Arta oratorica - Alexandru Ticlea

Arta oratorica - Alexandru Ticlea
Preț: 54,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-39-0497-4
Anul publicării: 2020
Pagini: 360

DESCRIERE

Arta oratorica - Alexandru Ticlea
 
Prezenta lucrare a fost elaborată având în vedere necesitatea de a oferi studenţilor facultăţilor de Drept bibliografia minimă necesară pentru pregătirea lor iniţială în domeniul artei oratorice. Desigur că ea poate fi consultată şi de către studenţii altor facultăţi de ştiinţe politice şi administrative, de ştiinţe ale comunicării etc.

Lucrarea poate fi utilă şi anumitor categorii profesionale - avocaţi, consilieri juridici, magistraţi etc. îi poate interesa chiar pe... politicieni, cărora le este dedicat un capitol distinct, precum şi pe orice altă persoană.
 
Cititorii se vor amuza cu aforisme, catrene, epigrame şi pamflete despre avocaţi, oameni politici, magistraţi. Dar, se şi vor întrista luând cunoştinţă de erorile judiciare comise în procesele prezentate în partea a III-a a cărţii (ale lui Socrate, Iisus, Caragiale - Caion şi Ceauşescu).
 
Prima parte a lucrării este consacrată generalităţilor privind arta în discuţie şi evoluţia acesteia. Arta oratorică este o formă a artei (ars), cu un specific cu totul aparte: ea constă nu numai în arta de a compune discursuri, dar şi mai ales în aceea de a vorbi convingător şi frumos în faţa unui auditoriu. Discursul trebuie să convingă, să mişte şi să placă (ut doceat, moveat et delectat).

Arta oratorică se realizează şi se desăvârşeşte prin cuvânt, prin vorbire. Toţi oamenii vorbesc, cuvântul fiind o caracteristică umană. Dar, în timp ce unii ne încântă şi ne captivează (fie ei oratori sau nu), alţii, din contră, „ne cad greu în a-i auzi" (Dimitrie Gusti).

în aceeaşi primă parte ne-am ocupat de apariţia şi înflorirea artei oratorice, făcând referire la opera şi activitatea unor giganţi ai culturii antice (Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel, Demostene, Cicero), la consacrarea unui nou sistem de guvernare peren - democraţia, fară de care este de neconceput viaţa noastră de astăzi.

Nu puteam păşi în contemporaneitate dacă nu aminteam de marii oratori, oameni politici şi avocaţi români care au contribuit la dezvoltarea culturală şi la modernizarea ţării noastre (Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Nicolae Titulescu).

Partea a II-a a lucrării este destinată esenţei artei oratorice; ea se referă la:
-    discurs, obiectul artei oratorice;
-    orator, subiectul artei oratorice;
-    plastica oratorică, care priveşte modul în care oratorul îşi expune discursul şi în care se prezintă în faţa auditorului.

CUPRINS:
 
ARGUMENT    

PARTEA I. GENERALITĂŢI privind arta oratorica            
Capitolul I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA ARTEI ORATORICE    
1. Noţiunea de artă            
2.    Specificul artei oratorice        
2. 1.    Oratoria - arta de a vorbi    
2. 2.    Conţinut    
2. 3.    Oratorul - „subiectul" artei oratorice            
3.    începuturi ale oratoriei            
4.    Retorica - artă şi ştiinţă    
4. 1.    Sensuri ale termenului        
4. 2.    Definiţii ale retoricii    
5.    Scurtă evoluţie a artei oratorice        
5. 1.    Apariţie şi înflorire    
5. 2.    Decăderea după instaurarea Imperiului Roman        
5. 3.    Evul Mediu şi arta oratorică    
5. 4.    Renaşterea şi retorica                
5. 5.    Parcursul ulterior al retoricii        
5. 6.    Arta oratorică şi retorica în contemporaneitate    
5. 7.    Retorica în România    
 
Capitolul II. CUVÂNTUL - ELEMENT ESENŢIAL ÎN ARTA ORATORICĂ    
1.    Primordialitatea cuvântului    
2.    Cuvântul - caracteristica omului            
3.    Cuvântul şi retorica
4.    Măsura sau echilibrul în cuvinte    
5.    Umorul şi comunicarea    
5. 1.    Definiţii        
5. 2.    Gluma            
5. 3.    Ironia                    
6.    Cuvântul şi fapta    
7.    Tăcerea în... vorbire    
 
