru desfăşurarea unui proces civil
echitabil... 45
Secţiunea a 2-a. Dreptul procesual civil – ramură distinctă a sistemului de
drept... 64
2. 1. Definirea dreptului procesual civil şi caracterele sale. Felul normelor... 64
2. 2. Izvoarele dreptului procesual civil... 70
2. 3. Aplicarea normelor de procedură civilă în timp, în spaţiu şi asupra
persoanelor... 79
Întrebări... 84
Grile şi speţe... 85
Capitolul II. Principii fundamentale ale procesului civil.... 89
Secţiunea 1. Noţiune şi reglementare... 89
Secţiunea a 2-a. Instanţele judecătoreşti sunt stabilite prin lege... 90
Secţiunea a 3-a. Accesul liber la justiţie. Principiul dublului grad de jurisdicţie... 91
Secţiunea a 4-a. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil,
de către o instanţă independentă şi imparţială... 93
Secţiunea a 5-a. Principiul legalităţii... 102
Secţiunea a 6-a. Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor... 104
Secţiunea a 7-a. Principiul contradictorialităţii... 107
Secţiunea a 8-a. Principiul dreptului la apărare... 108
Secţiunea a 9-a. Rolul judecătorului în aflarea adevărului... 110
Secţiunea a 10-a. Principiul disponibilităţii... 113
Secţiunea a 11-a. Principiul egalităţii... 116
Secţiunea a 12-a. Principiul publicităţii... 117
Secţiunea a 13-a. Principiul oralităţii... 118
Secţiunea a 14-a. Obligaţiile părţilor şi terţilor în desfăşurarea procesului... 119
Secţiunea a 15-a. Principiul repartizării aleatorii şi al continuităţii... 120
Secţiunea a 16-a. Principiul nemijlocirii... 123
Secţiunea a 17-a. Medierea şi încercarea de împăcare a părţilor... 124
Secţiunea a 18-a. Limba desfăşurării procesului... 125
Secţiunea a 19-a. Respectul cuvenit justiţiei... 127
Întrebări... 129
Grile şi speţe... 130
Capitolul III. Acţiunea civilă ... 137
Secţiunea 1. Consideraţii generale... 137
1. 1. Definirea acţiunii civile... 137
1. 2. Dreptul la acţiune... 138
1. 3. Elementele acţiunii civile... 139
1. 4. Caracterele acţiunii civile... 142
Secţiunea a 2-a. Condiţii de exercitare ale acţiunii civile... 143
2. 1. Afirmarea unui drept... 144
2. 2. Interesul... 146
2. 3. Capacitatea procesuală... 147
2. 4. Calitatea procesuală... 153
Secţiunea a 3-a. Clasificarea acţiunilor civile... 161
3. 1. Consideraţii preliminare... 161
3. 2. Acţiuni în realizare, în constatare şi în constituire... 161
3. 3. Acţiuni personale, reale şi mixte... 164
3. 4. Acţiuni principale, adiţionale, accesorii şi incidentale... 166
Întrebări... 167
Grile şi speţe... 168
Capitolul IV. Participanţii la procesul civil ... 177
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare... 177
Secţiunea a 2-a. Instanţa judecătorească... 177
2. 1. Noţiunea de „instanţă”. Sinteză privind organizarea judiciară şi
judecătorii... 177
2. 2. Rolul şi poziţia instanţei în proces... 180
2. 3. Compunerea instanţei... 182
2. 4. Constituirea instanţei... 183
2. 5. Incompatibilitatea... 185
2. 6. Alte incidente referitoare la alcătuirea instanţei... 198
Secţiunea a 3-a. Părţile... 198
3. 1. Precizări preliminare. Poziţia procesuală a părţilor... 198
3. 2. Coparticiparea procesuală... 199
3. 3. Drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor. Exercitarea abuzivă a
drepturilor... 201
3. 4. Participarea terţilor în procesul civil... 203
3. 4. 1. Intervenţia voluntară... 203
