Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 1 septembrie 2023 - spiralat

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 1 septembrie 2023 - spiralat
Preț: 50,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 384
Categoria: Drept

DESCRIERE

Codul de procedura civila si taxele de timbru. Actualizat la 1 septembrie 2023 - spiralat
 
Lucrarea de fata cuprinde textul actualizat al Codului de procedura civila, precum si cate un extras din Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare si din Legea nr. 2/2013. Pe langa acestea, a fost inclusa si O. U. G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

O tabla de materii detaliata si un index alfabetic ale codului au fost intocmite pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie.
 
In Codul de procedura civila si taxele de timbru, la finalul articolelor din cod veti gasi textele corespondente din reglementarile anterioare, redate cu caractere italice (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O. G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O. U. G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata), si se fac trimiteri la legislatia conexa.
 
De asemenea, sunt redate in extras deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si deciziile in interesul legii si hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntate in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor de procedura civila.
Cartea Codul de procedura civila si taxele de timbru este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset si este legata cu spira.

CUPRINS:

TITLUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI CIVIL
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil
Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila
CARTEA I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL I. ACTIUNEA CIVILA
TITLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL
Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea
Capitolul II. Partile
   Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
   Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
   Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
      §1. Interventia voluntara
      §2. Interventia fortata
      I. Chemarea in judecata a altei persoane
      II. Chemarea in garantie
      III. Aratarea titularului dreptului
      IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane
   Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata
      §1. Dispozitii generale
      §2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala
   Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara
Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil
TITLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI
Capitolul I. Competenta materiala
   Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare
   Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta
Capitolul II. Competenta teritoriala
Capitolul III. Dispozitii speciale
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei
   Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta
   Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea
   Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei
TITLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA
Capitolul I. Forma cererilor
Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura
TITLUL V. TERMENELE PROCEDURALE
TITLUL VI. AMENZI JUDICIARE SI DESPAGUBIRI
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA
TITLUL I. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE
Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata
   Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata
   Sectiunea a 3-a. Intampinarea
   Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala
Capitolul II. Judecata
   Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului
      Subsectiunea 1. Dispozitii comune
      Subsectiunea a 2-a. Exceptiile procesuale
      Subsectiunea a 3-a. Probele
      §1. Dispozitii generale
      §2. Dovada cu inscrisuri
      I. Dispozitii generale
      II. Inscrisul autentic
      III. Inscrisul sub semnatura privata
      IV. Inscrisurile pe suport informatic
      V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata
      VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare
      VII. Regimul altor inscrisuri
      VIII. Administrarea probei cu inscrisuri
      IX. Verificarea inscrisurilor
      §3. Proba cu martori
      I. Admisibilitatea probei cu martori
      II. Administrarea probei cu martori
      §4. Prezumtiile
      §5. Expertiza
      §6. Mijloacele materiale de proba
      §7. Cercetarea la fata locului
      §8. Marturisirea
      I. Admisibilitatea probei
      II. Interogatoriul
      §9. Asigurarea probelor
      Subsectiunea a 4-a. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici
   Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului
   Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii
Capitolul III. Unele incidente procedurale
   Sectiunea 1. Renuntarea la judecata
   Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins
   Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
   Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii
Capitolul IV. Hotararile judecatoresti
   Sectiunea 1. Dispozitii generale
      §1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii
      §2. Efectele hotararii judecatoresti
   Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor
   Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
   Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
   Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie
   Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata
TITLUL II. CAILE DE ATAC
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Apelul
Capitolul III. Caile extraordinare de atac
   Sectiunea 1. Recursul
   Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare
   Sectiunea a 3-a. Revizuirea
TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE
Capitolul I. Recursul in interesul legii
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
TITLUL IV. CONTESTATIA PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI
CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. DISPOZITII SPECIALE
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
TITLUL II. CONVENTIA ARBITRALA
TITLUL III. TRIBUNALUL ARBITRAL
TITLUL IV. PROCEDURA ARBITRALA
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral
Capitolul II. Judecata
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale
Capitolul IV. Hotararea arbitrala
TITLUL V. DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE
TITLUL VI. EXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE
TITLUL VII. ARBITRAJUL INSTITUTIONALIZAT
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA
TITLUL I. DISPOZITII GENERALE
Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite
Capitolul II. Titlul executoriu
Capitolul III. Participantii la executarea silita
Capitolul IV. Efectuarea executarii silite
   Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare
   Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita
   Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor
   Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori
   Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
   Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
   Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite
Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita
Capitolul VI. Contestatia la executare
Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii
TITLUL II. URMARIREA SILITA ASUPRA BUNURILOR DEBITORULUI
Capitolul I. Urmarirea mobiliara
   Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari
   Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare
      §1. Sechestrarea bunurilor mobile
      §2. Valorificarea bunurilor sechestrate
      §3. Vanzarea la licitatie publica
      §4. Dispozitii speciale
   Sectiunea a 3-a. Poprirea
   Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor
      §1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
      §2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
Capitolul II. Urmarirea imobiliara
   Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
   Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
   Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi
   Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
      §1. Formalitatile premergatoare vanzarii
      §2. Scoaterea in vanzare a imobilului
      §3. Licitatia si adjudecarea imobilului
   Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii
   Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale
Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita
   Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Sectiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite
   Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita
TITLUL III. EXECUTAREA SILITA DIRECTA
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile
Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile
Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
   Sectiunea 1. Dispozitii comune
   Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la minori
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE
TITLUL I. PROCEDURA DIVORTULUI
Capitolul I. Dispozitii comune
Capitolul II. Divortul remediu
   Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor
   Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate
Capitolul III. Divortul din culpa sotilor
TITLUL II. PROCEDURA INSTITUIRII CONSILIERII JUDICIARE SAU A TUTELEI SPECIALE. INCUVIINTAREA MANDATULUI DE OCROTIRE
Capitolul I. Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale
Capitolul II. Incuviintarea mandatului de ocrotire
TITLUL III. PROCEDURA DE DECLARARE A MORTII
TITLUL IV. MASURI ASIGURATORII SI PROVIZORII
Capitolul I. Sechestrul asigurator
   Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile
Capitolul II. Poprirea asiguratorie
Capitolul III. Sechestrul judiciar
Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala
TITLUL V. PROCEDURA PARTAJULUI JUDICIAR
TITLUL VI. PROCEDURA ORDONANTEI PRESEDINTIALE
TITLUL VII. CERERILE POSESORII
TITLUL VIII. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNII
TITLUL IX. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA
TITLUL X. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA
TITLUL XI. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Procedura de evacuare
Capitolul III. Dispozitii speciale
TITLUL XII. PROCEDURA PRIVITOARE LA INSCRIEREA DREPTURILOR DOBANDITE IN TEMEIUL UZUCAPIUNII
TITLUL XIII. PROCEDURA REFACERII INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE
TITLUL XIV. CAUTIUNEA JUDICIARA
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL
TITLUL I. COMPETENTA INTERNATIONALA A INSTANTELOR ROMANE
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane
TITLUL II. LEGEA APLICABILA IN PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL
Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces
Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala
TITLUL III. EFICACITATEA HOTARARILOR STRAINE
Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine
Capitolul II. Executarea hotararilor straine
TITLUL IV. ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI EFECTELE HOTARARILOR ARBITRALE STRAINE
Capitolul I. Procesul arbitral international
Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine
DISPOZITII FINALE

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0197 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.