Capitolul III. CONTRIBUŢII ANTICE LA APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ARTEI ORATORICE
1.    Contribuţia lui Pitagora
1. 1.    Scurtă biografie
1. 2.    Idei din discursurile lui Pitagora
1. 3.    Legile lui Pitagora
2.    Contribuţia lui Antiphon din Ramnus
2. 1.    Antiphon - orator şi profesor
2. 2.    Tetralogia a doua
3.    Contribuţia lui Corax şi a elevului său Tisias
3. 1.    începuturile retoricii judiciare
3. 2.    Dilema lui Corax
4.    Contribuţia sofiştilor
4. 1.    Sofiştii şi lecţiile lor
4. 2.    Protagoras
4. 3.    Gorgias
4. 4.    Prodicos
4. 5.    Critica învăţăturii sofiştilor
5.    Contribuţia lui Platon.
5. 1.    Elementele definitorii privind viaţa şi opera lui Platon        
5. 2.    Atitudinea lui Platon faţă de retorică
6.    Contribuţia lui Aristotel    
6. 1.    Repere ale activităţii şi operei lui Aristotel        
6. 2.    Reabilitarea retoricii
7.    Contribuţia lui Demostene
7. 1.    Date biografice    
7. 2.    Demostene - mare orator        
7. 3.    Discursurile politice    
7. 4.    Discursurile juridice    
8.    Contribuţia lui Cicero    
8. 1.    Informaţii biografice                
8. 2.    Cicero - avocat    
8. 3.    Cicero - om politic            
8. 4.    Cicero - despre elocvenţă şi orator
 
Capitolul IV. MARI CLASICI AI ORATORIEI ROMÂNEŞTI    
1.    O posibilă selecţie    
2.    Mihail Kogalniceanu        
2. 1.    Date biografice    
2. 2.    Mihail Kogălniceanu - om politic    
2. 3.    Mihail Kogălniceanu - avocat            
2. 4.    Oratoria lui Mihail Kogălniceanu        
2. 5.    Discurs la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei    
2. 6.    Discurs în Comisia Centrală pentru fixarea Capitalei Principatelor Unite la Bucureşti        
3.    Barbu Ştefanescu Delavrancea        
3. 1.    Date biografice    
3. 2.    Delavrancea - scriitor                
3. 3.    Delavrancea - mare orator            
3. 4.    Delavrancea - om politic            
3. 5.    Pledoaria avocatului Delavrancea în procesul arhitectului Socolescu (Selecţii)    
4.    Nicolae Titulescu            
4. 1.    Date biografice            
4. 2.    Nicolae Titulescu - eminent jurist            
4. 3.    Nicolae Titulescu - politician şi diplomat        
4. 4.    Nicolae Titulescu - mare orator        
4. 5.    Contribuţii în soluţionarea procesului optanţilor unguri    
4. 6.    Poziţia României faţă de evenimentele din Balcani (1912-1913)    
 
Partea a II-a. ESENŢA ARTEI ORATORICE    
Capitolul V. DISCURSUL    
1.    Noţiune        
2.    Clasificări ale discursului        
3.    Structura discursului        
4.    Pregătirea discursului            
5.    Stilul şi figurile de stil în arta oratorică    
5. 1.    Stilul şi calităţile sale    
5. 2.    Figurile de stil şi importanţa lor    
6.    Pledoaria - discursul judiciar al avocaţilor    
6. 1.    Noţiune. Conţinut. Scop        
6. 2.    Importanţa concluziilor orale                
7.    Caracteristici ale discursului politic            
8.    Conciziunea discursului        
9.    Discursul, citit sau necitit?
 
