Cuvinte vii - Arsenie Boca

Cuvinte vii - Arsenie Boca
Preț: 110,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 356
Categoria: Crestinism

DESCRIERE

Cuvinte vii - Arsenie Boca
…cele 137 de cuvinte duhovnicesti, de dimensiuni si extensiuni diferite, s-au nascut in linistea chiliei Parintelui Arsenie de la staretia veche a sfintei manastiri de la Sambata de Sus, cu vedere spe muntii Fagarasului si in taina chiliei Parintelui Arsenie de la sfanta manatire Prislop, cu deschidere spre dealurile Prislopului. …au fost scrise "cu timp si fara timp" (II Timotei 4, 2) intre 25 noiembrie 1946 si 27 martie 1959, in duhul comentariilor patristice: al Sfantului Ioan Gura de Aur la Evanghelia de la Matei, al Sfantului Ambrozie al Mediolanului la Evanghelia de la Luca, si al Sfantului Chiril al Aexandriei la Evanghelia de la Ioan.
Fragmente din carte:
SUPRAFATA SI ADANC
Iisus dormea în corabie. Ce pildă de omenitate! Frânt de ostenit, face şi Iisus ce face omul: se odihneşte, doarme. E ascunsă aci o divină smerenie. „S-a stârnit vânt vijelios". Iisus dormea. Corabia se primejduia. Iisus dormea înainte. Ucenicii s-au alarmat de spaima morţii, şi apropiindu-se de Iisus cu spaima lor „L-au deşteptat zicând: «Invăţătorule, învăţătorule», trezeşte-Te că pierim!" Iisus a certat vânturile. Marea s-a liniştit cât s-au temut ucenicii. Mai rămânea de liniştit defecţiunea sufletească a ucenicilor. Sufletul lor speriat de valuri s-a speriat şi de liniştirea lor. Frica de valuri pătrunsese furtună în suflete. Iisus dorea de la ei - şi de la toţi credincioşii lumii - o linişte de adâncime: liniştea siguranţei în Dumnezeu. Aceasta ar da să se înţeleagă că, în jurul unui om liniştit - din cauza rădăcinilor lui în adâncul Cerului- se face linişte pe pământ. Omul trebuie să fie statornic în adânc de cer ca să nu-1 sperie neliniştile de la suprafaţa vieţii. Cam pe aşa raţiuni cred să-şi fi întemeiat Iisus înfruntarea de necredinţă, pe care a adus-o ucenicilor. Intrebându-i de credinţă, Iisus a certat furtuna îndoielilor. Iisus a adus credinţa Sa, liniştea Sa de adânc, leac nestatorniciei mării şi spaimelor sufletului omenesc. Furtunile sunt lecţii inevitabile ale Cărţii Vieţii. Cea mai grea e furtuna răspunderilor. „Mai multe sunt furtunile care zbuciumă sufletul preotului, decât talazurile care bântuie marea", - zice sfântul Ioan Gură de aur, despre preot. Sunt însă ucenici ai lui Iisus, în care Cerul a prins rădăcini adânci. De aceştia a ascultat până şi firea neînsufleţită. Taina lor e aceasta: prinnevoinţă şi dar au dobândit o ascultare desăvârşită de Dumnezeu: au făcut linişte în firea lor mai întâi; - şi zic părinţii: „De cine ascultă de Dumnezeu şi Dumnezeu ascultă!" In preajma lor fiarele şi talazurile îşi uită sălbătăcia. Ascultarea aceasta restabileşte omul şi natura în starea şi prietenia străveche din Rai. „Fiule, zice sfântul Serafim, adună duh de pace în sufletul tău, şi mii de inşi se vor mântui în jurul tău".
CUVINTE INTERZISE
Cuvântul „nebun” e un cuvânt interzis. Cine zice fratelui său„nebunule" se pedepseşte cu matca focului. De ce? - Fiindcă şi numai simpla aruncare a acestui cuvânt în obrazul unui om e în stare să-i desfigureze fizionomia minţii. E cunoscută experienţa mai multor inşi care au organizat odată următorul complot psihologic: şi-au ales victima şi i s-au prezentat pe rând, la intervale neregulate, şi au început a se nedumeri înaintea omului: - Ce-i cu tine, parcă te-ai schimbat cumva!? Şi s-a dus. A venit următorul: - Ce-ai păţit frate, că nu-ţi mai caută ochii bine, ce-i cu tine?Şi s-a dus. Altă dată, al treilea, îi spune marea sa uimire, că-1 găseşte aşa de schimbat şi nu îndeajuns de normal. Următorul îl găseşte cu totul curios la minte. Şi aşa şi ceilalţi, până când ultimul i-a propus să se ducă la un spital de boli nervoase şi să-şi repare deranjurile la minte. Şi biata victimă, pierzându-şi treptat liniştea şi neştiind capcana, a ajuns şi la nebuni. Au trebuit apoi să vie toţi şi să-şi mărturisească complotul, şi cu mare greutate i-a revenit omului mintea la loc. Adevărul abia a putut limpezi mintea zăpăcită de minciuna repetată sistematic. Dar minciuna, chiar în treptele ei uşoare, de glumă, poate fi dăunătoare. Experienţa următoare mi-a dovedit-o. Aveam în meditaţie un şcolar. Intâmplându-i-se odată să doarmă după amiaza cam mult, - era toamna şi ziua scăzuse -, când s-a trezit era seara. Cum era somnoros l-am luat prin surprindere: - Repede, băiete, la şcoală că-i târziu! - Dar parcă-i întunerec afară, zise el. – Da este, dar în „dimineaţa" asta e eclipsă de soare. S-a conformat crezând situaţia descrisă. Luând ceva în gură dă să plece la şcoală. - Stai, Gicule, că-i seară! - Aa, râzi de mine, şi dă repede să plece. Au trebuit şi alţi ajutori ca să-i dovedească evidenţa că e seară şi nu dimineaţă. Iată un exemplu că o minciună când e crezută, stăruie ca un adevăr. Atunci am văzut „chipul dezorientării" pe faţa unui copil. Cuvintele interzise orientează greşit sau dezorientează. Deci trebuie să fii mai presus de cuvintele oamenilor, ca să nu te-atingă nici ocara, nici lauda din ele.
Cuvintele sunt fiinţe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise. Şi trăiesc până la Judecata de apoi, dimpreună cu toate urmările lor. De aceea se zice: că zece porunci are înţelepciunea: de nouă ori să taci şi o dată să vorbeşti, şi atunci puţin…
CUPRINS:
Precuvântare 1. Tânărul bogat 2. Mânaţi mai adânc 3. O întrebare iubirii 4. Ziua Crucii 5. Oameni care au lăsat totul 6. Sfântul Vasile 7. Zacheu vameşul 8. Cananeanca 9. Vameşul şi fariseul 10. Fiul risipitor 11. Evanghelia Judecăţii 12. Lumina de pe munte 13. Chemări la apostolie 14. Tămăduirea şi iertarea 15. Buna-Vestire 16. Marele examen 17. Surzii şi muţii 18. Maria Egipteanca 19. Floriile 20. Moartea care dobândeşte învierea 21. Cuvântarea despre ploaie 22. Mironosiţele 23. Orbul din naştere 24. Cunoaşterea de Dumnezeu 25. Unde mai sunt limbile de foc? 26. Credinţa sutaşului 27. Proorocul de foc 28. Iisus şi slăbănogul 29. Hulitorii şi mărturisitorii 30. Schimbarea la faţă 31. Iisus pe mare 32. Maica Domnului 33. Lucrători ucigaşi, vie sălbatecă 34. Viaţă şi viaţă veşnică 35. Porunca desăvârşirii 36. Osândirea iertării 37. Dincolo de chip 38. Suprafaţă si adânc 39. Cine e Iisus? 40. Două socoteli 41. Omul, dumnezeul fără vreme 42. Semănătorul Cerului 43. Semănătorul 44. Intrebarea întrebărilor 45. Asceza raţiunii 46. Amărăciune divină 47. Vârstele libertăţii 48. Miei, misionari între lupi 49. Smerenie romană 50. Bogatul fi săracul 51. Copii înţelepţi si înţelepţii fără sens 52. Un ideal în rugăciune 53. Cereri cu tâlc 54. Sfântul mucenic Dimitrie 55. Victorii fără victorii 56. Războiul nevăzut 57. Rostul încercărilor 58. Duhurile rele. Gadarenii ţi sufletul 59. Semnul lui Iona 60. Iisus în faţa prejudecăţilor 61. Conflict declarat 62. Făţărnicia si răspundere 63. In faţa haosului 64. Cei mai bogaţi săraci 65. O minune furată 66. „Râdeau de Iisus" 67. Crinii pustiei 68. In ierarhia răspunderilor 69. Ultimul motiv 70. Dincolo de întâmplări 71. Ucigaşa Cetate 72. Vieţi năruite şi sfinţi 73. Samarineanul 74. Răsplata în lumină 75. Conditiile uceniciei 76. „Prietenul păcătoşilor" 77. Iconomul nedrept 78. Era creştină... 79. Respinşi, chemaţi şi trimişi 80. Cuvinte interzise 81. Impărăţia nevăzută 82. Nebunii 83. Nemărginita iubire 84. Sfinţenie 85. In conflict cu idealul 86. Talanţii împărăţiei 87. Bucuriile lui Iisus 88. Semne de sfârşit de Sâmbătă 89. Tristeţea împăratului 90. Ocuparea Templului din Ierusalim 91. Dilema din Templu 92. Piatra unghiulară 93. Ispititorii cu dajdia 94. Ţara de obârşie 95. Haina de nuntă şi sfatul din iad 96. Istoria chemărilor 97. Fiii învierii 98. Taina răbdării 99. Sfântul Ierarh Nicolae 100. Măsurile vremilor 101. Siguranţa absolută 102. „Marele" Iuda 103. Impărăţia aruncată 104. Pedeapsa cu lepră 105. Neam fără semn 106. O minune cu anevoie 107. „Cearta" lui lisus cu Petru 108. Taina lui Ilie şi Ioan 109. Impărăţia copiilor 110. Steaua Destinului 111. O privire în Rai 112. O descoperire în vis 113. Tânărul bogat 114. Smintelile, focul şi sarea 115. Căsâtoria 116. „S-a supărat lisus" 117. Tânărul bogat 118. Intrebarea întrebărilor 119. Viaţa de încercare 120. Un Om nou se naşte 121. Pribegia Copilului 122. Ştefan, mucenicul evidentei 123. Credinţa orbilor 124. Un grăunte de credinţă 125. Ca de la sine înţeles 126. Iisus?-Necunoscut 127. Evanghelia Samarinencii 128. Un destin inţeles 129. „Nu eşti prea departe de împărăţie" 130. Botezul lui Iisus 131. Ioan, capătul proorocilor 132. In pustia Carantaniei 133. In Dumineca Ortodoxiei 134. Nebiruitele arme 135. Lepădarea de sine 136. Rugăciuni nepotrivite 137. Paharul şi Botezul 138. 139. 140. 353 „Cine poate să se mântuiască"

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0389 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.