Drept civil. Teoria generală (Vol. I. Teoria dreptului civil) - Marian Nicolae

Drept civil. Teoria generală (Vol. I. Teoria dreptului civil) - Marian Nicolae
Preț: 168,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-8892-06-1
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 672
Categoria: Drept

DESCRIERE

Drept civil. Teoria generală (Vol. I. Teoria dreptului civil) - Marian Nicolae
 
Prezentul curs de teorie generală a dreptului civil abordează, într-o manieră originală și completă, pe baza unei vaste și cuprinzătoare bibliografii române și străine, fundamentele dreptului civil în două volume corespunzătoare celor două părți în care este structurată această lucrare: Teoria dreptului civil și Teoria drepturilor subiective civile.

Primul volum, intitulat sugestiv, “Teoria dreptului civil”, este destinat analizei sistematice a fundamentelor dreptului civil obiectiv, respectiv noțiunea și autonomia dreptului civil, izvoarele dreptului civil, aplicarea în timp și spațiu a normelor juridice civile, precum și interpretarea izvoarelor dreptului civil.
 
CUPRINS:

Argumentum
Abrevieri
Titlul I. Caracterizare generală a dreptului civil... 1
Capitolul I. Noțiunea dreptului civil... 1
Secțiunea I. Noțiunea și specificul dreptului civil... 1
§1. Definiție și terminologie... 1
A. Definiția dreptului civil... 1
1. Precizări prealabile... 1
2. Definiții ale dreptului civil formulate în literatura de specialitate... 8
3. Definiția propusă. Elementele definitorii... 12
B. Terminologie... 14
4. „Drept civil”, „drept privat” sau „drept privat general”?... 14
5. Sintagma reținută... 14
§2. Trăsăturile specifice ale dreptului civil... 17
6. Enumerare... 17
7. Dreptul civil este un drept autonom... 18
8. Dreptul civil este un drept general... 19
9. Dreptul civil este un drept ordinar... 19
10. Dreptul civil este un drept dispozitiv... 19
11. Dreptul civil este un drept finalist... 19
12. Dreptul civil este un drept pluralist... 20
13. Dreptul civil este un drept transnațional... 21
Secțiunea a II-a. Obiectul și conținutul dreptului civil... 22
§1. Obiectul dreptului civil... 22
14. Prevederile Codului civil privitoare la obiectul dreptului civil... 22
15. Raporturile patrimoniale și raporturile nepatrimoniale... 22
16. Raporturile simple și raporturile mixte... 24
§2. Conținutul dreptului civil... 24
17. Precizări prealabile... 24
18. Dreptul civil în literatura juridică socialistă... 25
19. Dreptul civil în literatura juridică postdecembristă... 26
20. Problema dreptului civil în sistemul Noului Cod civil... 27
Capitolul II. Autonomia dreptului civil... 32
Secțiunea I. Noțiuni generale... 32
§1. Sistemul dreptului și diviziunea dreptului român... 32
21. Precizări prealabile... 32
22. Drepturi de ramuri şi drepturi de reţea... 33
23. Drept public şi drept privat... 40
24. Drept comun (general) şi drept special (particular)... 52
§2. Autonomia dreptului (în general) și autonomia „în” drept (în particular)... 66
25. Precizări prealabile... 66
26. Definiţie şi terminologie... 70
27. Condițiile autonomiei juridice... 72
28. Formele (modalitățile) autonomiei juridice... 76
Secțiunea a II-a. Autonomia juridică a dreptului civil... 79
§1. Preliminarii... 79
29. Datele problemei... 79
30. Plan... 80
§2. Autonomia materială și legislativă a dreptului civil... 81
31. Dreptul civil este un sistem juridic având un obiect propriu
de reglementare... 81
32. Dreptul civil este un sistem juridic guvernat de principii
generale specifice... 81
33. Dreptul civil este un sistem juridic perfect... 82
34. Dreptul civil are izvoare juridice proprii, distincte
de alte drepturi... 82
§3. Autonomia științifică a dreptului civil... 83
35. Autonomia epistemologică a dreptului civil... 83
36. Autonomia didactică a dreptului civil... 90
Secțiunea a III-a. Delimitarea dreptului civil... 93
§1. Necesitatea și utilitatea delimitării dreptului civil... 93