Capitolul VI. PLASTICA ORATORICA    
1.    Explicaţii                            
2.    însemnătatea limbajului gestual        
3.    Fizionomia            
4.    Zâmbetul        
5.    Mainile                        
6.    Armonia gesturilor                        
7.    Vocea oratorului                                
7. 1.    Importanţă            
7. 2.    Caracteristicile vocii    
8.    Dicţia sau pronunţia                    
9.    Ticurile verbale            
10.    Râsul        
11.    Tracul                            
12.    Relaţia orator - auditoriu            
13.    Fizicul oratorului
14.    îmbrăcămintea oratorului    
15.    Roba avocatului
         
CAPITOLUL VII. AVOCAŢII            
1.    Preliminarii        
2.    Avocatura în trecutul României            
3.    Eminescu şi avocatura        
4.    Femeile şi avocatura    
5.    Avocatul în perioada comunistă    
6.    Caracteristici ale profesiei de avocat    
7.    Misiunea avocatului        
8.    Avocatul de vocaţie    
9.    Exigenţe ale profesiei de avocat        
9. 1.    Calităţi şi defecte        
9. 2.    Corectitudinea avocatului            
9. 3.    Scrisul şi vorbitul    
9. 4.    Convingerea judecătorului - scopul avocatului
10.    Avocaţii şi magistraţii    
11.    Judecători în... pamflete    
11. 1    Judecătorul ignorant        
11. 2.    Judecătorul indolent    
11. 3.    Judecătorul perfid    
11. 4.    Unor magistraţi                
11. 5.    Un sfat    
12.    Avocaţii şi politica
13.    Răutăţi şi gânduri bune despre avocaţi    
14.    Avocaţi în epigrame    
15.    Păţania avocatului decedat, ajuns fraudulos în Rai    
 
Capitolul VIII. POLITICIENII            
1.    Precizări terminologice            
2.    Păreri despre politică şi politicieni - istorie şi actualitate    
3.    Din ideile lui Confucius despre guvernare    
4.    Importanţa şi responsabilitatea alegătorilor    
5.    Alte paradoxuri ale democraţiei    
6.    Caracterizări şi „ziceri" ale unor politicieni de azi                
6. 1.    Consideraţii preliminare    
6. 2.    Ion Iliescu    
6. 3.    Traian Băsescu    
6. 4.    Klaus Iohannis    
6. 5.    Viorica Dăncilă    
6. 6.    Victor Ponta    
6. 7.    Alţi politicieni şi gafele lor    
6. 8.    Concluzii      
 
Partea a III-a. PROCESE CELEBRE    

Capitolul IX. PROCESUL LUI SOCRATE
1.    Socrate - date biografice    
2.    Acuzaţiile    
3.    Tribunalul şi procedura judiciară    
4.    Apararea    
5.    Verdictul            
6.    Ultimul cuvânt    
7.    Concluzii    
8.    „Rejudecarea" procesului    
 
Capitolul X. PROCESUL LUI IISUS    
1.    Preliminarii        
2.    Demersuri anterioare arestării lui Iisus întreprinse de Pilat    
3.    Impresia soţiei lui Pilat produsă la vederea lui Iisus şi discuţia avută cu soţul ei    
4.    Intrarea In Templu
5.    Trădarea lui Iuda
6.     Ancheta şi judecata lui Iisus de către autorităţile iudaice    
7.    Judecata lui Pilat                        
8.    Hotărârea de condamnare                                                 ||||
9.    Revizuirea procesului    
                            
Capitolul XI. PROCESUL CARAGIALE - CAION    
1.    Ironia lui Caragiale                                            ^
2.    Caion acuză de plagiat            
3.    Rezumatul dramei Năpasta            
4.    Reacţia lui Caragiale: se adresează justiţiei                
5.    Ecouri în presă şi luări de poziţii. Noi acuzaţii    
6.    Desfăşurarea procesului            
7.    Pledoaria lui Delavrancea                            
8.    Hotărârea instanţei            
9.    Rejudecarea procesului            
10.    Restabilirea adevărului    
            
Capitolul XII. PROCESUL LUI CEAUŞESCU
1.    Nicolae Ceauşescu - conducător şi „fiu iubit al poporului român"    
2.    Contextul internaţional care a favorizat înlăturarea regimului Ceauşescu    
3.    începutul... sfârşitului    
4.    Diversiunea    
5.    Organizarea judecăţii    
6.    Execuţia    
7.    Comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naţionale    
8.    „Rejudecarea" procesului                
9.    Transcriptul procesului                
10.    De ce a fost omorât Ceauşescu — o opinie        
11.    O reevaluare        
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0412 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.