3. 4. 2. Intervenţia forţată... 212
3. 4. 2. 1. Chemarea în judecată a altei persoane... 212
3. 4. 2. 2. Chemarea în garanţie... 215
3. 4. 2. 3. Arătarea titularului dreptului... 221
3. 4. 2. 4. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane... 222
3. 5. Reprezentarea părţilor în judecată... 228
3. 5. 1. Reguli din noul Cod... 228
3. 6. Asistenţa judiciară în procesul civil... 234
Secţiunea a 4-a. Participarea procurorului în procesul civil... 238
4. 1. Sinteză privind organizarea Ministerului Public... 238
4. 2. Poziţia procurorului în proces... 239
4. 3. Modalităţile de participare... 242
Întrebări... 243
Grile şi speţe... 245
Capitolul V. Competenţa ... 261
Secţiunea 1. Noţiune şi clasificare... 261
Secţiunea a 2-a. Competenţa internă... 263
2. 1. Competenţa materială... 263
2. 1. 1. Noţiune şi factori de determinare... 264
2. 1. 2. Competenţa materială a judecătoriei... 265
2. 1. 3. Competenţa materială a tribunalului... 276
2. 1. 4. Competenţa materială a curţii de apel... 278
2. 1. 5. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie... 279
2. 1. 6. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii... 281
2. 1. 7. Repartizarea pe secţii sau complete specializate („competenţa
specializată”)... 287
2. 2. Competenţa teritorială... 289
2. 2. 1. Noţiune şi factori de determinare... 289
2. 2. 2. Competenţa teritorială de drept comun... 291
2. 2. 3. Competenţa teritorială alternativă (facultativă)... 294
2. 2. 4. Competenţa teritorială exclusivă (excepţională)... 298
2. 3. Reguli speciale privind stabilirea competenţei... 302
2. 3. 1. Competenţa în cazul cererilor accesorii, adiţionale şi incidentale... 302
2. 3. 2. Competenţa în cazul apărărilor şi incidentelor procedurale... 303
2. 3. 3. Competenţa facultativă... 304
2. 4. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei... 306
2. 4. 1. Excepţia de necompetenţă... 306
2. 4. 2. Conflictele de competenţă... 310
2. 4. 3. Litispendenţa... 312
2. 4. 4. Conexitatea... 314
2. 4. 5. Delegarea instanţei... 316
2. 4. 6. Strămutarea procesului... 316
2. 5. Prorogarea de competenţă... 318
2. 5. 1. Noţiune şi feluri... 318
2. 5. 2. Prorogarea legală. Enumerare... 319
2. 5. 3. Prorogarea judecătorească. Enumerare... 321
2. 5. 4. Prorogarea convenţională (voluntară). Cazuri şi condiţii... 321
Secţiunea a 3-a. Competenţa internaţională... 323
3. 1. Reguli aplicabile în absenţa unui tratat... 323
3. 2. Existenţa unui tratat internaţional... 328
Întrebări... 328
Grile şi speţe... 329
Capitolul VI. Actele de procedură şi termenele procedurale..... 344
Secţiunea 1. Actele de procedură... 344
1. 1. Noţiune şi clasificare... 344
1. 2. Condiţiile pentru îndeplinirea actelor de procedură... 346
1. 3. Dispoziţii generale şi comune privind forma cererilor... 347
1. 3. 1. Cerinţe intrinseci şi extrinseci... 347
1. 3. 2. Numărul de exemplare... 350
1. 3. 3. Cererea greşit denumită... 350
Secţiunea a 2-a. Termenele procedurale... 351
2. 1. Definirea şi stabilirea termenelor... 351
2. 2. Clasificarea termenelor... 352
2. 3. Calculul termenelor... 353
2. 4. Durata termenelor... 355
Secţiunea a 3-a. Sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor referitoare la actele
de procedură şi la termenele procedurale... 357
3. 1. Nulitatea actelor de procedură... 358
