Criminalistica. Ediția a III-a, revazuta și adaugita - Ancuta Elena Frant

Criminalistica. Ediția a III-a, revazuta și adaugita - Ancuta Elena Frant
Preț: 64,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-39-1384-6
Anul publicării: 2024
Pagini: 286

DESCRIERE

Criminalistica. Ediția a III-a, revazuta și adaugita - Ancuta Elena Frant
 
Lucrarea abordeaza aspecte esentiale, teoretice si practice, ale stiintei criminalisticii, printr-o prezentare cvasi-completa atat a argumentelor pentru individualizarea acestui domeniu complex in cadrul stiintelor dreptului penal, cat si a elementelor de tehnica, tactica si de metodologie criminalistica, toate acestea fiind expuse pe intelesul si spre consolidarea cunostintelor cititorilor.
 
Cursul universitar trateaza aspecte precum:
- Relatia criminalisticii cu alte stiinte;
- Aparitia si dezvoltarea acestui domeniu;
- Principiile criminalisticii si metodologia identificarii criminalistice;
- Elemente de tehnica criminalistica (diferitele tipuri de urme);
- Elemente de tactica criminalistica (activitatea de urmarire penala si tactici de audiere a persoanelor);
- Reguli privind metodologia criminalistica.
 
PUNCTE FORTE
- O analiza cuprinzatoare a elementelor de criminalistica;
- Individualizarea domeniului in relatie cu celelalte materii de drept (penal si procesual penal);
- Prezentarea si definirea notiunilor intr-o maniera care faciliteaza intelegerea acestora de catre studenti si debutanti in domeniu;
- Exemple concrete care completeaza notiunile teoretice;
- Planse fotografice tehnice si anatomice;
- Claritate a expunerii si buna organizare a notiunilor prezentate.

CUPRINS:

Abrevieri... 7
Cuvânt-înainte... 9

Capitolul I
Noţiuni de bază pentru înţelegerea Criminalisticii.
... 11
1. Noţiuni introductive... 11
1. 1. Aspecte generale. Cadrul care a generat apariţia Criminalisticii... 11
1. 2. Definiţia Criminalisticii... 12
1. 3. Obiectul de studiu şi sistemul Criminalisticii... 15
2. Legătura Criminalisticii cu alte ştiinţe... 16
3. Privire istorică asupra evoluţiei Criminalisticii... 22
3. 1. Apariţia şi evoluţia Criminalisticii la nivel internaţional... 22
3. 2. Dezvoltarea Criminalisticii în România... 27
4. Principiile Criminalisticii... 29
5. Identificarea criminalistică... 35
5. 1. Noţiunea de identificare criminalistică... 35
5. 2. Obiectul identificării criminalistice... 36
5. 3. Principiile identificării criminalistice... 38
5. 4. Metodologia identificării criminalistice... 40
5. 4. 1. Metode de examinare specifice Criminalisticii... 41
5. 4. 1. 1. Examinarea separată... 41
5. 4. 1. 2. Examinarea comparativă... 42
5. 4. 2. Fazele identificării criminalistice... 43
5. 5. Concluziile activităţii de identificare... 44
5. 6. Identificarea criminalistică prin procedee probatorii specifice:
constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza... 46
5. 6. 1. Aspecte privind constatarea tehnico-ştiinţifică... 47
5. 6. 2. Aspecte privind efectuarea expertizei criminalistice în
procesul penal... 48
5. 6. 2. 1. Cadrul general în care se realizează expertiza în
procesul penal... 48
5. 6. 2. 2. Domeniile expertizei criminalistice... 54
5. 6. 2. 3. Dobândirea calităţii de expert criminalist
autorizat... 54
5. 6. 2. 4. Structuri publice care au ca obiect de activitate
efectuarea expertizelor criminalistice... 57
5. 6. 2. 5. Laboratoarele private de efectuare a
expertizelor criminalistice... 59