37. Necesitatea delimitării dreptului civil... 93
38. Utilitatea delimitării dreptului civil... 94
§2. Criterii de delimitare... 95
39. Enumerare... 95
40. Analiză... 95
§3. Delimitarea dreptului civil față de alte ramuri de drept... 102
41. Precizări prealabile... 102
42. Dreptul civil și dreptul constituțional... 103
43. Dreptul civil și dreptul administrativ... 115
44. Dreptul civil şi dreptul financiar public... 128
45. Dreptul civil și dreptul securității sociale... 130
46. Dreptul civil şi dreptul procesual civil... 132
47. Dreptul civil şi dreptul penal (substanțial și procesual)... 138
48. Dreptul civil şi dreptul internațional privat... 144
Capitolul III. Rolul dreptului civil... 146
Secțiunea I. Importanța dreptului civil... 146
§1. Datele problemei... 146
49. Precizări prealabile... 146
§2. Plan de studiu... 146
50. Plan... 146
Secțiunea a II-a. Rolul dreptului civil în sistemul dreptului românesc... 147
§1. Preliminarii... 147
51. Rolul dreptului civil ca ramură a dreptului românesc... 147
52. Rolul dreptului civil în raport cu alte drepturi... 147
§2. Rolul de drept comun al dreptului civil în raport cu alte ramuri
ale dreptului... 147
53. Precizări prealabile... 147
54. Sedes materiæ... 148
55. Conținutul rolului de drept comun al dreptului civil
în raport cu alte ramuri ale dreptului românesc... 151
§3. Rolul de drept alternativ sau exclusiv al dreptului civil român
în raport cu alte drepturi civile... 156
56. Precizări prealabile... 156
57. Aplicarea alternativă a dreptului civil român... 156
58. Aplicarea exclusivă a dreptului civil român... 157
Secțiunea a III-a. Rolul dreptului civil în știința dreptului românesc... 157
§1. Preliminarii... 157
59. Datele problemei... 157
§2. Rolul științei dreptului civil... 158
60. Precizări prealabile... 158
61. Excursus. Știința civilă în Roma antică... 159
62. Știința civilă astăzi... 165
§3. Dreptul civil în știința dreptului românesc... 168
63. Dreptul civil este „știința comună” a dreptului românesc... 168
64. Dreptul civil este „școala” de formare a juriștilor... 168
§4. Dreptul civil român și dreptul comparat... 169
65. Precizări prealabile... 169
66. Rolul dreptului civil comparat... 171
Titlul II. Izvoarele dreptului civil... 173
Capitolul I. Noțiuni generale... 173
Secțiunea I. Noțiunea izvoarelor dreptului civil... 173
§1. Noțiunea de „izvor al dreptului civil”... 173
67. Sensurile expresiei „izvor de drept” (în general)... 173
68. Sensurile expresiei „izvor de drept civil”... 174
§2. Formele de exprimare a izvoarelor dreptului... 175
69. Actele normative... 175
70. Practicile consuetudinare... 178
Secțiunea a II-a. Reglementarea izvoarelor dreptului civil... 179
§1. Cadrul legislativ... 179
71. Precizări prealabile... 179
72. Sedes generalis... 180
73. Sedes specialis... 183
§2. Natura juridică a dispozițiilor legale privitoare la izvoarele
dreptului civil... 184
74. Datele problemei... 184
75. Dispozițiile legale privitoare la izvoarele dreptului civil
sunt dispoziții constituționale, iar nu civile... 184
Secțiunea a III-a. Clasificarea izvoarelor dreptului civil... 185
76. Criterii de clasificare și categorii de izvoare ale dreptului civil... 185
77. Caracterizarea categoriilor de izvoare de drept civil... 185
Capitolul II. Analiza izvoarelor actuale ale dreptului civil... 189
Secțiunea I. Izvoarele scrise ale dreptului civil. Legea ca izvor
al dreptului civil... 189
§1. Preliminarii... 189
78. Precizări prealabile... 189
79. Noțiunea de „lege”... 189
80. Noțiunea de „lege” în sensul art. 1 din Noul Cod civil... 195
81. Plan... 198
§2. Actele normative românești – izvoare de drept civil... 198
82. Legile civile... 198
§3. Actele normative internaționale și supranaționale –
izvoare de drept civil... 204
83. Tratatele internaționale privitoare la drepturile omului... 204
84. Dreptul Uniunii Europene... 205
Secțiunea a II-a. Izvoarele nescrise ale dreptului civil.