3. 2. Decăderea şi repunerea în termen... 363
3. 3. Amenzi judiciare şi despăgubiri... 367
Întrebări... 369
Grile şi speţe... 370
Capitolul VII. Judecata în primă instanţă ... 378
Secţiunea 1. Etapa scrisă... 378
1. 1. Dreptul de a sesiza instanţa... 378
1. 2. Proceduri prealabile sesizării instanţei... 379
1. 3. Cererea de chemare în judecată... 382
1. 3. 1. Cuprinsul cererii de chemare în judecată... 382
1. 3. 2. Timbrarea cererii de chemare în judecată... 385
1. 3. 3. Înregistrarea cererii şi constituirea dosarului. Registre ale instanţei... 387
1. 3. 4. Efectele cererii de chemare în judecată... 388
1. 3. 5. Verificarea şi regularizarea cererii. Reprezentarea judiciară în caz
de coparticipare procesuală... 390
1. 3. 6. Fixarea primului termen de judecată... 394
1. 3. 7. Măsuri pentru pregătirea judecăţii... 394
1. 3. 8. Modificarea cererii de chemare în judecată... 395
1. 4. Întâmpinarea... 397
1. 5. Cererea reconvenţională... 398
1. 6. Măsurile asigurătorii şi provizorii... 401
1. 6. 1. Sechestrul asigurător... 401
1. 6. 2. Poprirea asigurătorie... 404
1. 6. 3. Sechestrul judiciar... 405
1. 6. 4. Măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală... 407
1. 7. Citarea şi comunicarea actelor de procedură... 409
1. 7. 1. Reguli generale. Termenul în cunoştinţă. Preschimbarea
termenului... 409
1. 7. 2. Cuprinsul citaţiei... 410
1. 7. 3. Organe competente pentru comunicare şi modalităţile de
comunicare... 411
1. 7. 4. Locul citării. Obligaţia alegerii locului citării. Schimbarea locului
citării... 413
1. 7. 5. Termenul pentru înmânarea citaţiei. Invocarea şi înlăturarea
neregularităţilor... 417
1. 7. 6. Înmânarea citaţiilor şi a altor acte de procedură... 417
1. 7. 7. Procedura de comunicare. Dovada comunicării... 418
1. 7. 8. Citarea prin publicitate. Afişarea... 422
1. 7. 9. Reguli pentru comunicare în alte ţări... 424
Secţiunea a 2-a. Etapa cercetării şi a dezbaterilor... 425
2. 1. Şedinţa de judecată... 425
2. 1. 1. Activitatea premergătoare şedinţei... 425
2. 1. 2. Conducerea şi poliţia şedinţei... 426
2. 1. 3. Principalele momente în desfăşurarea şedinţei... 427
2. 1. 4. Primul termen la care părţile sunt legal citate... 430
2. 1. 5. Activitatea ulterioară şedinţei. Încheierile de şedinţă... 432
2. 2. Cercetarea procesului... 434
2. 3. Excepţiile procesuale... 437
2. 3. 1. Apărări şi excepţii. Definirea excepţiilor procesuale... 437
2. 3. 2. Clasificarea excepţiilor procesuale... 439
2. 3. 3. Reguli privind soluţionarea excepţiilor... 442
2. 3. 4. Caracteristicile excepţiilor procesuale... 443
2. 4. Probele în procesul civil... 445
2. 4. 1. Consideraţii generale privind probele... 445
2. 4. 1. 1. Noţiune şi clasificare... 445
2. 4. 1. 2. Sediul materiei... 446
2. 4. 1. 3. Enumerare. Convenţii asupra probelor... 447
2. 4. 1. 4. Sarcina probei, obiectul probei şi subiectul probei... 448
2. 4. 1. 5. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi
aprecierea probelor... 450
2. 4. 1. 6. Asigurarea probelor... 456
2. 4. 2. Proba prin înscrisuri... 458
2. 4. 2. 1. Noţiune şi clasificare... 458
2. 4. 2. 2. Înscrisurile autentice... 459
2. 4. 2. 3. Înscrisurile sub semnătură privată... 461
2. 4. 2. 4. Înscrisurile pe suport informatic... 463
2. 4. 2. 5. Înscrisurile în formă electronică... 464