Capitolul II
Elemente de tehnică criminalistică
... 61
1. Aspecte generale privind noţiunea de „urmă”... 61
1. 1. Definiţia noţiunii de „urmă”... 61
1. 2. Clasificarea urmelor... 63
2. Cercetarea urmelor corpului uman... 68
2. 1. Urmele care reproduc forma diferitelor componente
ale corpului uman... 68
2. 1. 1. Urmele de mâini... 68
2. 1. 1. 1. Aspecte generale privind urmele de mâini... 68
2. 1. 1. 2. Proprietăţile desenului papilar... 70
2. 1. 1. 3. Topografia palmei... 71
2. 1. 1. 4. Clasificarea desenului papilar al falangetei... 73
2. 1. 1. 5. Detaliile desenului papilar... 78
2. 1. 1. 6. Alte informaţii care pot fi obţinute prin analiza
urmelor-formă ale mâinii... 83
2. 1. 1. 7. Procedeul identificării criminalistice prin
analiza amprentelor... 82
2. 1. 1. 8. Modul în care sunt valorificate urmele de
mâini în cadrul procesului penal... 86
2. 1. 1. 8. 1. Căutarea şi descoperirea urmelor de mâini 86
2. 1. 1. 8. 2. Relevarea urmelor de mâini... 89
2. 1. 1. 8. 3. Fixarea urmelor de mâini... 97
2. 1. 1. 8. 4. Ridicarea urmelor de mâini... 98
2. 1. 2. Urmele de picioare... 100
2. 1. 2. 1. Tipurile de urme de picioare... 101
2. 1. 2. 2. Cărarea de paşi... 102
2. 1. 2. 3. Aspecte specifice privind fixarea şi ridicarea
urmelor de picioare... 105
2. 1. 3. Urmele de dinţi... 106
2. 1. 4. Urmele de buze... 108
2. 1. 5. Urmele de urechi... 109
2. 1. 6. Urmele de nas... 109
2. 1. 7. Urmele frunţii... 109
2. 1. 8. Urmele de unghii... 110
2. 2. Urmele biologice de natură umană... 110
2. 2. 1. Urmele de sânge... 110
2. 2. 2. Urmele de salivă... 116
2. 2. 3. Urmele de spermă... 118
2. 2. 4. Alte urme biologice... 121
2. 3. Cercetarea firului de păr... 122
2. 4. Urmele olfactive... 124
2. 5. Analiza genetică (analiza ADN)... 127
2. 6. Identificarea persoanei prin descrierea semnalmentelor
exterioare şi prin analiza vocii şi a vorbirii... 132
2. 6. 1. Identificarea prin descrierea semnalmentelor exterioare.. 132
2. 6. 1. 1. Portretul vorbit... 133
2. 6. 1. 2. Procedee tehnice folosite în demersul de
identificare a persoanelor prin descrierea
semnalmentelor exterioare... 139
2. 6. 2. Identificarea persoanelor după voce şi vorbire... 141
2. 6. 2. 1. Caracteristicile vocii... 142
2. 6. 2. 2. Caracteristicile vorbirii... 143
2. 6. 2. 3. Expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii... 144
2. 7. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută... 146
3. Cercetarea urmelor obiectelor, a urmelor constând în resturi
de obiecte şi a urmelor constând în obiecte... 148
3. 1. Urmele obiectelor de îmbrăcăminte... 149
3. 2. Urmele produselor alimentare... 150
3. 3. Urmele produselor cosmetice... 151
3. 4. Urme ale fumatului... 152
3. 5. Urme ale folosirii unor sisteme de iluminat... 152
3. 6. Urmele de praf... 153
3. 7. Urmele de plante... 155
3. 8. Alte tipuri de urme-materie (de sol, de lemn, de vopsea,
de sticlă, de frânghii)... 156
3. 9. Microurmele... 158
3. 10. Urmele instrumentelor de spargere... 159
3. 11. Urmele de incendii şi explozii... 162
3. 11. 1. Urmele de incendii... 162
3. 11. 1. 1. Tipuri de incendii... 162
3. 11. 1. 2. Cercetarea urmelor de incendii... 168
3. 11. 2. Urmele de explozii... 170
3. 12. Urmele mijloacelor de transport... 172
3. 12. 1. Urmele autovehiculelor... 173
3. 12. 1. 1. Urmele de rulare... 174
3. 12. 1. 2. Urmele de impact... 177