Uzanțele ca izvoare de drept civil... 214
§1. Generalități... 214
85. Definiție și terminologie... 214
86. Utilitatea și caracteristicile uzanțelor... 219
87. Sedes materiæ... 221
§2. Clasificarea uzanțelor... 222
88. Criterii de clasificare și categorii de uzanțe corespunzătoare... 222
89. Delimitarea uzanțelor față de practicile statornicite între părți... 224
§3. Uzanțele – izvoare de drept civil... 224
90. Datele problemei... 224
91. Moduri de abordare în lumina Codului civil din 1864... 224
92. Soluția reținută și furnizată de Noul Cod civil... 230
Secțiunea a III-a. Principiile juridice – izvoare ale dreptului civil... 233
§1. Generalități... 233
93. Definiție și terminologie... 233
94. Rol... 235
95. Caractere juridice... 235
96. Categorii de principii... 236
§2. Principiile dreptului civil... 241
A. Noțiune, consacrare, clasificare... 241
97. Definiție... 241
98. Consacrare... 242
99. Clasificarea principiilor... 242
B. Principiile directoare ale dreptului civil... 246
100. – 1o. Principiul demnității umane... 246
101. – 2o. Principiul autonomiei private (individuale)... 247
102. – 3o. Principiul proprietății... 250
103. – 4o. Principiul bunei-credințe (sincerității și loialității)... 252
104. – 5o. Principiul egalităţii în faţa legii civile... 256
105. – 6o. Principiul recunoașterii și garantării drepturilor
subiective civile și a intereselor legitime ale persoanelor... 258
C. Principiile corectoare ale dreptului civil... 258
106. – 1o. Principiul preeminenței persoanei... 258
107. – 2o. Principiul răspunderii civile... 259
108. – 3o. Principiul îmbinării intereselor individuale, personale,
cu cele generale, obștești (principiul solidarității sociale)... 260
109. – 4o. Principiul încrederii legitime... 261
110. – 5o. Principiul justiției și echității... 264
111. – 6o. Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile
și a intereselor legitime ale persoanelor... 273
§3. Principiile – izvoare primare ale dreptului civil... 274
112. Datele problemei... 274
113. Moduri de abordare în lumina Codului civil din 1864... 274
114. Soluția reținută și furnizată de Noul Cod civil... 276
Capitolul III. Unele probleme speciale privind izvoarele dreptului civil... 277
Secțiunea I. Considerații preliminare... 277
115. Precizări prealabile... 277
116. Plan... 279
Secțiunea a II-a. Problema altor izvoare ale dreptului civil... 279
§1. Datele problemei... 279
117. Precizări prealabile... 279
§2. Bunele moravuri ca izvoare secundare ale dreptului civil... 280
A. Moduri de abordare și rezolvare în lumina Codului civil din 1864... 280
118. Precizări prealabile... 280
119. Moduri de abordare și rezolvare în perioada antebelică
și interbelică, anterioară instaurării comunismului... 280
120. Moduri de abordare și rezolvare în perioada postbelică,
până la Revoluția din Decembrie 1989... 280
121. Moduri de abordare și rezolvare în perioada
postdecembristă și până la Noul Cod civil... 281
B. Moduri de abordare și rezolvare în condițiile Noului Cod civil... 282
122. Punctele de vedere exprimate în privința rolului bunelor
moravuri... 282
123. Soluția reținută. Bunele moravuri sunt izvoare
complementare de drept civil... 282
§3. Practica judiciară (dreptul judiciar) ca izvor secundar al dreptului civil... 285
A. Generalități... 285
124. Precizări prealabile... 285
125. Precizări terminologice... 286
B. Funcțiile judecătorului... 289
126. Enumerare... 289
127. Actele judecătorului... 292