2. 4. 2. 6. Registrele profesioniştilor... 465
2. 4. 2. 7. Regimul altor înscrisuri... 466
2. 4. 2. 8. Administrarea probei cu înscrisuri... 467
2. 4. 2. 9. Verificarea înscrisurilor... 469
2. 4. 3. Proba cu martori... 473
2. 4. 3. 1. Admisibilitatea probei cu martori... 473
2. 4. 3. 2. Cine poate fi martor în procesul civil?... 476
2. 4. 3. 3. Administrarea probei cu martori... 477
2. 4. 3. 4. Aprecierea probei cu martori... 480
2. 4. 4. Prezumţiile... 481
2. 4. 4. 1. Noţiune şi clasificare... 481
2. 4. 4. 2. Prezumţiile legale... 482
2. 4. 4. 3. Prezumţiile judiciare... 484
2. 4. 5. Expertiza... 485
2. 4. 5. 1. Noţiune. Propunerea, admisibilitatea şi încuviinţarea
expertizei... 485
2. 4. 5. 2. Numirea expertului... 487
2. 4. 5. 3. Administrarea expertizei... 488
2. 4. 5. 4. Raportul de expertiză şi forţa lui probantă... 489
2. 4. 6. Mijloacele materiale de probă... 491
2. 4. 7. Cercetarea la faţa locului... 493
2. 4. 8. Mărturisirea... 494
2. 4. 8. 1. Noţiune. Felurile mărturisirii. Admisibilitate... 494
2. 4. 8. 2. Interogatoriul... 495
2. 4. 9. Administrarea probelor de către avocaţi/consilieri juridici... 497
2. 5. Dezbaterea în fond a procesului... 501
2. 6. Alte incidente procedurale ce pot apărea în cursul judecăţii... 501
2. 6. 1. Suspendarea procesului... 501
2. 6. 1. 1. Noţiune şi feluri... 501
2. 6. 1. 2. Suspendarea voluntară... 502
2. 6. 1. 3. Suspendarea de drept... 504
2. 6. 1. 3. 1. Cazuri prevăzute de art. 412... 504
2. 6. 1. 3. 2. Alte cazuri de suspendare de drept... 507
2. 6. 1. 4. Suspendarea facultativă... 508
2. 6. 1. 4. 1. Cazuri prevăzute de art. 413... 508
2. 6. 1. 4. 2. Alte cazuri de suspendare facultativă... 509
2. 6. 1. 5. Procedura şi efectele suspendării... 511
2. 6. 2. Perimarea cererii... 513
2. 6. 2. 1. Noţiune şi natură juridică... 513
2. 6. 2. 2. Domeniul de aplicare... 514
2. 6. 2. 3. Termenul de perimare... 515
2. 6. 2. 4. Constatarea perimării... 517
2. 6. 2. 5. Efectele perimării... 518
2. 6. 3. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor... 519
2. 6. 3. 1. Justificare şi enumerare... 519
2. 6. 3. 2. Renunţarea... 520
2. 6. 3. 2. 1. Renunţarea la judecată... 520
2. 6. 3. 2. 2. Renunţarea la dreptul subiectiv pretins... 522
2. 6. 3. 3. Achiesarea... 523
2. 6. 3. 3. 1. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului... 523
2. 6. 3. 3. 2. Achiesarea la hotărârea pronunţată... 524
2. 6. 3. 4. Tranzacţia... 525
Secţiunea 3. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii... 528
3. 1. Deliberarea şi pronunţarea... 528
3. 2. Hotărârea judecătorească... 531
3. 2. 1. Noţiune... 531
3. 2. 2. Clasificarea hotărârilor... 531
3. 2. 3. Redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârilor... 534
3. 2. 4. Termenul de graţie... 538
3. 2. 5. Cheltuielile de judecată... 539
3. 2. 6. Efectele hotărârii judecătoreşti... 544
3. 2. 7. Executarea provizorie a hotărârii de primă instanţă... 550
3. 2. 8. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii... 552
3. 2. 8. 1. Îndreptarea... 552
3. 2. 8. 2. Lămurirea... 553
3. 2. 8. 3. Completarea... 555
3. 2. 8. 4. Aspecte comune... 555
Întrebări... 556
Grile şi speţe... 558
Capitolul VIII. Căile de atac... 592
Secţiunea 1. Consideraţii generale... 592
1. 1. Importanţa şi rolul căilor de atac... 592
1. 2. Clasificarea căilor de atac... 593