3. 12. 2. Urmele mijloacelor de transport cu tracţiune animală... 179
3. 13. Elemente de balistică... 180
3. 13. 1. Structura şi clasificarea armelor de foc... 181
3. 13. 2. Muniţia armelor de foc... 186
3. 13. 3. Urmele rezultate în urma utilizării armelor de foc... 190
3. 13. 3. 1. Urmele rămase în urma utilizării armelor
cu ţeavă ghintuită... 190
3. 13. 3. 1. 1. Urmele rămase, după folosire, pe
arma cu ţeavă ghintuită... 190
3. 13. 3. 1. 2. Urmele rămase pe muniţie în urma
utilizării armelor cu ţeavă ghintuită... 191
3. 13. 3. 1. 3. Urme formate pe corpul uman ca
urmare a tragerii cu arma cu ţeavă
ghintuită... 192
3. 13. 3. 1. 4. Urmele formate pe obiecte în urma
utilizării armelor cu ţeavă ghintuită... 197
3. 13. 3. 2. Urmele rămase în urma utilizării armelor cu
ţeavă lisă... 198
3. 14. Elemente privind cercetarea criminalistică a înscrisurilor... 199
3. 14. 1. Noţiunea de înscris... 199
3. 14. 2. Delimitări de sens între cercetarea criminalistică a
înscrisurilor, grafologie şi grafoscopie... 200
3. 14. 3. Obiectivele cercetării criminalistice a înscrisurilor... 202
3. 14. 4. Noţiuni privind cercetarea tehnică a înscrisurilor... 203
3. 14. 4. 1. Reguli de manevrare a înscrisurilor, cu
scopul de a preveni degradarea lor... 203
3. 14. 4. 2. Modalităţi de refacere a înscrisurilor
deteriorate... 203
3. 14. 4. 3. Stabilirea autenticităţii actelor... 206
3. 14. 4. 4. Stabilirea vechimii actelor... 206
3. 14. 4. 5. Cercetarea criminalistică a hârtiei... 208
3. 14. 4. 6. Cercetarea criminalistică a cernelurilor şi
a altor substanţe utilizate pentru scriere... 209
3. 14. 4. 7. Cercetarea metodelor de falsificare a
înscrisurilor... 211
3. 14. 5. Elemente de grafoscopie. Caracteristicile de
identificare a scrisului... 217
4. Fotografia judiciară... 222
4. 1. Fotografia judiciară operativă... 224
4. 1. 1. Fotografia judiciară realizată la faţa locului... 224
4. 1. 2. Fotografia semnalmentelor... 225
4. 1. 3. Fotografia de fixare a unor activităţi de urmărire penală. 226
4. 2. Fotografia judiciară de examinare... 227
4. 2. 1. Fotografia de examinare în radiaţii vizibile... 227
4. 2. 2. Fotografia de examinare în radiaţii invizibile... 229

Capitolul III
Elemente de tactică criminalistică.
... 232
1. Organizarea activităţii de urmărire penală... 232
1. 1. Planul de urmărire penală... 232
1. 2. Versiunile de urmărire penală... 234
2. Tactica efectuării cercetării la faţa locului... 236
2. 1. Definiţia şi caracteristicile cercetării la faţa locului... 236
2. 2. Obiectivele cercetării la faţa locului... 237
2. 3. Regulile după care se desfăşoară cercetarea la faţa locului... 239
2. 4. Măsuri de pregătire a cercetării la faţa locului... 240
2. 5. Desfăşurarea cercetării la faţa locului... 247
3. Tactica audierii persoanelor... 249
3. 1. Tactica audierii martorilor... 249
3. 1. 1. Etapele obţinerii mărturiei... 250
3. 1. 2. Reguli tactice utilizate în audierea martorilor... 253
3. 2. Tactica audierii persoanei vătămate... 257
3. 3. Tactica audierii suspectului şi a inculpatului... 260

Capitolul IV
Scurte consideraţii de sinteză privind metodologia criminalistică
.. 266
1. Precizări... 266
2. Definiţia metodologiei criminalistice. Reguli... 266
Bibliografie... 269
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0391 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.