C. Problema rolului creator de drept al practicii judiciare
(dreptului judiciar)... 295
128. Datele problemei... 295
129. Moduri de abordare și rezolvare în perioada antebelică și
interbelică, anterioară instaurării comunismului... 296
130. Moduri de abordare și rezolvare în perioada comunistă,
până la Revoluția din Decembrie 1989... 297
131. Moduri de abordare și rezolvare în perioada postdecembristă
anterioară Noului Cod civil... 298
132. Precizări prealabile... 302
133. Controversa privind practica judiciară ca izvor de drept
civil în lumina Noului Cod civil... 302
134. Soluția reținută. Sunt izvoare de drept civil hotărârile
judecătorești de principiu și practica judiciară constantă
de suplinire a lacunelor sau imperfecțiunilor normative... 308
Secțiunea a III-a. Ierarhia izvoarelor dreptului civil... 314
§1. Controversa privind ierarhia izvoarelor dreptului civil... 314
135. Precizări prealabile... 314
136. Teza prof. Ion și Sergiu Deleanu... 315
137. Teza prof. Ionuț-Florin Popa... 319
§2. Principiul ierarhiei izvoarelor dreptului civil... 323
A. Cadrul legislativ... 323
138. Precizări prealabile... 323
139. Sedes materiæ... 324
B. Principiul supremației legii... 325
140. Caracterizare generală... 325
C. Ordinea izvoarelor de drept civil... 326
141. Prezentare generală... 326
142. Legea este izvorul exclusiv de drept civil în măsura în care
este imperativă sau prohibitivă și nu conține vreo rezervă
în sensul aplicării uzanțelor... 328
143. În lipsa dispozițiilor legale imperative sau prohibitive, uzanțele
normative prevalează față de dispozițiile legale dispozitive... 328
144. Analogia legii se aplică în absența unor dispoziții legale
exprese și a uzanțelor... 328
145. Principiile generale ale dreptului se aplică în absența unor
dispoziții legale privitoare la situații asemănătoare... 329
§3. Excepții de la principiul ierarhiei izvoarelor dreptului civil... 329
146. Enumerare... 329
147. Aplicarea prioritară a reglementărilor internaționale
și supranaționale... 330
Titlul III. Aplicarea dreptului civil... 333
Capitolul I. Noțiuni generale... 333
Secțiunea I. Formele de realizare a dreptului civil... 333
148. Noțiunea de „realizare a dreptului civil”... 333
149. Formele realizării dreptului civil... 335
150. Plan... 336
Secțiunea a II-a. Aplicarea directă a normelor de drept civil... 336
§1. Considerații generale despre normele de drept civil... 336
A. Noțiune și structura logico-juridică... 336
151. Noțiunea de „normă de drept civil”... 336
152. Structura... 340
B. Clasificarea normelor de drept civil... 343
153. Precizări prealabile... 343
154. Criterii de clasificare și categorii de norme juridice civile... 344
155. Alte clasificări. Norme de ordine publică și norme
de ordine privată?... 349
156. Alte clasificări (continuare). Norme universale
(impersonale) și norme individuale (personale)?... 354
C. Validitatea normelor juridice civile... 358
157. Precizări prealabile... 358
158. Validitatea formală... 359
159. Validitatea materială... 359
§2. Principiul aplicării automate a normelor de drept civil... 361
160. Precizări prealabile... 361
161. Principiul aplicării directe sau automate a dreptului... 362
Secțiunea a II-a. Concursul normelor de drept civil... 363
§1. Preliminarii... 363
162. Noțiunea „concursului normelor juridice civile”... 363
163. Modalități de soluționare a conflictului dintre normele
juridice civile concurente... 364