1. 3. Reguli generale şi comune privind căile de atac... 595
Secţiunea a 2-a. Apelul... 601
2. 1. Caracterizare. Sediul materiei... 601
2. 2. Obiectul apelului... 601
2. 3. Felurile apelului... 602
2. 4. Subiectele apelului... 606
2. 5. Sesizarea instanţei de apel... 608
2. 5. 1. Instanţa competentă... 608
2. 5. 2. Termenul de apel... 609
2. 5. 3. Cererea de apel... 611
2. 5. 3. 1. Cuprinsul cererii de apel. Timbrarea apelului... 611
2. 5. 3. 2. Efectele cererii de apel... 613
2. 5. 3. 3. Depunerea cererii de apel şi pregătirea dosarului de apel... 620
2. 6. Procedura prealabilă la instanţa de apel... 621
2. 7. Judecarea apelului... 623
2. 8. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de apel... 624
2. 9. Principiul non reformatio in peius... 626
Secţiunea a 3-a. Recursul... 627
3. 1. Sediul materiei. Caracterizare. Instanţa competentă... 627
3. 2. Obiectul recursului. Felurile recursului... 629
3. 3. Subiectele recursului... 630
3. 4. Termenul de recurs... 631
3. 5. Cererea de recurs şi efectele ei. Motivarea recursului... 631
3. 6. Depunerea recursului şi pregătirea dosarului de recurs... 636
3. 7. Motivele de casare... 636
3. 8. Procedura de filtrare a recursurilor la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie... 640
3. 9. Judecarea recursului... 642
3. 10. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs... 643
3. 11. Efectele casării şi judecata în fond după casare. Aplicarea principiului
non reformatio in peius... 645
Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare... 646
4. 1. Sediul materiei. Caracterizare. Feluri... 646
4. 2. Contestaţia în anulare obişnuită... 647
4. 3. Contestaţia în anulare specială... 648
4. 4. Sesizarea instanţei competente... 653
4. 5. Reguli privind judecata... 654
Secţiunea a 5-a. Revizuirea... 655
5. 1. Caracterizare. Sediul materiei. Obiect... 655
5. 2. Motivele de revizuire... 658
5. 3. Sesizarea instanţei competente... 666
5. 4. Reguli privind judecata... 669
Întrebări... 673
Grile şi speţe... 674
Capitolul IX. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare... 690
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare... 690
Secţiunea a 2-a. Recursul în interesul legii... 690
2. 1. Caracterizare şi rolul său... 690
2. 2. Caracteristicile recursului în interesul legii... 691
Secţiunea a 3-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept... 692
3. 1. Situaţii în care se poate face... 692
3. 2. Particularităţile procedurii... 693
Întrebări... 694
Grile... 694
Capitolul X. Proceduri speciale... 696
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare... 696
Secţiunea a 2-a. Procedura necontencioasă judiciară... 697
2. 1. Sediul materiei şi domeniul de aplicare... 697
2. 2. Reguli privind soluţionarea cererii... 697
Secţiunea a 3-a. Procedura divorţului... 699
3. 1. Condiţiile în care se poate cere desfacerea căsătoriei prin divorţ. Sediul
materiei... 699
3. 2. Sesizarea instanţei de divorţ. Cererea reconvenţională. Cereri accesorii... 700
3. 3. Dispoziţii comune privind procedura divorţului... 705
3. 4. Particularităţi în cazul unor categorii de divorţuri... 707
3. 5. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură
notarială... 710
Secţiunea a 4-a. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale.
Încuviinţarea mandatului de ocrotire... 713
4. 1. Sediul materiei. Persoanele care pot intra sub incidenţa prezentei
proceduri. Legitimare activă... 713
4. 2. Instanţa competentă şi sesizarea ei. Măsurile prealabile... 715
4. 3. Reguli privind judecata... 718
4. 4. Instanţa competentă. Calitate procesuală. Înscrisuri anexate cererii... 722
4. 5. Măsuri prealabile judecării cererii... 723
4. 6. Reguli privind soluţionarea cererii... 723
Secţiunea a 5-a. Procedura de declarare a morţii... 725
5. 1. Sediul materiei. Cazul general şi cazuri speciale. Calitate procesuală
activă... 725
5. 2. Sesizarea instanţei competente. Măsuri aplicabile... 726
5. 3. Reguli privind judecata... 727
5. 4. Nulitatea hotărârii şi rectificarea datei morţii... 729
Secţiunea a 6-a. Procedura partajului judiciar... 730
6. 1. Sediul materiei. Cazurile în care se recurge la partajul judiciar... 730
6. 2. Sesizarea instanţei competente... 731
6. 3. Procedura propriu-zisă... 736
6. 4. Hotărârea de partaj... 739
Secţiunea a 7-a. Procedura ordonanţei preşedinţiale... 740
7. 1. Sediul materiei. Condiţii de admisibilitate... 740
7. 2. Reguli privind judecata şi hotărârea pronunţată... 747
7. 3. Aplicaţii ale procedurii... 752
Secţiunea a 8-a. Cererile posesorii... 753
8. 1. Sediul materiei. Justificarea lor... 753
8. 2. Legitimare procesuală activă şi pasivă... 754
8. 3. Condiţii pentru exercitarea acţiunilor posesorii. Termenul de
exercitare şi reguli privind judecata... 755
8. 4. Măsuri pentru conservarea bunului posedat... 756
Secţiunea a 9-a. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii... 756
9. 1. Sediul materiei. Noţiune. Condiţii de valabilitate... 756
9. 2. Procedura ofertei de plată şi efectele ei... 758
Secţiunea a 10-a. Procedura ordonanţei de plată... 760
10. 1. Sediul materiei. Domeniul de aplicare. Somarea debitorului... 760
10. 2. Instanţa competentă şi sesizarea ei... 762
10. 3. Reguli privind judecata. Durata procedurii... 763
10. 4. Cererea în anulare. Titlu executoriu... 764
Secţiunea a 11-a. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă... 765
11. 1. Sediul materiei. Domeniul de aplicare. Caracterul alternativ... 765
11. 2. Instanţa competentă şi declanşarea procedurii... 766
11. 3. Desfăşurarea procedurii... 767
11. 4. Soluţionarea cererii. Căile de atac... 768
Secţiunea a 12-a. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept... 768
12. 1. Sediul materiei. Domeniul de aplicare. Caracterul facultativ... 768
12. 2. Reguli privind competenţa şi citarea... 771
12. 3. Notificarea locatarului şi ocupantului. Evacuarea voluntară... 772
12. 4. Reguli privind procedura de evacuare judiciară... 775
12. 5. Dispoziţii speciale privind evacuarea... 780
Secţiunea a 13-a. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în
temeiul uzucapiunii... 781
13. 1. Sediul materiei. Domeniul de aplicare... 781
13. 2. Sesizarea instanţei competente... 783
13. 3. Reguli privind judecata şi căile de atac... 786
13. 4. Înscrierea în cartea funciară a dreptului uzucapat... 787
Secţiunea a 14-a. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute... 788
14. 1. Sediul materiei. Distincţii... 788
14. 2. Refacerea dosarelor sau înscrisurilor în cauzele în curs de soluţionare... 789
14. 3. Refacerea hotărârilor dispărute... 789
Secţiunea a 15-a. Cauţiunea judiciară... 791
15. 1. Stabilirea cauţiunii şi depunerea ei... 791
15. 2. Procedura de stabilire a cauţiunii. Restituirea acesteia... 792
Întrebări... 793
Grile şi speţe... 794
Capitolul XI. Drept execuţional civil.... 802
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind executarea silită... 802
1. 2. Participanţii la executarea silită... 804
1. 3. Sinteză privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor
judecătoresc... 810
1. 3. 1. Rolul executorilor judecătoreşti. Condiţii necesare pentru a fi
executor. Biroul executorului judecătoresc... 810
1. 3. 2. Competenţa executorilor judecătoreşti. Conexarea executărilor... 811
1. 3. 3. Recuzarea executorilor... 813