164. Corelația și aplicarea normelor juridice civile concurente... 367
165. Plan... 368
§2. Aplicarea dreptului civil general și a dreptului civil special... 368
A. Dreptul civil general... 368
166. Precizări prealabile... 368
167. Dreptul general al persoanelor... 369
168. Dreptul general al familiei... 369
169. Dreptul general al bunurilor... 370
B. Dreptul civil special... 371
170. Dreptul special al persoanelor... 371
171. Dreptul special al familiei... 372
172. Dreptul special al bunurilor... 373
C. Aplicarea prioritară și prin analogie a dreptului civil special... 374
173. Aplicarea prioritară a normelor civile speciale... 374
174. Aplicarea prin analogie a normelor civile speciale... 375
§3. Aplicarea dreptului civil excepțional... 377
A. Dreptul civil excepțional... 377
175. Precizări prealabile... 377
176. Dreptul excepțional al persoanelor... 377
177. Dreptul excepțional al familiei... 378
178. Dreptul excepțional al bunurilor... 378
B. Aplicarea prioritară a dreptului civil excepțional... 380
179. Aplicarea prioritară a normelor civile excepționale
și interzicerea analogiei... 380
Secțiunea a III-a. Unele probleme speciale privind aplicarea
normelor de drept civil... 381
§1. Controversa privind aplicarea normelor de drept civil... 381
180. Datele problemei... 381
181. Plan... 382
§2. Aplicarea normelor de drept societar... 382
182. Precizări prealabile... 382
183. Corelația Noului Cod civil cu legislația civilă societară... 382
§3. Aplicarea normelor de drept special al contractelor... 387
184. Precizări prealabile... 387
185. Corelația dreptului general al contractelor și dreptului
special al contractelor... 389
§4. Aplicarea normelor de drept civil în materia prescripției extinctive... 395
186. Precizări prealabile... 395
187. Corelația dreptului general și celui special al prescripției
extinctive... 396
Capitolul II. Aplicarea în timp și spațiu a normelor de drept civil... 400
Secțiunea I. Noţiuni introductive privind aplicarea legii civile
în timp și spațiu... 400
§1. Preliminarii... 400
188. Precizări prealabile... 400
189. Cadrul spaţio-temporal de aplicare a normelor juridice civile... 400
§2. Soluționarea conflictelor temporale și teritoriale dintre normele juridice... 403
190. Datele problemei... 403
191. Normele conflictuale (iura supra iura)... 403
192. Plan... 404
Secțiunea a II-a. Aplicarea în timp a normelor de drept civil... 404
Subsecțiunea I. Noțiuni generale privind aplicarea legii civile în timp... 404
§1. Aplicarea în timp a legii civile... 404
193. Precizări prealabile... 404
194. Plan... 405
§2. Intrarea și ieșirea din vigoare a legilor civile... 405
195. Activitatea (durata) legii... 405
196. Intrarea în vigoare a legii... 407
197. Modificarea şi completarea legii... 410
198. Suspendarea legii... 410
199. Ieşirea din vigoare a legii... 411
§3. Conflictele de legi civile în timp. Modalități de soluționare... 415
200. Premisele conflictului de legi civile în timp... 415
201. Modalități juridice de soluționare a conflictului
de legi în timp... 417
§4. Cadrul legislativ... 420
202. Sistemul Codului civil din 1864... 420
203. Sistemul Noului Cod civil... 421
Subsecţiunea a II-a. Neretroactivitatea legii civile noi... 425
§1. Principiul neretroactivității legii civile noi... 425
204. Noțiuni generale... 425
205. Sedes materiæ... 428
206. Conţinutul şi întinderea principiului neretroactivităţii
legii noi... 430
§2. Problema delimitării trecutului (și prezentului) de viitor.