1. 3. 4. Încetarea calităţii de executor. Suspendarea exercitării funcţiei... 813
1. 3. 5. Drepturile şi îndatoririle executorilor... 814
1. 3. 6. Reguli privind răspunderea disciplinară... 815
1. 3. 7. Structurile organizatorice şi de conducere ale profesiei... 815
1. 4. Modalităţile de executare şi obiectul executării... 818
1. 5. Pornirea şi încetarea executării silite. Incidente în cursul executării... 821
1. 6. Contestaţia la executare... 831
1. 7. Depunerea cu afectaţiune specială... 839
1. 8. Întoarcerea executării... 840
Secţiunea a 2-a. Executarea silită directă... 842
2. 1. Noţiune. Dispoziţii generale... 842
2. 2. Predarea silită a bunurilor mobile... 843
2. 3. Predarea silită a bunurilor imobile... 847
2. 4. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face. Dispoziţii
comune... 849
2. 5. Executarea hotărârilor referitoare la minori sau la măsuri privitoare
la minori... 851
Secţiunea a 3-a. Executarea silită indirectă... 853
3. 1. Urmărirea silită mobiliară... 853
3. 1. 1. Sediul materiei. Noţiune... 853
3. 1. 2. Identificarea şi sechestrarea bunurilor... 854
3. 1. 3. Valorificarea bunurilor... 855
3. 1. 4. Remiterea sau distribuirea sumei... 857
3. 2. Poprirea... 859
3. 2. 1. Sediul materiei. Noţiune. Subiectele popririi... 859
3. 2. 2. Înfiinţarea popririi. Obligaţiile terţului poprit... 861
3. 2. 3. Validarea popririi... 862
3. 2. 4. Desfiinţarea popririi... 865
3. 3. Urmărirea fructelor neculese şi a fructelor prinse de rădăcini... 865
3. 3. 1. Sediul materiei. Condiţii... 865
3. 3. 2. Vânzarea bunurilor... 865
3. 4. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor... 866
3. 4. 1. Sediul materiei. Noţiune... 866
3. 4. 2. Reguli privind cererea de urmărire şi încuviinţare a executării... 866
3. 4. 3. Predarea bunurilor administratorului-sechestru. Atribuţiile
acestuia... 867
3. 4. 4. Încetarea urmăririi... 867
3. 5. Urmărirea silită imobiliară... 868
3. 5. 1. Sediul materiei. Noţiune... 868
3. 5. 2. Cererea de urmărire şi încuviinţarea acesteia... 868
3. 5. 3. Valorificarea bunurilor... 869
3. 5. 4. Actul de adjudecare... 871
3. 5. 5. Particularităţile vânzării... 872
3. 5. 6. Remiterea sau distribuirea sumei... 873
Întrebări... 873
Grile şi speţe... 874
Capitolul XII. Arbitrajul.... 881
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind arbitrajul... 881
1. 1. Sediul materiei... 881
1. 2. Domeniul de aplicare... 882
1. 3. Caracteristici... 883
Secţiunea a 2-a. Convenţia arbitrală... 884
2. 1. Forma scrisă. Felurile convenţiei... 884
2. 2. Clauza compromisorie... 886
2. 3. Compromisul... 886
2. 4. Efectele convenţiei... 886
Secţiunea a 3-a. Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral... 888
3. 1. Cine poate fi arbitru. Numărul arbitrilor... 888
3. 2. Numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor. Recuzarea... 888
3. 3. Răspunderea arbitrilor... 890
Secţiunea a 4-a. Sesizarea tribunalului arbitral. Acte de procedură. Locul
arbitrajului... 890
4. 1. Cererea de arbitrare... 890
4. 2. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională... 891
4. 3. Comunicarea actelor de procedură... 892
4. 4. Locul arbitrajului... 892
Secţiunea a 5-a. Procedura arbitrală... 892
5. 1. Fixarea termenului şi regulile după care se face judecata... 892
5. 2. Limba în care se desfăşoară litigiul... 893
5. 3. Reprezentarea şi asistarea... 893
5. 4. Probele în litigiile arbitrale... 894
5. 5. Excepţii... 894
5. 6. Măsuri asigurătorii şi provizorii... 895
5. 7. Încheierile de şedinţă... 895
Secţiunea a 6-a. Termenul arbitrajului. Hotărârea arbitrală... 896
6. 1. Termenul arbitrajului... 896
6. 2. Deliberarea... 896
6. 3. Hotărârea arbitrală şi comunicarea ei... 897
6. 4. Cheltuielile arbitrale... 898
6. 5. Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii arbitrale... 899
6. 6. Păstrarea dosarului... 899
Secţiunea a 7-a. Desfiinţarea hotărârii arbitrale... 900
7. 1. Acţiunea în anulare. Motive... 900
7. 2. Termen de exercitare şi competenţă de soluţionare... 901
Secţiunea a 8-a. Reguli generale privind arbitrajul instituţionalizat... 901
Secţiunea a 9-a. Arbitrajul internaţional... 903
9. 1. Când arbitrajul este internaţional. Dispoziţii aplicabile... 903
9. 2. Reguli privind convenţia arbitrală şi arbitrii. Dreptul aplicabil... 903
9. 3. Particularităţi privind procedura... 904
Secţiunea a 10-a. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine... 905
10. 1. Sediul materiei... 905
10. 2. Solicitarea recunoaşterii şi executării. Suspendarea cererii... 905
10. 3. Cazuri în care se poate respinge cererea de recunoaştere şi executare... 906
10. 4. Particularităţi privind judecata... 906
Întrebări... 907
Grile şi speţe... 907
Capitolul XIII. Drept notarial... 912
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind instituţia notariatului... 912
1. 1. Justificarea activităţii notariale... 912
1. 2. Naşterea şi evoluţia instituţiei notariatului. Sediul materiei... 914
1. 3. Organele care îndeplinesc activitatea notarială şi competenţa lor... 915
1. 3. 1. Competenţa notarului public... 916
1. 3. 2. Competenţa altor instituţii... 918
Secţiunea a 2-a. Organizarea activităţii notarilor publici... 919
2. 1. Organizarea şi funcţionarea birourilor notarilor publici şi a societăţii
profesionale notariale. Arhiva şi evidenţa activităţii... 919
2. 2. Numirea ca notar. Încetarea calităţii. Suspendarea din exerciţiul
funcţiei... 921
2. 2. 1. Numirea ca notar public. Incompatibilităţi... 921
2. 2. 2. Notarul stagiar... 924
2. 2. 3. Încetarea şi suspendarea calităţii de notar public... 925
2. 3. Organele reprezentative ale notarilor publici... 926
2. 3. 1. Camera Notarilor Publici... 926
2. 3. 2. Uniunea Naţională a Notarilor Publici... 930
2. 4. Statutul notarilor publici... 938
2. 4. 1. Poziţia notarului public... 938
2. 4. 2. Drepturile notarilor publici... 939
2. 4. 3. Îndatoririle notarilor publici. Răspunderea civilă. Reguli
deontologice... 941
2. 4. 4. Răspunderea disciplinară a notarilor publici... 943
2. 4. 5. Procedura medierii şi arbitrajului pentru soluţionarea litigiilor
interprofesionale... 946
Secţiunea a 3-a. Procedura actelor notariale... 947
3. 1. Reguli comune tuturor actelor notariale... 947
3. 1. 1. Constatarea identităţii, domiciliului şi capacităţii părţilor... 947
3. 1. 2. Redactarea înscrisurilor şi îndeplinirea actelor notariale... 948
3. 1. 3. Încheierea de constatare a actului notarial sau de respingere.
Îndreptarea şi completarea lui... 951
3. 2. Autentificarea actelor... 952
3. 2. 1. Precizări privind actele autentice notariale... 952
3. 2. 2. Identificarea părţilor şi luarea consimţământului... 953
3. 2. 3. Autentificarea testamentelor... 954
3. 2. 4. Întocmirea actului autentic şi efectele sale... 956
3. 3. Procedura succesorală... 957
3. 3. 1. Deschiderea procedurii. Competenţa. Efectuarea inventarului... 957
3. 3. 2. Înregistrarea cauzei succesorale şi citarea părţilor... 959
3. 3. 3. Atribuţiile notarului... 959
3. 3. 4. Suspendarea procedurii succesorale notariale... 960
3. 3. 5. Încheierile întocmite de notar... 961
3. 3. 6. Certificatele eliberate de notar... 962
3. 3. 7. Procedura lichidării pasivului succesoral... 964
3. 4. Procedura apostilei şi supralegalizării actelor notariale... 966
3. 5. Legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor... 966
3. 6. Dare de dată certă înscrisurilor... 967
3. 7. Certificarea unor fapte... 967
3. 8. Legalizarea copiilor după înscrisuri... 968
3. 9. Alte proceduri... 969
A. Efectuarea şi legalizarea traducerilor... 969
B. Primirea în depozit de înscrisuri şi documente... 969
C. Acte de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin... 969
D. Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale... 969
E. Reconstituirea actelor originale... 970
3. 10. Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale... 970
3. 10bis. Procedura numirii asistentului pentru încheierea actelor juridice... 971
3. 11. Controlul activităţii notariale... 972
Întrebări... 973
Grile şi speţe... 974
 
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0368 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.