Criteriul retroactivității legii civile noi... 434
A. Generalități... 434
207. Datele problemei... 434
208. Criterii de demarcație a trecutului de prezent formulate
în literatura de specialitate. Enumerare... 435
B. Principalele teorii ale retroactivității legii noi... 436
209. Teoria drepturilor câștigate... 436
210. Teoria faptului consumat... 438
211. Teoria lui Paul Roubier... 439
212. Teoria normativistă... 444
C. Apreciere critică. Criteriul reținut... 448
213. Apreciere critică... 448
214. Criteriul reținut. Retroactivitatea constă în reevaluarea
juridică pozitivă sau negativă a actului sau faptului săvârşit
ori produs înainte de intrarea în vigoare a legii noi... 451
Subsecţiunea a III-a. Aplicarea imediată a legii noi... 455
§1. Principiul aplicării imediate a legii noi... 455
215. Noțiuni generale... 455
216. Sedes materiæ... 459
§2. Autonomia principiului aplicării imediate a legii civile noi... 463
217. Delimitarea principiului aplicării imediate a legii noi... 463
218. Criteriul aplicării imediate a legii noi... 467
Subsecţiunea a IV-a. Supravieţuirea legii civile vechi... 467
§1. Principiul supraviețuirii legii civile vechi... 467
219. Noțiuni generale... 467
220. Sedes materiæ... 470
§2. Autonomia principiului supraviețuirii legii civile vechi... 472
221. Delimitarea principiului supravieţuirii legii civile vechi... 472
222. Sfera de aplicare a principiului supraviețuirii legii vechi.
În principiu, situațiile juridice în curs sunt guvernate
de legea veche... 477
223. Situaţiile juridice în curs de constituire, modificare
sau stingere... 482
224. Situaţiile juridice în curs de realizare... 486
225. Limitele supraviețuirii legii vechi... 487
§3. Excepţii de la principiul supravieţuirii legii vechi. Aplicarea
legii noi situaţiilor în curs... 488
A. Datele problemei... 488
226. Precizări prealabile... 488
227. Criteriul aplicării generale sau exclusive (rectius universale)
a legii noi... 488
B. Delimitarea domeniului aplicării generale sau exclusive
(rectius, universale) a legii noi situaţiilor în curs... 489
228. Precizări prealabile... 489
229. Fundamentul aplicării exclusive (generale, rectius
universale) a legii noi... 490
C. Aplicarea exclusivă (generală, rectius universală)
a legii noi în sistemul Noului Cod civil... 491
230. Enumerare şi caracterizare generală... 491
231. Legile relative la starea şi capacitatea persoanelor... 493
232. Legile relative la raporturile conjugale... 494
233. Legile relative la relaţiile de rudenie... 495
234. Legile relative la obligaţia legală de întreţinere... 495
235. Legile relative la raporturile de proprietate... 495
236. Legile relative la raporturile de vecinătate... 496
237. Legile relative la regimul general al bunurilor... 496
238. Datele problemei... 496
239. Limitele aplicării exclusive (generale, rectius universale)
a legii noi... 498
Secțiunea a III-a. Aplicarea în spațiu a normelor de drept civil... 500
§1. Noțiuni generale... 500
240. Teritorialitatea și extrateritorialitatea normelor de drept civil... 500
241. Plan... 501
§2. Teritorialitatea normelor de drept civil... 502
242. Sedes materiæ... 502
243. Aplicarea legii civile în spațiu... 502
244. Aplicarea uzanțelor civile în spațiu... 503
Capitolul III. Interpretarea izvoarelor dreptului civil... 504
Secțiunea I. Noțiuni generale... 504
§1. Noțiunea interpretării izvoarelor dreptului civil... 504
245. Interpretarea izvoarelor dreptului civil și aplicarea
dreptului civil... 504
246. Noțiunea interpretării legii civile... 506
§2. Necesitatea și utilitatea interpretării legii civile... 508
247. Necesitatea interpretării legii civile... 508
248. Utilitatea interpretării legii civile... 510
§3. Cadrul legislativ... 511
249. Precizări prealabile... 511
250. Sedes generalis... 511
251. Sedes specialis... 512
Secțiunea a II-a. Clasificarea formelor interpretării legii civile... 512
§1. Criterii de clasificare... 512
252. Enumerare... 512
253. Plan... 513
§2. Interpretarea oficială și interpretarea neoficială a legii civile... 513
254. Precizări prealabile... 513
255. Interpretarea oficială... 513
256. Interpretarea neoficială... 515
§3. Interpretarea declarativă, extensivă și restrictivă a legii civile... 516
257. Precizări prealabile... 516
258. Interpretarea declarativă... 516
259. Interpretarea extensivă... 517
260. Interpretarea restrictivă... 522
261. Raportul dintre interpretarea declarativă, extensivă
și restrictivă... 523
Secțiunea a III-a. Metodele de interpretare a legii civile... 525
§1. Interpretarea gramaticală și sistematică (Interpretarea textuală
și contextuală)... 525
262. Precizări prealabile... 525
263. Interpretarea gramaticală... 526
264. Interpretarea sistematică (contextuală)... 528
§2. Interpretarea logică... 532
265. Noțiuni generale... 532
266. Reguli de interpretare logică... 532
267. Argumente de interpretare logică... 537
§3. Interpretarea istorico-teleologică... 546
268. Caracterizare generală... 546
269. Concluzii. Necesitatea interpretării combinate... 547
270. Finis primi tomi... 547
Bibliografie selectivă... 549
Index tematic... 593
Index de termeni, expresii și adagii latinești... 600
Index de autori... 607

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0196 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.